Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Bezoekproject gezinnen

Ouders hebben verreweg de meeste invloed op de geloofsontwikkeling van kinderen. Welk onderzoek je er ook op na leest, ze trekken allemaal dezelfde conclusie.

Toch zijn we in de kerk vaak vooral bezig met het goed vormgeven van jeugdwerk en zijn de ouders niet of veel minder in beeld. Maar wat zou er kunnen gebeuren als we meer aandacht hebben voor de gezinnen? Hoe zou je dat als gemeente kunnen doen? Wat hebben de ouders en de kinderen nodig? En hoe werkt de dynamiek eigenlijk tussen de gezinnen, de kerk en het geloof?

In gesprek met gezinnen
Om hierop antwoord te krijgen is het belangrijk om de gezinnen zélf hierover te spreken. Juist door bij de gezinnen op bezoek te gaan en met hen in gesprek te zijn, kun je als gemeente optimaal aansluiten bij de context van de gezinnen in jouw eigen kerk.

Er zijn al meerdere goede ervaringen met deze bezoekprojecten, waarbij vrijwilligers met de ouders in gesprek gaan over hoe zij zich verhouden tot de kerk, het geloof en de geloofsopvoeding. Het mooie is dat alleen al het bezoeken van alle gezinnen, een heel bewustwordingsproces in de gemeente op gang brengt. Ook is het een laagdrempelige manier om in contact te komen met de gezinnen die niet (meer) betrokken zijn bij de kerk. En het geeft een bron van informatie voor de gemeente, waar zij gelijk haar voordeel mee kan doen.

Bij het vormgeven van een bezoekproject komt echter heel wat kijken, daarom is het belangrijk om dit doordacht en efficiënt op te zetten. JOP biedt deze nieuwe training aan voor het opzetten van een bezoekproject, met de mogelijkheid tot verdere begeleiding.

Doelen

  • Inzicht krijgen in de belangrijke rol die ouders spelen bij de geloofsontwikkeling van kinderen
  • Geïnspireerd raken door ervaringen van andere gemeenten met dit bezoekproject
  • Doordenken of het bezoekproject de eigen gemeente verder kan helpen
  • Concrete handvatten krijgen voor het opzetten van een bezoekproject in de eigen gemeente

Doelgroep

  • Kerkenraad
  • Werkgroep voor jeugdwerk en/of geloofsopvoeding
  • Geïnteresseerde gemeenteleden en ouders

Tijdsduur
Een dagdeel van 2,5 uur. 

Investering
€ 240,- 

Aanvragen
Heb je belangstelling voor deze bijeenkomst? Mail dan naar JOP, Jong Protestant: jongprotestant@protestantsekerk.nl Wij nemen dan contact op.

Mogelijkheden na het bezoekproject
Ben je na deze bijeenkomst enthousiast geworden en wil je gezinnen gaan bezoeken? Je kunt kiezen uit verschillende opties:

Optie 1. Gemeenteleden met voldoende expertise en tijd in de gemeente gaan het bezoekproject leiden en vormgeven.
Investering: uren vanuit de gemeente.

Optie 2. JOP blijft betrokken bij het project door coaching, training of advies. Eigen gemeenteleden geven het project verder onder deze begeleiding vorm.
Investering: prijs op aanvraag

Optie 3. JOP zoekt een jeugdwerker die het project komt leiden en vormgeven in de gemeente, waarin de gemeente in het hele proces meegenomen wordt
Investering: prijs op aanvraag 

Neem contact op met Jong Protestant