Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Huis van brood en beker

Boek met 6 catechesebijeenkomsten over avondmaal, 3 voorbeeldvieringen en een gemeente-avond.

Doelgroep: 8-12 jaar 

Het avondmaal is meer dan brood en wijn. Er komt veel meer samen. Voor kinderen is het goed om te mogen ervaren dat zij met de hele gemeente een vierende gemeenschap vormen.

In dit boek gaat het over de viering van het avondmaal: wat gebeurt er eigenlijk precies? Wat wordt er gezegd? En wat is de betekenis ervan? Met Huis van brood en beker kun je in jouw catecheselessen duidelijk maken waar het om gaat bij de maaltijd van de Heer. Er worden ideeën aangereikt over hoe je in de kerk de viering van de Tafel zo kunt vormgeven, dat ook kinderen zich onderdeel voelen van de vierende gemeenschap. 

Huis van brood en beker biedt programma's voor zes bijeenkomsten. Aan de hand van verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament ontdekken kinderen de verschillende elementen die in de viering van het Avondmaal samenkomen. De afwisselende programma's bieden een mix van leerelementen en doe-activiteiten, afgestemd op de belevingswereld van de kinderen. In het programma zijn drie voorbeeldvieringen opgenomen. Ook is er een opzet voor een gemeenteavond om je als gemeente te bezinnen op de plaats van kinderen tijdens de viering van het Avondmaal.

Huis van brood en beker
is in kleurenkopievorm gratis verkrijgbaar bij Jong Protestant.

Bestel Huis van brood en beker