Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

JOP Win-Win

Een gemeente bestaat uit verschillende generaties en groepen. Vaak is het kerkelijk werk ook zo ingericht: in eigen groepen en generaties. Ouderen bij ouderen en jongeren bij jongeren. JOP Win-Win doorbreekt deze eilandjescultuur en verbindt generaties!

JOP Win-Win biedt programma's die helpen om de kloof tussen verschillende generaties te overbruggen. De uitgangspunten zijn: openheid, wederzijds contact, wederkerig leren, ontmoeting en bewustwording. Wanneer jongeren en ouderen met elkaar in gesprek gaan, leren zij elkaar kennen en verstaan. Dan komt er verbinding tot stand. JOP Win-Win wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de Stichting Kerk en Wereld.

Materialen JOP Win-Win

De dvd met materialen van JOP Win-Win is niet meer te bestellen. Alle materialen van JOP Win-Win kun je via onderstaande links downloaden.

Handboek intergeneratief werken:

Materiaal bezinningsavond

AAN DE SLAG 

Gemeentespel

Gemeenteweekend 

Running diner

Extra programma's intergeneratief werken

Een ludiek filmpje over generaties verbinden


Meer informatie
Voor meer informatie of hulp bij het organiseren van een avond? Mail naar: jongprotestant@protestantsekerk.nl.