Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Op elkaar betrokken

Op elkaar betrokken is een praktische handleiding voor het verbeteren van het contact tussen kerkelijk jeugdwerk en de lokale overheid.

Hierin staan onder andere voorbeelden van goede samenwerking en een stappenplan voor het ontwikkelen van een relatie met de lokale overheid.

De kerk kan namelijk een waardevolle aanvulling bieden op het werk van de burgerlijke gemeente. Jeugdbeleid staat bij de lokale overheid vaak hoog op de agenda. Jongeren vormen echter een moeilijk bereikbare doelgroep, en kerken bereiken soms andere groepen jongeren dan het reguliere jeugdwerk vanuit de lokale overheid. Daarnaast kunnen de doelstellingen ook overlappen, bijvoorbeeld op het terrein van alcohol- en drugspreventie.

Samenwerking
Nederland kent een scheiding van kerk en staat. Dat betekent dat kerken hun eigen organisatie kunnen inrichten en dat de overheid neutraal opereert - maar het wil niet zeggen dat deze partijen niets met elkaar te maken mogen hebben! Sterker nog: een goede verstandhouding en samenwerking is belangrijk. Toch is hier niet altijd sprake van. Zo bleek uit een onderzoek onder Protestantse gemeenten in Zuid-Holland dat slechts een kwart van die gemeenten contacten had met de lokale overheid over jeugdwerk. Op elkaar betrokken is ontwikkeld door JOP en de HGJB om de samenwerking te verbeteren.

Wil jij weten hoe je de relatie tussen kerkelijk jeugdwerk en lokale overheid kunt verbeteren? Vraag dan de handleiding aan via jongprotestant@protestantsekerk.nl.

Of neem contact op met een medewerker van het team Ondersteuning Gemeenten van de Protestantse Kerk.