Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Week van de Opvoeding 2020

De landelijke Week van de Opvoeding vindt dit jaar plaats van maandag 5 oktober t/m zondag 11 oktober. Jong Protestant biedt samen met HGJB en MijnKerk nieuw materiaal aan rond het thema ‘vaderschap’. Vaders staan deze week in het middelpunt. En je krijgt ideeën om een speciale 'vaderzondag' te organiseren.

Voor opgroeiende kinderen zijn ouders en opvoeders erg belangrijk. Van hen ontvangen ze liefde en zorg. Kinderen ontdekken wat belangrijk is in het leven door (vaak onbewust) naar hun ouders te kijken. Zo werkt het ook in het geloof. Ouders zijn de eerste identificatiefiguren voor kinderen als het gaat om geloven. Dit is een voortdurend proces. Het is als een gezamenlijke reis waarbij je steeds weer nieuwe dingen ontdekt.

Als er in de kerk of op school over (geloofs)opvoeding wordt gesproken, worden vaak als eerste vrouwen aangesproken. We weten natuurlijk dat ook mannen en vaders belangrijk zijn in het leven van een kind, en dat kinderen behoefte hebben aan mannelijke en vrouwelijke identificatiefiguren. Maar in de praktijk vinden we vaak niet zoveel manieren om juist vaders aan te spreken. 

Juist daarom nodigen we jullie als gemeente van harte uit om vaders dit keer in het middelpunt te zetten. Wat betekent het om vader te zijn in deze tijd? In welke eigenschappen als vader zou je nog willen groeien? Wat voor vaders komen we tegen in de Bijbel? Welke beeld van vaderschap roept het geloven in God bij ons op? En ook al heb je geen kinderen: misschien kun je wel een vaderfiguur zijn in het leven van jongeren. Kortom: wat betekent vaderschap voor jullie als gemeente?

Ideeën die je tijdens of na de kerkdienst kunt doen

 • Besteedt op zondag extra aandacht aan vaders. Je kunt ervoor kiezen om de predikant te vragen over een specifiek bijbelgedeelte te preken. Kies een gedeelte uit waarmee vaders zich kunnen identificeren of een gedeelte waarin thema’s die haken aan vaderschap naar voren komen.

 • Maak bewust gebruik van een aantal voorbeelden waarin vaders een rol spelen.

 • Geloofsopvoeding van kinderen is een gezamenlijke taak van de hele gemeente. Op welke manier kun je als gemeente vaders/ouders ondersteunen? Is er ruimte in de gemeente om je struggles (ook als het gaat om opvoeden) te delen met elkaar? Benadruk tijdens deze dienst dat vaders/ouders de support van anderen nodig hebben. Ook andere gemeenteleden, jeugdleiders, enz. kunnen als een vader voor de kinderen en tieners zijn. Iedereen ís een identificatiefiguur voor een kind of tiener.

 • Bid tijdens de voorbeden expliciet voor alle vaders. Vraag eventueel voorafgaand aan de dienst gebedspunten aan kinderen of juist aan vaders.

 • Doe na (of tijdens) de kerkdienst een van de werk/gesprekvormen om zo onderling nog te kunnen doorpraten over vader-zijn in deze tijd.

Ideeën voor bijbelgedeelten

 • Job 1:1-5 – Vader Job en zijn kinderen
  Dit gedeelte gaat over Job als vader. Job is een vroom en oprecht man. Hij wil zijn leven tot eer van God inrichten en zich ver houden van kwade dingen. Hij heeft tien kinderen. Zijn kinderen zijn inmiddels op een leeftijd gekomen dat ze steeds meer hun eigen keuzes maken. Elke maand organiseren ze een feestelijke maaltijd bij een van hen thuis. Job blijft betrokken op hun leven en na elke maaltijd  ontmoet hij hen en bidt voor hen. Elk individueel kind brengt hij bij God door een brandoffer. Brandoffers kennen wij niet meer, maar wat heeft Job ons te zeggen als het gaat over de thema’s loslaten en vasthouden, je kind(eren) bij God brengen?

 • Markus 5: 21-23, 35-43
  In Markus 5 lezen we over Jaïrus. Een vader die door een moeilijke tijd gaat omdat zijn dochtertje op sterven ligt. Hij brengt zijn dochter onder de aandacht van Jezus en verwacht dat Jezus haar kan redden. Ondanks dat Jezus te laat lijkt te komen, omdat het dochtertje al gestorven is, blijkt de verwachting van deze vader niet te groot. Hoe gaan wij om met thema’s als je kind actief bij Jezus onder de aandacht brengen. Durven wij het van God te verwachten als we zorgen hebben over onze kinderen? 

Werkvormen/gespreksvormen tijdens of na de dienst

 • Hart onder de riem voor vaders
  Welke vader in je omgeving wil jij vandaag bemoedigen? Op welke manier ga je dat doen? Je kunt bijv. een appje sturen. Of bid vandaag eens voor een vader en laat dit aan hem laten weten. Bedenk een vorm die bij je past.
 •  In gesprek - vaders in de gemeente
  Ga in groepen of met je buurman/buurvrouw in gesprek over (een van) de volgende vragen:
  • Welke beelden heb jij bij het woord vader of vaderschap?
  • Wat heeft je geraakt in de preek van vandaag als het gaat over vaders/vaderschap?
  • Welke rol heb jij zelf naar kinderen en jongeren in de gemeente toe?
  • Hoe kun jij vaders ondersteunen in hun rol? 
  • Hoe kan vaderschap meer op de kaart worden gezet in de gemeente?

 • Gebed
  Elk gemeentelid kan het voorbeeld van Job of Jaïrus volgen en voor een jongere uit de gemeente bidden. Zorg voor kaartjes waarop gemeenteleden hun gebed voor een jongere kunnen schrijven. Je kunt ervoor kiezen om ergens in de kerk een gebedswand te maken. Laat daar dan de kaartjes opplakken. Zorg er voor dat de jongeren niet bij name worden genoemd. Je kunt er ook voor kiezen om de gebedskaartjes als reminder mee naar huis te laten nemen, zodat mensen thuis voor dit gebedspunt bidden. 

Tips

 1. Kies samen een leuke vader & kind-activiteit om te doen in de Week van de Opvoeding of erna! Het zijn activiteiten die zowel vaders individueel met hun kind(eren) kunnen doen, maar ook als gezamenlijke activiteit door de gemeente georganiseerd kunnen worden.
 2. In de Week van de Opvoeding kun je luisteren naar een podcast, met als thema 'vaders'. Wat is er veranderd aan het vader-zijn in de afgelopen 30 jaar? Hoe geef je je geloof vorm in je vaderschap? Een interessant inkijkje en een mooi gesprek over vaderschap.  Beluister de podcast in Anchor Spotify of Google podcast
 3. Ga met vaders zélf in gesprek. Welke behoefte hebben zij? Op welke manier willen zij ondersteuning ontvangen van de gemeente? 
 4. Volg de gratis online workshop 'Geloofsopvoeding Thuis' (Jong Protestant TrainingsTour) begin oktober. In deze online sessie gaat het over de verschillende rollen in de opvoeding. Lees meer >>

Deze handreiking is gemaakt voor de Week van de Opvoeding 2020 door de HGJB, MijnKerk en Jong Protestant.