Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Klaar voor de lockfree!?

De eerste tekenen dienen zich aan dat we langzaam mogen gaan denken aan een tijdperk na corona. Wanneer het 'officiële lockfree' moment zal zijn, weten we nog niet. Maar het is goed om je hier als gemeente met het oog op het jeugd- en jongerenwerk tijdig op voor te bereiden. Je leest in dit artikel een aantal handreikingen die je helpen in de aanloop naar de lockfree.

Opstarten

Tijdens de coronatijd hebben we te maken gehad met verschillende maatregelen en protocollen. De ene keer was er in het jeugdwerk meer mogelijk dan de andere keer. Over het algemeen kunnen we zeggen dat de face-to-face contactmomenten tussen de leidinggevenden en kinderen en jongeren onder de situatie te lijden hebben gehad. Veel kinderen en jongeren hebben nu al een tijd lang niet tot nauwelijks mee kunnen doen met het reguliere kerkelijk activiteitenaanbod. De jeugdwerkers hebben binnen de mogelijkheden gedaan wat ze konden. Maar ze misten de echte dynamiek en het plezier dat het werken met kinderen en jongeren geeft.

Bij een lockfree is het belangrijk om de opstart van het jeugdwerk binnen de gemeente echt met zijn allen te markeren en te vieren. Een beetje zoals dat je oprecht blij bent als iemand na een lange reis weer terug is: ‘o wat hebben we elkaar gemist en wat zijn we blij dat we elkaar weer zien en verder te kunnen met elkaar’.

Betrek als jeugdleider de kinderen en jongeren bij de voorbereiding en uitvoering van dit startmoment. Steek veel werk in het opnieuw uitnodigen van de jeugd voor de komende activiteiten. Laat in alles zien dat je niet kunt wachten om ze weer te ontmoeten. Organiseer bij een lockfree en opstart van het jeugdwerkseizoen ook een speciaal startmoment voor de jeugdambtsdragers en leidinggevenden met als doel: elkaar ontmoeten, lief en leed delen en elkaar inspireren. 

Lees meer: 

Geleerde lessen 

Na ruim een jaar van beperkende maatregelen zijn binnen de kerkelijke gemeenten een aantal dingen aan het daglicht gekomen die positief verrasten. Maar andere dingen stemden minder vrolijk.

Wat positief opviel is de aanwezige creativiteit die in korte tijd rond de online diensten in gemeenten naar boven kwam. De meest originele en creatieve vormen en initiatieven kwamen voorbij. Opvallend was de actieve rol en de plek die kinderen en jongeren daarin kregen; vaak een prominentere plek dan ze doorgaans in de dienst van de gemeente kregen. Denk goed na hoe je als gemeente deze creativiteit en prominentere plek voor kinderen en jongeren ook na de coronatijd vast kunt houden. Ga als kerkenraad en jeugdwerk op tijd met elkaar in overleg hoe deze mooie ontdekkingen blijvend een plek kunnen krijgen in de lockfree situatie.

Relatie met jongeren

Maar er kwamen ook dingen aan het licht in het jeugdwerk waar we in de toekomst kritisch naar moeten kijken. Wat opviel is dat met het wegvallen van activiteiten ook het contact tussen de leidinggevenden met de kinderen- en jongeren enorm terugliep. Soms kwam dit simpelweg omdat actuele contactgegevens niet aanwezig waren. Maar ook kwamen leidinggevenden erachter dat hun relationele band met de kinderen of jongeren van hun activiteit niet zo sterk was. Er was voor de coronatijd wel veel geïnvesteerd in het maken en organiseren van programma’s, maar niet of nauwelijks in de relatie met de kinderen en jongeren. Ze ervaarden nu toch een afstand en dat maakte het lastig om in de coronatijd contact met ze te maken. En dat terwijl de kinderen en jongeren het zelf ook moeilijk hadden met de situatie van lockdown, thuisonderwijs en de avondklok. 

Een belangrijke les is dat naast goede programma’s en activiteiten het bouwen aan relaties met de kinderen en jongeren van essentieel belang is in het jeugdwerk (relationeel jeugdwerk). Ga binnenkort als kerkenraad en jeugdwerk met elkaar in gesprek over de dingen die in het jeugdwerk stilvielen of waar verlegenheid over ontstond. En analyseer met elkaar deze belangrijke lessen eens. Bedenk wat er in de toekomst beter kan of anders moet.  

Lees meer:

Gespreksvragen

  • Noem drie dingen in het jeugdwerk waar je als gemeente trots op bent dat die in de coronatijd vorm hebben gekregen. Waarom maakt dit je trots? Wat is er zo specifiek aan deze dingen?
  • Noem drie dingen in het jeugdwerk waar je als gemeente tijdens de coronatijd met minder plezier op terugkijkt? Hoe komt dat? Zijn er mogelijk redenen voor aan te wijzen? Had je dit kunnen voorkomen?
  • Welke nieuwe positieve ontdekkingen krijgen blijvend een plek in het jeugdwerk na de coronatijd? Hoe krijgen deze positieve ontdekkingen die blijvende plek in het gemeentewerk?
  • Van welke dingen in het jeugdwerk willen we na de coronatijd blijvend afscheid nemen?  
  • Welke ontdekkingen vragen meer tijd voor verdere doordenking? En hoe en wanneer krijgt die doordenking vorm?

Bekijk of beluister ter inspiratie het tafelgesprek dat dominee Joost Schelling, Gert Schouten en Sjoukje Bosgraaf hebben gevoerd over de aanstaande lockfree.

Beluister deze Soundcloudopname van de Inspiratiesessie Lockfree!

Of bekijk de opname