Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Opstarten in coronatijd

We mogen weer! Of... toch niet? De coronamaatregelen wijzigen steeds. Hoe start je het jeugdwerk op in onzekere tijden? Wat kan wel en wat niet? Hoe maak je de juiste afweging? En hoe ga je om met de onzekerheid die de coronamaatregelen met zich meebrengen? 

Minder dan 1,5 meter afstand tussen kinderen en jongeren mag weer, maar tussen jongeren en volwassenen niet. Thuis bijeenkomen met meer dan zes mensen van 12 jaar en ouder is niet toegestaan, maar in een kerkzaaltje, waar je voldoende afstand kunt bewaren, kan wel. De regels duizelen je misschien om de oren. We staan aan de start van het nieuwe jeugdwerkseizoen. Gaan we het jeugdwerk gewoon opstarten of doen we het voorzichtig aan? 

Goede aansluiting


Wim Timmerman is voorzitter van het dagelijks bestuur van de jeugdraad van de Hervormde gemeente in Benschop en vertrouwenspersoon. “We zijn gezegend met een grote hechte groep van 150 jongeren en een team van bijna 60 betrokken vrijwilligers. De doelgroep ‘jeugd’ is hier een breed begrip. Iedereen tussen 0 en 30 behoort tot de doelgroep, dus ik hoor er zelf als 31-jarige ook nog een beetje bij”, zegt Wim, vader van twee jonge kinderen, lachend. 


Opstarten


In Benschop starten ze het jeugdwerkseizoen zoveel mogelijk weer ‘normaal’ op zoals voor corona. Wim: “De regels laten het toe én tegelijk zie ik ook de noodzaak. Samen met mijn vrouw ben ik vertrouwenspersoon. Een grote groep jongeren redt het prima, ook in tijden van corona. Dat zijn vooral de jongeren die proactief zijn in het zoeken naar sociaal contact. Maar er zijn ook jongeren die tussen wal en schip raken en soms zelfs in een isolement komen. Dat heeft mijn ogen geopend; het is niet alleen ‘gewoon’ jammer dat jeugdwerkactiviteiten wegvallen door corona. Het heeft ook écht impact op de jongeren zelf, op hun geestelijk welzijn. Dat effect is misschien wel groter dan we vooraf dachten.”

Uit beeld


“Achteraf hebben we spijt dat we de stekker er zo rigoureus hebben uitgetrokken. Rekening houdend met de coronamaatregelen die er zijn, zien we echt de noodzaak om weer op te starten. Bij de groep 12 tot 14-jarigen zie je dat de afbreuk met de kerk begint, dat is bij ons niet anders. Degenen die geen aansluiting vinden, verdwijnen sneller uit beeld. Wij vinden het daarom belangrijk dat de lijn van kinderwerk naar tienerwerk ook in coronatijd doorgang vindt. We starten alle jeugdwerkactiviteiten weer op en houden rekening met de 1,5 meter regel. Het enige wat we anders doen, is dat clubjes die voorheen in huiselijk setting bij elkaar kwamen, elkaar nu treffen in het verenigingsgebouw. En het jongerenweekend gaat dit jaar helaas niet door. Gelukkig hebben we hier in Benschop nauwe lijntjes met de sportclubs. Veel vrijwilligers in de kerk zijn ook actief in het bestuur van een sportclub. Dat maakt misschien wel dat jongeren van binnen en buiten de kerk zich hier zo verbonden voelen met elkaar.” 

Bredere roeping


En als er een tweede golf komt? Wim: ‘We gaan als jeugdraad samen met de kerkenraad een actieplan opzetten om te voorkomen dat we in hetzelfde schuitje terechtkomen. Zo’n situatie willen we vóór zijn.

Ik vind dat we als kerk veel te passief en volgend zijn. We lopen mee aan het handje van de overheid. We moeten meer nadenken over de consequenties voor de jeugd en gehoor geven aan onze bredere roeping. Kijk vooral wat wél kan en kijk waar het schuurt met wat je zou willen. Als er dan knelpunten ontstaan, bespreek ze en ga op zoek naar alternatieven. Daar moeten we dan samen in het belang van onze jeugd een oplossing voor vinden.”

Tips


Tips voor het opstarten van jeugdwerk in coronatijd:

1. Overleg met de vrijwilligers / jeugdleiding 
Ga in gesprek met de jeugdleiding/vrijwilligers en denk samen na over de start van het nieuwe seizoen. Vraag waar ieder zich goed bij voelt, hoe men erin staat en wat men wil. Het jeugdwerk doe je met elkaar en iedereen doet ertoe. Respecteer elkaars keuze in een online of offline bijeenkomst en de vormgeving daarvan. 

2. Wees flexibel en blijf actueel 
Houd de ontwikkelingen in de gaten en pas het jeugdwerk daarop aan. Overleg ook met andere jeugdleiders uit de omgeving. Inventariseer hoe groepen uit de omgeving hun jeugdwerk vormgeven. En blijf dit ook op de voet volgen. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen en eventuele nieuwe maatregelen. Blijf met elkaar in gesprek en pas steeds het jeugdwerk aan op actuele maatregelen. Denk na over een actieplan en geef deze vorm, zodat je voorbereid bent op eventueel eenzelfde soort situatie in de toekomst. Als er knelpunten ontstaan, bespreek ze dan en zoek alternatieven. Zoek altijd een oplossing in het belang van de jeugd.

3. Durf keuzes te maken 
Veel is nog steeds onzeker. En dat zal ook nog een tijd zo blijven. Durf keuzes te maken die bij jullie passen. Iedereen maakt eigen keuzes, omdat iedereen een eigen persoonlijke voorkeur heeft en iedere situatie weer anders is. Per gemeente of plaats kan de situatie verschillen. Durf te kiezen voor iets waar jullie je goed bij voelen en wat volgens jullie mogelijk is en verantwoordelijk is. Denk niet in beperkingen, maar houd de focus op wat wél kan. 

4. Houd online alternatieven achter de hand 
Online bijeenkomsten zijn een mooi alternatief in coronatijd. Maar haal je er ook net zoveel uit als bij een offline bijeenkomst met jeugd en jongeren? We horen geluiden dat de opkomst bij online bijeenkomsten lager is en het contact met de jeugd en jongeren moeilijker te onderhouden is. Jongeren willen bij elkaar zijn, elkaar zien en met elkaar in gesprek gaan. Probeer de jongeren op een verantwoorde manier te voorzien in die behoefte. Maar houd een online alternatief achter de hand, om grote teleurstellingen te voorkomen en goed voorbereid te zijn. Mocht je kiezen voor een online bijeenkomst, zorg er dan voor dat je aandacht blijft houden voor de hele doelgroep, ook de jongeren die snel uit beeld raken. Zoek regelmatig contact met ze, ook met bijvoorbeeld de sportclub of school. Zorg ervoor dat iedereen betrokken blijft en aansluiting vindt, zodat ze niet uit beeld raken. Maak tijd en wees een luisterend oor. 

5. Verantwoorde ruimte en activiteiten 
Bij offline ontmoetingen is het belangrijk om dat in een verantwoorde ruimte te doen. Zorg er voor dat de ruimte geschikt is om genoeg afstand te bewaren (12+). Kies verantwoorde activiteiten uit. Thuis mogen bijeenkomsten worden gehouden met maximaal zes gasten. Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt deze beperking niet. Met grotere groepen kun je bijeenkomen in het kerkgebouw. Kies je activiteiten bewust uit. Zo hoef je voor sport en spel activiteiten minder rekening te houden met de afstand van elkaar. Zorg ervoor dat alle maatregelen met iedere betrokkene is gecommuniceerd: bij bijeenkomsten en activiteiten weet iedereen wat wel en niet mag, ook de jeugd en jongeren.

Lees ook: Jeugdwerk, hoe nu verder?