Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Pilot #Durfte: volwassenen met een passie

Iedereen heeft wel iets waar je echt een passie voor hebt. Van koken tot voetbal, van duiken tot zingen en van dansen tot kindernevendienst geven. Stel je zet die passie in voor jongeren uit jouw gemeente. Start dan een #Durfte-groep!

Wat is #Durfte?


#Durfte - groepen bestaan uit jongeren onder leiding van 1 of 2 volwassenen. Een groep ontstaat doordat er een volwassene is die ergens een passie, verlangen of talent voor heeft en dat graag wil delen met jongeren. Als er jongeren zijn die zich bij de groep willen aansluiten omdat ze deze passie delen of zich willen ontwikkelen en als er voldoende begeleiding is dan kan je een #Durfte-groep starten.


Het concept


Centraal bij #Durfte staat het bieden van een plek aan jongeren waar ze op basis van interesse hun talent kunnen ontwikkelen om die vervolgens in praktijk te brengen. Dit gebeurt op basis van het ‘‘leiderschaps-vierkant’:

  1. Ik doe, jij kijkt

  2. Ik doe, jij helpt

  3. Jij doet, ik help

  4. Jij doet, ik kijk.

In principe is alles wat je wilt leren of ontwikkelen mogelijk bij #Durfte. Van koken tot sporten, leidinggeven, muziek maken etc. Zolang er twee volwassenen zijn die hun passie willen delen met jongeren.

Geestelijke groei


Het ontwikkelen van de persoonlijke gaven wordt gecombineerd met het inbrengen van Bijbelse waarden om de geloofsgroei te stimuleren. Voor iedere #Durfte-groep zijn er korte bijbelstudies beschikbaar.

Serieuze oefenplekken


De talenten die de jongeren ontwikkelen kunnen zij daarna ergens in het koninkrijk van God inzetten. Dat kan binnen de kerk zijn, maar ook daarbuiten. Uitgangspunt hierbij is dat er een podium gezocht wordt dat er toe doet, waar de talenten van de jongeren serieus genomen worden en ze echt een kans krijgen. Er moet een uitdaging in zitten voor de jongeren.

Ben je enthousiast over dit concept en wil je in je gemeente een (of meerdere) #Durfte-groep(en) starten? Neem dan contact op met Nelleke Quist van Jong Protestant, n.quist@protestantsekerk.nl of bel: 06 - 52676501.