Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Protocol jeugdactiviteiten in coronatijd

De tijdelijke extra maatregelen die sinds 15 december 2020 van kracht zijn, blijven ook na de persconferentie van 12 januari van kracht. Alle fysieke bijeenkomsten van jeugdgroepen zijn verboden. Dit geldt voor zowel binnen- als buitenactiviteiten. Alleen fysieke jeugdactiviteiten als onderdeel van de eredienst zijn toegestaan. Daarnaast wordt gemeentezang afgeraden, ook voor kinderen onder de 12 jaar.

In dit protocol lees je hoe om te gaan met de coronamaatregelen voor verschillende leeftijdsgroepen van kinderen en jongeren. Het protocol is een aanvulling op het Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.

Gelukkig kunnen jeugd- en jongerengroepen elkaar wel online ontmoeten. Zo kun je elkaar toch een hart onder de riem steken en delen hoe het met je gaat. Ook kan je even bellen of een kaartje sturen om te laten zien dat je betrokken bent.

Wil je als jeugdleider een online-programma draaien? Kijk in de werkvormendatabase voor geschikt materiaal. Jong Protestant organiseert op vrijdag 5 februari voor jeugdgroepen het online evenement ‘Sirkelslag YOUNG LITE’ om online samen met je jeugdgroep in de stijl van Sirkelslag een leuke avond te hebben.

Het onderstaande protocol is op 14 januari 2021 geactualiseerd.  

Oppasdienst: 0-4 jarigen

Algemeen:

 • Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. 
 • Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree en gebruik een mondkapje bij verplaatsingen binnen het gebouw (voor iedereen vanaf 13 jaar).

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 
 • Laat kinderen door één volwassene brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. 
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijvoorbeeld via de digitale weg of telefonisch, om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. Denk hierbij aan: 
  • Spreiding in haal- en brengmomenten 
  • In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen 
  • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten. 
 • Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar de vrijwilliger kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijvoorbeeld door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de vrijwilliger het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd. Oudere kinderen kunnen bijvoorbeeld op het plein worden opgehaald.

Tijdens de opvang:

 • Tussen vrijwilligers en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen. 
 • Jonge kinderen zijn vaak verkouden, daarom mogen kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool ook met een neusverkoudheid naar de oppasdienst. (Als het kind ook andere COVID-19 klachten heeft zoals koorts, of als één of meerdere huisgenoten van het kind koorts of benauwdheidsklachten hebben, dient het kind thuis te blijven.)
 • Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij de ouder(s) van het kind. Het kind mag dan gewoon naar oppasdienst. Neem bij twijfel contact op met de ouder(s).
 • Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen.
 • Zorg dat de binnen- en buitenruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 vrijwilliger) te doen.

Kindernevendienst/Jeugdclub: 4-12 jarigen


Algemeen:

 • Alleen jeugdactiviteiten als onderdeel van de eredienst zijn toegestaan.
 • Organiseer de jeugdactiviteiten in de ruimtes van het (kerk)gebouw. 
 • Laat oudere kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar de jeugdactiviteiten komen.
 • Beperk het contact tussen kinderen en jongeren uit verschillende groepen, tussen kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk.
 • Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree en gebruik een mondkapje bij verplaatsingen binnen het gebouw (voor iedereen vanaf 13 jaar).

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 
 • Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. 
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijvoorbeeld via de digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. Denk hierbij aan: 
  • Spreiding in haal- en brengmomenten; 
  • In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen; 
  • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten; 
  • Kinderen onder begeleiding van de vrijwilliger buiten laten ophalen; 
  • Let op dat ouders (buiten) ook 1,5 meter afstand houden;

Tijdens de activiteit:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. 
 • Jonge kinderen zijn vaak verkouden, daarom mogen kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool ook met een neusverkoudheid naar de kindernevendienst. (Als het kind ook andere COVID-19 klachten heeft zoals koorts, of als één of meerdere huisgenoten van het kind koorts of benauwdheidsklachten hebben, dient het kind thuis te blijven.)
 • Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij de ouder(s) van het kind. Het kind mag dan gewoon naar kindernevendienst. Neem bij twijfel contact op met de ouder(s).
 • De jeugdleiding hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor iedere locatie.
 • Gemeentezang wordt sterk afgeraden, ook voor kinderen onder de 12 jaar
 • Zorg dat de binnen- en buitenruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 vrijwilliger) te doen.


Jeugdkerk en/of erediensten voor 12-17 jarigen


Algemeen:

 • Alleen jeugdactiviteiten als onderdeel van de eredienst zijn toegestaan.
 • Organiseer de jeugdactiviteiten in de ruimtes van het (kerk)gebouw.
 • Laat jongeren zelfstandig naar de jeugdactiviteiten komen. Laat ze alleen als het niet anders kan gebracht/gehaald worden door ouders.
 • Beperk het contact tussen jongeren en kinderen uit verschillende groepen, tussen jongeren en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk.
 • Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree en gebruik een mondkapje bij verplaatsingen binnen het gebouw (voor iedereen vanaf 13 jaar). 

Breng- en haalmomenten (als het niet anders kan), contact met ouders:

 • Laat indien noodzakelijk, jongeren door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen. 
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een jongere kan bijv. via de digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. Denk hierbij aan: 
  • Organiseer de breng- en haalmomenten van jongeren zo dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 
  • In etappes brengen van jongeren en/of maximum aantal ouders tegelijk
  • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders (buiten) moeten wachten 
  • Let op dat ouders (buiten) ook 1,5 meter afstand houden

 Tijdens de activiteit:

 • Tussen vrijwilligers en jongeren moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 
 • De jongeren hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Als een jongere elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij de ouder(s) van de jongere. De jongere mag dan gewoon deelnemen aan de georganiseerde activiteiten. Neem bij twijfel contact op met de ouder(s).
 • Openen, sluiten en andere momenten waarbij je dichter op elkaar staat, doe je nu ook met 1,5 meter afstand, of sla je over.
 • Nodig de jongeren uit om vrienden mee te nemen, ook al zijn ze geen lid van de kerk of jeugdvereniging.
 • Last-but-not-least het advies om voor iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje te dragen bij verplaatsingen. 

Jongeren 18-25 jaar


Bij activiteiten voor de leeftijdsgroep 18-25 jaar geldt het algemene protocol

Lees ook: Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Geactualiseerd 14 januari 2021