Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Protocol jeugdactiviteiten in coronatijd

Het jeugdwerk in gemeenten mag sinds 1 juli naast de online- en buitenactiviteiten ook weer reguliere binnenactiviteiten organiseren. Voor de binnenactiviteiten gelden nog steeds de volgende basisregels: kinderen en jongeren t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. Voor de jeugdwerkactiviteiten gelden de regels die voor ‘normale bedrijven’ ook gelden: er mogen per ruimte maximaal 100 mensen aanwezig zijn mits 1,5 meter afstand bewaard kan worden tussen vrijwilligers en jongeren.

Let op:
Het dringende advies van de Rijksoverheid om tijdens religieuze activiteiten met maximaal 30 mensen bij elkaar te komen geldt niet voor jeugdwerkactiviteiten (t/m 17 jaar)

In dit protocol lees je hoe om te gaan met de coronamaatregelen voor verschillende leeftijdsgroepen. Het protocol is een aanvulling op het Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.

Het onderstaande protocol is op woensdag 19 november geactualiseerd.  

 

Oppasdienst: 0-4 jarigen

Algemeen:

 • Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. 
 • Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree en gebruik een mondkapje bij verplaatsingen binnen het gebouw (voor iedereen vanaf 13 jaar).

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 
 • Laat kinderen door één volwassene brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. 
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijvoorbeeld via de digitale weg of telefonisch, om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. Denk hierbij aan: 
  • Spreiding in haal- en brengmomenten 
  • In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen 
  • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten. 
 • Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar de vrijwilliger kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijvoorbeeld door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de vrijwilliger het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd. Oudere kinderen kunnen bijvoorbeeld op het plein worden opgehaald.

Tijdens de opvang:

 • Tussen vrijwilligers en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen. 
 • Jonge kinderen zijn vaak verkouden, daarom mogen kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool ook met een neusverkoudheid naar de oppasdienst. (Als het kind ook andere COVID-19 klachten heeft zoals koorts, of als één of meerdere huisgenoten van het kind koorts of benauwdheidsklachten hebben, dient het kind thuis te blijven.)
 • Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij de ouder(s) van het kind. Het kind mag dan gewoon naar oppasdienst. Neem bij twijfel contact op met de ouder(s).
 • Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen.
 • Zorg dat de binnen- en buitenruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 vrijwilliger) te doen.

Kindernevendienst/Jeugdclub: 4-12 jarigen

Algemeen:

 • Organiseer de jeugdactiviteiten buiten of in de ruimtes van het (kerk)gebouw. Thuis mag je maximaal 3 gasten van 13 jaar of ouder ontvangen, daarom is het organiseren van een bijeenkomst thuis op dit moment minder geschikt.   
 • Laat oudere kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar de jeugdactiviteiten komen.
 • Beperk het contact tussen kinderen en jongeren uit verschillende groepen, tussen kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk.
 • Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree en gebruik een mondkapje bij verplaatsingen binnen het gebouw (voor iedereen vanaf 13 jaar).

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 
 • Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. 
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijvoorbeeld via  de digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. Denk hierbij aan: 
  • Spreiding in haal- en brengmomenten; 
  • In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen; 
  • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten; 
  • Kinderen onder begeleiding van de vrijwilliger buiten laten ophalen; 
  • Let op dat ouders (buiten) ook 1,5 meter afstand houden;

Tijdens de activiteit:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Tijdens sport- en spelactiviteiten waaraan de vrijwilligers meedoen, hoeft onderling geen afstand gehouden te worden. 
 • Jonge kinderen zijn vaak verkouden, daarom mogen kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool ook met een neusverkoudheid naar de kindernevendienst of bijeenkomst van de kinderclub. (Als het kind ook andere COVID-19 klachten heeft zoals koorts, of als één of meerdere huisgenoten van het kind koorts of benauwdheidsklachten hebben, dient het kind thuis te blijven.)
 • Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij de ouder(s) van het kind. Het kind mag dan gewoon naar kindernevendienst of bijeenkomst van de kinderclub. Neem bij twijfel contact op met de ouder(s).
 • De jeugdleiding hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor iedere locatie.
 • Kinderen onder de 12 jaar mogen samen zingen. 
 • Zorg dat de binnen- en buitenruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 vrijwilliger) te doen.

 

Jeugdclubs, catechesegroepen: 12-17 jarigen

Algemeen:

 • Organiseer de jeugdactiviteiten buiten of in de ruimtes van het (kerk)gebouw. Thuis mag je maximaal 3 gasten van 13 jaar of ouder ontvangen, daarom is het organiseren van een bijeenkomst thuis op dit moment minder geschikt. 
 • Laat jongeren zelfstandig naar de jeugdactiviteiten komen. Laat ze alleen als het niet anders kan gebracht/gehaald worden door ouders.
 • Beperk het contact tussen jongeren en kinderen uit verschillende groepen, tussen jongeren en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk.
 • Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree en gebruik een mondkapje bij verplaatsingen binnen het gebouw (voor iedereen vanaf 13 jaar). 

Breng- en haalmomenten (als het niet anders kan), contact met ouders:

 • Laat indien noodzakelijk, jongeren door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen. 
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een jongere kan bijv. via de digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. Denk hierbij aan: 
  • Organiseer de breng- en haalmomenten van jongeren zo dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 
  • In etappes brengen van jongeren en/of maximum aantal ouders tegelijk
  • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders (buiten) moeten wachten 
  • Let op dat ouders (buiten) ook 1,5 meter afstand houden

 Tijdens de activiteit:

 • Tussen vrijwilligers en jongeren moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 
 • De jongeren hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Als een jongere elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij de ouder(s) van de jongere. De jongere mag dan gewoon deelnemen aan de georganiseerde activiteiten. Neem bij twijfel contact op met de ouder(s).
 • Openen, sluiten en andere momenten waarbij je dichter op elkaar staat, doe je nu ook met 1,5 meter afstand, of sla je over.
 • Nodig de jongeren uit om vrienden mee te nemen, ook al zijn ze geen lid van de kerk of jeugdvereniging.
 • Last-but-not-least het advies om voor iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje te dragen bij verplaatsingen. 

Jongeren 18-25 jaar

Bij activiteiten voor de leeftijdsgroep 18-25 jaar geldt het algemene protocol

Lees ook: Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Geactualiseerd d.d. 19 november 2020