Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Protocol jeugdactiviteiten in coronatijd

Veel kinderen en jongeren ervaren deze coronatijd als zwaar en hebben behoefte aan sociaal contact dat ze tijdens jeugdactiviteiten opdoen. Sinds februari is er weer ruimte voor jeugdactiviteiten in je gemeente. Dit komt omdat de overheid binnen de routekaart met maatregelen een uitzondering maakt voor sport- én jeugdwerkactiviteiten. De richtlijnen in dit protocol zijn opgesteld om jeugdwerkactiviteiten in je gemeente op een zo veilig mogelijke manier te doen. Zoek de grenzen van de regels niet op, neem je verantwoordelijkheid en weeg af wat wel/niet past en verantwoord is in jullie context.

Naast de fysieke bijeenkomsten kan je uiteraard als jeugdgroep elkaar ook online blijven ontmoeten. Wil je als jeugdleider een online programma draaien? Kijk in de werkvormendatabase voor geschikt online materiaal of bij Jeugdwerk To Go (kant-en-klaar materiaal dat je gemakkelijk kunt oppakken in deze coronatijd). 

In dit protocol lees je hoe om te gaan met de coronamaatregelen voor verschillende leeftijdsgroepen. Het protocol is een aanvulling op het Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.

Het onderstaande protocol is op maandag 7 juni 2021 geactualiseerd.
 

Oppasdienst: 0-4 jarigen

Algemeen:

 • Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. 
 • Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree en gebruik een mondkapje bij verplaatsingen binnen het gebouw (voor iedereen vanaf 13 jaar).

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 
 • Laat kinderen door één volwassene brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. 
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijvoorbeeld via de digitale weg of telefonisch, om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. Denk hierbij aan: 
  • Spreiding in haal- en brengmomenten 
  • In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen 
  • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten. 
 • Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar de vrijwilliger kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijvoorbeeld door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de vrijwilliger het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd. Oudere kinderen kunnen bijvoorbeeld op het plein worden opgehaald.

Tijdens de opvang:

 • Tussen vrijwilligers en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen. 
 • Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis. Ook als dat lichte klachten zijn zoals niezen of een snotneus.
 • Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen.
 • Zorg dat de binnen- en buitenruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 vrijwilliger) te doen.

Kindernevendienst/Jeugdclub: 4-12 jarigen

Algemeen:

 • Activiteiten kunnen zowel binnen als buiten georganiseerd worden.
 • Laat oudere kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar de jeugdactiviteiten komen.
 • Beperk het contact tussen kinderen en jongeren uit verschillende groepen, tussen kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk.
 • Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree en gebruik een mondkapje bij verplaatsingen binnen het gebouw (voor iedereen vanaf 13 jaar).

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 
 • Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. 
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijvoorbeeld via de digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. Denk hierbij aan: 
  • Spreiding in haal- en brengmomenten; 
  • In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen; 
  • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten; 
  • Kinderen onder begeleiding van de vrijwilliger buiten laten ophalen; 
  • Let op dat ouders (buiten) ook 1,5 meter afstand houden;

Tijdens de activiteit:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. 
 • Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis. Ook als dat lichte klachten zijn zoals niezen of een snotneus.
 • De jeugdleiding hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor iedere locatie.
 • Kinderen onder de 12 jaar mogen gezamenlijk zingen tijdens de jeugdactiviteit waar ze aan mee doen. 
 • Zorg dat de binnen- en buitenruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van de ruimte  of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 vrijwilliger) te doen.

 

Jeugdclubs, catechesegroepen: 12-17 jarigen

Algemeen:

 • Activiteiten kunnen zowel binnen als buiten georganiseerd worden. 
 • Laat jongeren zelfstandig naar de jeugdactiviteiten komen. Laat ze alleen als het niet anders kan gebracht/gehaald worden door ouders.
 • Beperk het contact tussen jongeren en kinderen uit verschillende groepen, tussen jongeren en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk.
 • Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree en gebruik een mondkapje bij verplaatsingen binnen het gebouw (voor iedereen vanaf 13 jaar). 

Breng- en haalmomenten (als het niet anders kan), contact met ouders:

 • Laat indien noodzakelijk, jongeren door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen. 
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een jongere kan bijv. via de digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. Denk hierbij aan: 
  • Organiseer de breng- en haalmomenten van jongeren zo dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 
  • In etappes brengen van jongeren en/of maximum aantal ouders tegelijk
  • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders (buiten) moeten wachten 
  • Let op dat ouders (buiten) ook 1,5 meter afstand houden

 Tijdens de activiteit:

 • Tussen vrijwilligers en jongeren moet onderling 1,5 meter afstand gehouden worden, tenzij dat bij sport- en spelactiviteiten niet kan.
 • De jongeren hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Jongeren met verkoudheidsklachten blijven thuis. Ook als dat lichte klachten zijn zoals niezen of een snotneus.
 • Nodig de jongeren uit om vrienden mee te nemen, ook al zijn ze geen lid van de kerk of jeugdvereniging.

Jongeren 18-25 jaar

Bij activiteiten voor de leeftijdsgroep 18-25 jaar geldt het algemene protocol

Lees ook: Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Geactualiseerd maandag 7 juni 2021.