Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Protocol jeugdactiviteiten in coronatijd

Het jeugdwerk in gemeenten kan vanaf 1 juni naast de online activiteiten ook weer reguliere binnenactiviteiten organiseren. Uiteraard geldt ook voor het jeugdwerk dat vanaf 1 juni maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn en per 1 juli is het maximaal van 100 geldig, leiders en ondersteuners tellen daarin mee.

In dit protocol lees je hoe om te gaan met de coronamaatregelen voor verschillende leeftijdsgroepen. Het protocol is een aanvulling op het Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.

Oppasdienst: 0-4 jarigen

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 
 • Laat kinderen door één volwassene brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. 
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijvoorbeeld via de digitale weg of telefonisch, om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. 
 • Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. 
 • Denk hierbij aan: 
  • Spreiding in haal- en brengmomenten 
  • In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen 
  • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten. 
 • Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar de vrijwilliger kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijvoorbeeld door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de vrijwilliger het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd. Oudere kinderen kunnen bijvoorbeeld op het plein worden opgehaald.

Tijdens de opvang:

 • Tussen vrijwilligers en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen. 
 • Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen 
 • Zorg dat de binnen- en buitenruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 vrijwilliger) te doen.
 • Het totaal aantal mensen (1 juni: 30 | 1 juli: 100) gaat over alle mensen die in het kerkgebouw aanwezig zijn. Dus ook kinderen, oppas etc.

Kindernevendienst/Jeugdclub: 4-12 jarigen

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 
 • Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. 
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijvoorbeeld via  de digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. 
 • Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan: 
  • Spreiding in haal- en brengmomenten 
  • In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen 
  • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten 
  • Kinderen onder begeleiding van de vrijwilliger buiten laten ophalen 
  • Let op dat ouders (buiten) ook 1,5 meter afstand houden

Tijdens de activiteit:

 • Tussen vrijwilligers en kinderen moet zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • De jeugdleiding hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor iedere locatie.
 • Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen 
 • Zorg dat de binnen- en buitenruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 vrijwilliger) te doen.
 • Het totaal aantal mensen (1 juni: 30 | 1 juli: 100) gaat over alle mensen die in het kerkgebouw aanwezig zijn. Dus ook kinderen, leiding kindernevendienst etc.

 

Jeugdclubs, catechesegroepen : 12+

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Laat indien mogelijk, de jongeren zelfstandig naar de activiteit komen
 • Organiseer de breng- en haalmomenten van jongeren zo dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 
 • Laat indien noodzakelijk, jongeren door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen. 
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een jongere kan bijv. via de digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. 
 • Beperk het contact tussen jongeren uit verschillende groepen, tussen jongeren en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan: 
  • Spreiding in haal- en brengmomenten 
  • In etappes brengen van jongeren en/of maximum aantal ouders tegelijk
  • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders (buiten) moeten wachten 
  • Let op dat ouders (buiten) ook 1,5 meter afstand houden

 Tijdens de activiteit:

 • Tussen vrijwilligers en kinderen en de kinderen onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Openen, sluiten en andere momenten waarbij je dichter op elkaar staat, doe je nu ook met 1,5 meter afstand, of sla je over.
 • Contactspelen of activiteiten waarbij nauw wordt samengewerkt zijn uitgesloten.
 • Bekijk de mogelijkheid om vriendjes en vriendinnetjes (niet-leden) deel te laten nemen.
 • Jongeren en vrijwilligers drinken en eten alleen zelf meegebrachte consumpties. Organiseer ook geen kook- of eetactiviteiten.
 • Het totaal aantal mensen (1 juni: 30 | 1 juli: 100) gaat over alle mensen die in het kerkgebouw aanwezig zijn. Dus ook jeugd, leiding etc.

Lees ook:


Geactualiseerd d.d. 14 mei 2020