Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

De Jong Protestant Jeugdwerker

Ben je op zoek naar tijdelijke ondersteuning bij het jeugdwerk in de gemeente? Een Jong Protestant Jeugdwerker kan helpen. Hij/zij is een professional die op tijdelijke basis ondersteuning geeft bij de opzet en/of uitvoering van het jeugdwerk.

De Jong Protestant Jeugdwerker richt zich samen met vrijwilligers, jongeren, kinderen en hun ouders in de gemeente op het jeugdwerk. Via de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk kun je een Jong Protestant Jeugdwerker op tijdelijke basis aanstellen.

Wat betekent tijdelijk?


Voor het aanstellen van een Jong Protestant Jeugdwerker zijn er twee mogelijkheden:

  1. Eenmalige aanstelling voor 2 tot 5 jaar
  2. Een kortdurend contract, bijvoorbeeld van een jaar. Dit contract is eenmaal te verlengen binnen het tijdsbestek van 2 jaar.

De mobiliteitspool


De Mobiliteitspool van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk regelt alles rondom de aanstelling van een Jong Protestant Jeugdwerker. Dit doet zij in nauwe samenwerking met ervaren jeugdwerkspecialisten. De Mobiliteitspool zorgt voor de werving, een (voor)selectie, regelingen rond arbeidsvoorwaarden, salarisadministratie en personele begeleiding. Voor de gemeente betekent dit ‘ontzorgen’.

Wat biedt de Dienstenorganisatie deze Jong Protestant Jeugdwerkers?


Behalve de personele begeleiding organiseert de Mobiliteitspool ook twee maal per jaar een dag voor deskundigheidsbevordering, uitwisseling en ontmoeting met andere Jong Protestant Jeugdwerkers. De jeugdwerkspecialisten van Jong Protestant zorgen voor Kennispleinontmoetingen voor iedereen die zich met jeugdwerk bezig houdt. Daarnaast zijn zij beschikbaar voor werkinhoudelijke vragen.

Starten met een Jong Protestant Jeugdwerker?


De ervaring leert dat er een goed plan ten grondslag moet liggen aan het werk dat de Jong Protestant Jeugdwerker in je gemeente gaat doen. Een eerste stap is daarom het volgen van de Training Richting kiezen vanuit geloof. Dit wordt de basis van de taakomschrijving en het profiel van de Jong Protestant Jeugdwerker in je gemeente.


Meer informatie?


Meer informatie over het aanstellen van een Jong Protestant Jeugdwerker via de Mobiliteitspool van de Protestantse Kerk lees je in de brochure Jong Protestant Jeugdwerker

Voor inhoudelijke begeleiding adviseren we gebruik te maken van de zelfstandige jeugdwerkadviseurs.