Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren

Hoe maak je de kerk aansprekend voor kinderen en jongeren en hoe houd je binding met ze? Misschien gebruik je al flitsende YouTube-filmpjes, is je kerkzaal strak ‘gepimpt’ of zet je regelmatig een band in. Dat spreekt jongeren zeker aan. De vraag is echter of dit doorslaggevend is voor hun betrokkenheid en binding met de kerk.

Ben je benieuwd in hoeverre jouw kerk op dit moment een thuisplek is voor kinderen en jongeren? Doe dan de gratis quickscan. De quickscan geeft je op een snelle en gemakkelijke manier inzicht waar je als gemeente nu staat als het om dit thema gaat. De eindscore van je scan is een mooi startpunt voor een goed gesprek binnen je gemeente, werkgroep of kerkenraad. Je ontvangt de uitslag direct per mail. 

Start de quickscan >


Zes kernwaarden


Wat is bepalend om van je kerk een thuisplek voor kinderen en jongeren te maken? Uit onderzoek blijkt dat de volgende zes kernwaarden voor kinderen en jongeren essentieel te zijn als het gaat om aansprekendheid, betrokkenheid en binding met kerkelijke gemeente als geloofsgemeenschap:

  1. Volwaardigheid en gelijkwaardigheid: kinderen en jongeren worden in de gemeente gezien als volwaardige en gelijkwaardige gelovigen;
  2. Impact: de aanwezigheid van kinderen en jongeren heeft concreet invloed op het geheel;
  3. Veiligheid: de gemeente is een veilige plek voor kinderen en jongeren, zowel fysiek als emotioneel;
  4. Talent: het talent van kinderen en jongeren wordt gezien en benut;
  5. Verbondenheid en wederkerigheid: in de gemeente staan kinderen en jongeren in verbinding met de andere generaties en beiden zijn hierin betekenisvol voor elkaar;
  6. Empathie: zowel de kinderen en jongeren als de andere generaties binnen de gemeente doen actief hun best om zich in te leven in elkaars leef- en belevingswereld.

Deze zes kernwaarden vormen samen het palet van ‘kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren’. Op deze pagina lees je meer verdiepende informatie. Of bekijk het onderstaande filmpje waarin drie medewerkers van Jong Protestant het thema toelichten.

Start de quickscan

 

Onderzoek Jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk

Dat de Protestantse Kerk krimpt, was bekend. Dat zij vooral de jongere generatie kwijtraakt, en daarmee vergrijst en ontgroent, was eveneens bekend. Maar hoeveel jeugd zien lokale gemeenten nog? Wat betekenen deze krimpcijfers voor lokale gemeenten? Jong Protestant voerde in 2019 een breed onderzoek uit onder de lokale gemeenten van de Protestantse Kerk om op deze vragen een antwoord te vinden. Download het onderzoeksrapport 'Jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk'.

Lees verder over dit onderwerp op de website van de Protestantse Kerk: