Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Veertigdagentijd- & Paasprojecten

De Veertigdagentijd voor Pasen is een mooi moment om iets bijzonders te doen met de kinderen en jongeren in je gemeente. Je vindt op deze pagina verschillende veertigdagentijdprojecten én andere leuke ideeën.


Materialen van Jong Protestant

Kindernevendienstmethoden


Ideeën voor jongeren


Online paassspel
Dit online paasspel is een alternatief voor de PaasChallenge 2020 die niet door kan gaan in verband met de coronacrisis. Lees meer

Jeugdprogramma's Your Passion
Op donderdag 9 april 2020 komt The Passion naar Roermond. Jong Protestant maakte een aantal jaren geleden in opdracht van de Raad van Kerken Amersfoort jongerenprogramma's over de Passion voor jouw jeugdgroep. Deze zijn ook nu te gebruiken. Lees meer

Film Dos Santos
De film Dos Santos is een korte film (21 minuten) voor jongeren in de leeftijd van de bovenbouw van het middelbaar onderwijs. Dos Santos is een op waarheid gebaseerd moordmysterie en maakt grote vragen los. Wanneer maak je iemands probleem jouw probleem? En wat is moeilijker: gratie krijgen of gratie geven? Bij Dos Santos is een lesbrief gemaakt voor de vakken godsdienst, levensbeschouwing en maatschappijleer. Deze lesbrief is niet specifiek voor Pasen maar de film is wel goed te gebruiken in de aanloop naar Pasen. www.filmsvoorhetgodsdienstonderwijs.nl/dossantos.

Met Lucas-podcasts toeleven naar Pasen
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft een bijbelrooster om te beluisteren. Wie zich aanmeldt, kan van Aswoensdag tot Pasen het leven van Jezus op de voet volgen via 40 podcasts uit het Lucas-evangelie. Lees meer >>.

 

Overige ideeën 


Daarom Pasen

Op www.daarompasen.nl kun je een gratis Paascd bestellen 'De Oden van Salomo'. Bij grotere bestellingen wordt een kleine bijdrage gevraagd. 

Materialen Kerk in Actie
Materialen voor de Veertigdagentijd vind je ook op de website van Kerk in Actie.

Kinderwoorddienst.nl: De Psalmendichter - Liederen voor God
De Psalmen zijn de meest gelezen teksten uit de Bijbel. Het mooie van Psalmen is dat ze tijdloos zijn en gaan over de dingen in het leven. Dit geeft handvatten om te spreken over ervaringen van kinderen zelf, want de Psalmen rijken ons thema’s aan die in onze eigen levens spelen. De Psalmen zijn poëtisch en muzikaal en spelen in het dagelijks gebed een grote rol. De rijkdom die we in de loop der eeuwen middels de Psalmen ontvangen hebben, vinden wij nog terug in onze liturgie. In dit project van www.kinderwoorddienst.nl willen we kinderen middels een Psalmendichter kennis laten maken met een aantal van de bekende psalmen die we in 40 dagentijd lezen.

Hervormde zondagscholen
Op de website van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag vind je veel materiaal. Naast voorbeeldprogramma's voor de viering vind je er ook Bijbels, dagboeken, bouwplaten, kleurplaten en verwerkingsboekjes. 

Creatief kinderwerk
De website www.creatiefkinderwerk.nl staat vol praktische ideeën om met kinderen rond geloven aan de slag te gaan. Typ het zoekwoord ‘Pasen’ in en er rollen direct twee pagina’s ideeën over je scherm.

Tear
Stichting Tear ontwikkelde dit jaar weer een veertigdagenkalender. Het thema is: Vieren. Voor kinderen tot 12 jaar is er bij de kalender een spaarpotje én een gezinsschriftje gemaakt in samenwerking met Janneke Burger, voormalig hoofdredacteur van Jente. Er op uit! heeft bij de deze veertigdagenkalender het kinderwerk programma ontwikkeld, dat gebruikt kan worden in de zondagse diensten in de aanloop naar Pasen. Lees meer.

Geloven thuis
Ook op de site www.geloventhuis.nl vind je veel creatieve ideeën om met kinderen in de geloofsopvoeding te gebruiken. Ook bruikbaar voor het kinderwerk in de kerk.

Opkijken: creatieve ideeën voor de veertigdagentijd met kinderen
Op de website van opkijken.nl staan veel creatieve ideeën, de bijbel boom bijvoorbeeld. Een bijbel boom is een boom waarop je plaatjes hangt die verwijzen naar een bepaald bijbel verhaal. Welk leesrooster je ook hanteert, je kunt eenvoudig plaatjes zoeken bij de bijbelgedeelten met Google, deze uitprinten en ophangen. Er is een versie voor jongere kinderen (met gekleurde plaatjes) en voor oudere kinderen (met zwart-wit plaatjes om zelf in te kleuren). Lees meer.

Kindernevendienst Weblog
Op de website Kindernevendienst Weblog vind je nog een aantal ideeën voor de Veertigdagentijd en Pasen zoals christelijke paasverhalen.  

Paasviering Ik zie, ik zie...
Paasviering Ik zie, ik zie… bevat leuke werkvormen en suggesties om zelf een geschikte viering te maken voor de hele gemeente, maar viering kan ook gebruikt worden voor een speciale kinderviering. De viering past goed bij het Veertigdagenproject van Kind op Zondag.