Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Is ons jeugdwerk veilig?

De meeste mensen praten niet (zomaar) over misbruik, ongewenste ervaringen of gevoelend van onveiligheid. Dat geldt voor volwassenen en voor kinderen.

“Onze tieners zeggen er nooit iets over, dus het zit wel goed.”

“Wij kennen onze vrijwilligers in het jeugdwerk toch, dat zijn hele aardige mensen.”

“Beleid voor veilig jeugdwerk? Bij ons is er niets aan de hand, dus is het niet nodig. Je moet geen problemen maken die er niet zijn.”

Dit zijn veel voorkomende gedachten. Maar ze zijn niet terecht. Ook binnen jouw jeugdwerk heb je kans dat er kinderen en jongeren zijn die ervaringen hebben met misbruik, geweld of het ervaren van onveilige gezagsrelaties.

Voor de meeste kinderen en jongeren - en ook volwassenen trouwens - is de drempel heel hoog om iets te zeggen van een nare bejegening, een ongewenste ervaring of een onveilig gevoel. Het is de verantwoordelijkheid van volwassenen om een veilige gemeenschap te vormen voor kinderen en jongeren.

Ongelijke gezagsverhoudingen


Als je een ambt of andere functie in de kerk hebt, brengt dat een bepaalde gezagspositie met zich mee ten opzichte van anderen. Ook als we zelf niet uit zijn op die ongelijkheid, of zelf geen hiërarchie ervaren. Dat geldt zeker voor het jeugdwerk, waarbij de ongelijkheid door leeftijd al evident is. Daarnaast ben je als jeugdleider voor veel kinderen en jongeren ook een identificatiefiguur.

  1. Denk niet: bij ons komt het niet voor Besef dat ongewenste bejegening, grensoverschrijdend gedrag of misbruik van scheve gezagsverhoudingen ook binnen de kerk voor kunnen komen.
  2. Agendeer en bespreek veilig jeugdwerk
    En doe dat niet eenmalig, maar regelmatig.
  3. Maak gebruik van middelen die veilig jeugdwerk ondersteunen.
    Maak bijvoorbeeld gebruik van VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag), gedragscode, omgangsregels, zorgvuldige selectie van je vrijwilligers, en stel vertrouwenspersonen aan.