Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Leren signaleren

Er bestaan allerlei lijstjes met signalen om te zien of er iets mis is bij kinderen, maar zie ze niet als objectieve meetlat.

Gedrag is persoonlijk. Het ene kind is van nature stil en voorzichtig in de groep, terwijl zo'n houding bij een ander juist alarmbellen doet rinkelen omdat het zich gewoon anders gedraagt.

Daarnaast is het ook zo, dat niet ieder afwijkend gedrag een signaal is van misbruik of mishandeling. Een kind dat zich sinds kort snel boos en opvliegend gedraagt, heeft misschien ergens anders last van, zoals een aanstaande verhuizing, scheiding van ouders of een paar slechte cijfers op school. Een uitgebreide signalenkaart vind je hier: www.signalenkaart.nl.

Waar moet je op letten?

  1. Gedrag dat afwijkt van iemands gebruikelijke doen en laten. Daarvoor moet je dus iemand al wel kennen. “Telkens als hij bij Jan in de buurt is, begint Kevin zich schichtig te gedragen. Zo ken ik Jan helemaal niet!”
  2. Houding en uitstraling die anders dan anders zijn. “Mieke is de laatste maanden zo teruggetrokken, ze zegt niets meer in de groep. Dat is wel anders geweest!”
  3. Ga af op je gevoel, negeer dat niet! Het klinkt misschien subjectief. Of voelt als op glad ijs. Toch begint het signaleren van een misstand altijd bij een persoonlijk niet-pluis gevoel. En dat is dus heel belangrijk.

Niet pluis-gevoel, en dan?

Maak je je zorgen om een kind? Word geen zwijgende omstander. Ruwweg zijn er 3 routes te volgen, die we ontlenen aan de vernieuwde meldcode voor professionals.

Route 1: bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Route 2: bij signalen van mogelijk geweld- of seksueel grensoverschrijdend gedrag door een leider in het jeugdwerk

Route 3: bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling


Route 1


Deel je vermoedens en beschrijf je signalen in vertrouwen met je teamgenoten, de vertrouwenspersoon van de kerk, een jeugdouderling, een pastoraal medewerker of predikant. Samen bepaal je wat een volgende stap is. Je kunt voor ruggespraak ook contact opnemen met Veilig thuis, of voor informatie met de zedenpolitie.

Route 2


Maak je je zorgen over hoe een vrijwilliger of professional in het jeugdwerk een kind of jongere bejegent? Heb je een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag gericht op een kind of jongere uit de kerk? Zoek ruggespraak bij de vertrouwenspersoon, een jeugdouderling, een pastoraal medewerker of predikant. Hij of zij kan je helpen te bepalen of er een vervolgstap nodig is en zo ja, welke.

Wanneer je een vermoeden hebt van seksueel grensoverschrijdend seksueel gedrag van een vrijwilliger of professional in de kerk, neem direct contact op met SMPR, het Meldpunt Seksueel Misbruik in de Kerk. Deskundigen denken met je mee.


Route 3


Deel je vermoedens en beschrijf je signalen in vertrouwen met je teamgenoten, de vertrouwenspersoon van de kerk, een jeugdouderling, een pastoraal medewerker of predikant. Samen weeg je de signalen en maak je een eerste beoordeling van de voorgelegde situatie.

Wanneer wordt geconstateerd dat er geen sprake is van leeftijdsadequaat gezond gedrag, wordt gecategoriseerd hoe ernstig het gedrag is. Hier kan het vlaggensysteem bij helpen. Zie www.vlaggensysteem.nl. Het vlaggensysteem heeft een uitgebreide lijst waarin de seksuele gedragingen van kinderen en jongeren in verschillende leeftijdscategorieën (nul tot achttien jaar) zijn benoemd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gezond, experimenteel en (ernstig) grensoverschrijdend gedrag.

Bij alle vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag dienen de ouders van zowel het kind dat het gedrag vertoont als van het kind dat met het gedrag is geconfronteerd te worden geïnformeerd. Het is belangrijk om gedurende het traject dat volgt met ouders in gesprek te blijven. Daarnaast moet men bij alle vormen kijken of het seksueel overschrijdende gedrag een signaal is van onderliggende problematiek. Wie bepaalt welke maatregelen getroffen dienen te worden?