Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Veilig Jeugdwerk

Je moet er niet aan denken: misbruik op kamp, een jeugdleider die zijn handen niet thuis houdt of een tienerwerker die te dichtbij komt. Ongewenste intimiteiten in de kerk.

Je moet er dus wél aan denken. Dat is de eerste stap om te bouwen aan veilig jeugdwerk. Veilig jeugdwerk vraagt om gesprek, bezinning en maatregelen.

Wat verstaan we onder veilig jeugdwerk?


Veilig jeugdwerk kan over heel veel gaan. Over stopcontactbeveiliging, licht op je fiets en rubberen stoeptegels. Daarover gaat het hier niet. Deze webpagina helpt je om veiligheid in het jeugdwerk van de kerk te creëren op het vlak van omgangsvormen en ongelijke gezagsrelaties in het bijzonder. Het gaat dus over veiligheid tussen bijvoorbeeld de clubleiding en het kind, de catecheet en de catechisant, de kampleiding en de deelnemers.

Op deze pagina's vind je veel informatie over het inrichten en bevorderen van veilig jeugdwerk. En over wat je moet doen als iets niet pluis voelt of als er iets misgaat. Heb je vragen over veilig jeugdwerk? Dan kan je ook mailen of bellen met de projectleider, Sophie Bloemers, s.bloemert@protestantsekerk.nl, (030) 880 1880.