Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

5x Jongeren en diaconaat

Jeugdwerk en diaconaat zijn in gemeenten vaak twee aparte terreinen. Hoe betrek je jongeren bij het diaconale werk? Vijf vragen en antwoorden.

1. Waarom is het belangrijk om jongeren enthousiast te maken voor het diaconaat?

'Hoofd, hart en handen’ gaan hand in hand. Je bent in het jeugdwerk wel eens geneigd om vooral te praten over ‘de theorie’ of het ervaren van geloof, maar het is goed om geloven ook concreet te maken. Hoe ben je mens in relatie tot anderen? En hoe ga je om met mens, dier en aarde? Diaconaat is bij uitstek de tak van sport waarin je dat leert en oefent.”

2. Hoe laat je jongeren kennismaken met het diaconale werk?

“Dat kan heel eenvoudig: nodig eens iemand van de diaconie uit tijdens de club of catechese, en laat diegene vertellen wat hij of zij doet en waarom. Of besteed tijdens een catecheseles of een jeugdviering aandacht aan diaconale onderwerpen. In de werkvormendatabase van Jong Protestant is allerlei geschikt materiaal te vinden, voor verschillende leeftijden. Of doe met je kindergroep of jeugdgroep mee aan het spel Sirkelslag. Daar zitten vaak ook diaconale elementen in om kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met diaconaat.” Ook is het programma Jong in Actie beschikbaar. De ontmoeting met de medemens staat in dit programma centraal.

3. Jongeren echt betrekken is nog een stap verder. Hoe doe je dat?

“Bezoek met de jeugdclub bijvoorbeeld eens een diaconale activiteit zoals de Voedselbank. In het programma Jong in Actie doen jongeren mee aan een exposure: ze gaan op bezoek bij de lokale diaconie of een ander diaconaal project. Je vindt in dit programma ook een voorbereiding op het thema en de exposure en gespreksmateriaal voor achteraf. Je gaat met jongeren in gesprek over vragen als: ‘Wat heeft dit bezoek met je gedaan?’ en ‘Roept het vragen bij je op, over de wereld of over God?’”

4. Kunnen jongeren een structurele rol vervullen in het diaconaat?

“Ja, maar vraag ze niet alleen om zich te voegen in de bestaande structuren en ambten. Kijk ook hoe ze op hun eigen manier aan kunnen haken, misschien voor een kortere termijn. Geef ze daarbij eigen verantwoordelijkheid: draag bijvoorbeeld tijdelijk een klein deel van het diaconale budget over. De diaconie en jeugdleiding kunnen jongeren uiteraard coachen bij het beheer daarvan.” In het programma van Jong in Actie worden handvatten aangeboden om op een goede manier aan de slag te gaan met zo’n structurele rol in het diaconaat.

5. Waar kunnen gemeenten meer informatie vinden over dit onderwerp?

“Op de website van deze pagina zijn allerlei werkvormen en programma’s beschikbaar waar gemeenten mee aan de slag kunnen. Ook is daar meer achtergrondinformatie te vinden.”