Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Dit is mijn verhaal

"Wat doe ik als ik mij onzeker voel?" "Is de kerk een thuisplek voor mij?" "Hoe ga ik om met beschadigde relaties?" Het zijn vragen die jongeren zullen herkennen. Deze én andere levensvragen staan centraal in de programma's van 'Dit is mijn verhaal'.

Tentoonstelling Bijbels Museum


Het Bijbels Museum ontwikkelde de tentoonstelling ‘Dit is mijn verhaal’. Achttien jongeren, tussen de 18 en 30 jaar, vertellen over een kantelmoment in hun leven en de rol die de Bijbel hierin heeft gespeeld. Dit zijn zowel grote als kleine gebeurtenissen. De verhalen van de jongeren zijn persoonlijk, maar gaan tegelijkertijd over universele thema’s als identiteit, idealen, onzekerheid en vergeving.

De jongvolwassenen zijn afkomstig uit verschillende christelijke stromingen (protestants, katholiek en oosters-orthodox) en hebben verschillende culturele achtergronden. Samen laten ze zien wat het vandaag de dag betekent om in Nederland christen te zijn.


Zelf aan de slag


Jong Protestant ontwikkelt zes programma’s bij zes van de verhalen voor jongeren van 15 jaar en ouder. Hiervoor stelt het Bijbels Museum de filmpjes of audiodocumentaires die gemaakt zijn voor de tentoonstelling beschikbaar. Drie programma’s zijn al beschikbaar. De drie overige programma’s staan half november online.

Ieder programma bestaat uit vier onderdelen en per onderdeel kun je verschillende werkvormen kiezen. Door de programma’s gaan de jongeren aan de slag met levensvragen. Ze ontdekken hoe zij zich hier zelf toe verhouden en laten zich hierbij inspireren door de geportretteerde jongvolwassenen in de podcast en film, en door het bijbelgedeelte dat de geportretteerde jongeren aanspreekt.


Ga naar de programma's 'Dit is mijn verhaal'


De programma’s van ‘Dit is mijn verhaal’ zijn ontwikkeld bij audio’s en video’s van de tentoonstelling 'Dit is mijn verhaal: jongeren over geloof, hoop en inspiratie' van het Bijbels Museum. De tentoonstelling is tot en met 27 oktober 2019 in het Bijbels Museum te zien en zal in 2020 op verschillende plekken in het land te zien zijn. De tentoonstelling kwam tot stand met steun van het Fonds Kerk en Wereld, VSBfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Vermeulen Brauckman Stichting, Stichting Woudschoten en Stichting Rotterdam.