Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gedeelde passie brengt jong en oud samen

Groepen indelen op talent en niet meer op leeftijd? De Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwolle startte #Durfte. Dit initiatief daagt jongeren uit aan de slag te gaan met hun passie en verbindt tegelijkertijd jong en oud.

Thijs Warnaar, een van de initiatiefnemers van #Durfte, vertelt: “We willen jongeren iets meegeven dat ze op school niet of minder krijgen. Ook willen we inspelen op relevantie en betrokkenheid, en iets doen aan leiderschapsontwikkeling.” Nu stelt CGK Zwolle groepen samen op basis van talent, en niet meer op leeftijd. Zo zijn er onder andere de volgende groepen: #DurfteOrganiseren, #DurfteMusiceren, #DurfteReizen, en #DurfteSporten. Iedere groep heeft minimaal twee volwassen leiders met een passie voor het desbetreffende onderwerp.

“Durf jongeren een podium te geven”


Thijs Warnaar vertelt dat zijn gemeente het essentieel vindt om hun jongeren volledig serieus te nemen, te benaderen als volwaardige gemeenteleden, en in te zetten in de gemeente. #Durfte vraagt bereidheid van oudere gemeenteleden om jongeren op een bepaald moment de (volledige) verantwoordelijkheid te geven. Thijs: “We durven jongeren een podium te geven, zodat zij zich gezien en gewaardeerd voelen.” Hoe krijgt dit vorm in de praktijk?

  • Verschillende #Durfte-groepen organiseren de kerstnachtdienst: #DurfteMusiceren begeleidt de dienst, #DurfTechnisch regelt licht en geluid, #DurfteKoken verzorgt de maaltijd vooraf, #DurfteFilmen zorgt voor de livestream en #DurfteOrganiseren heeft de uiteindelijke, volledige organisatie in handen.

  • #DurfteZingen en #DurfteMusiceren draaien na twee jaar volwaardig mee in het roulatieschema van de combo’s en spelen eens per maand in een eredienst. Onder leiding van een coach, maar wel als volwaardig team.

  • Oudere gemeenteleden vroegen #DurfteFilmen mee te werken aan de kerstmaaltijd voor ouderen.

  • #DurfteOrganiseren is gevraagd een opzet te leveren voor het startweekend en de uitwerking te verzorgen van zowel de activiteiten op zaterdag als de diensten op zondag.


Je passie delen, maar ook je (on)geloof


#Durfte gaat uit van Jesaja 44: 3-5, waar God aangeeft dat Hij kinderen en jongeren wil zegenen en dat ze onder die zegen zich mogen ontplooien en tot erkenning komen dat God hun God is. Thijs: “Het begint in deze tekst met de zegen van God, daarna kun je je ontplooien en dan pas komt de belijdenis. Wij geloven en ervaren dat het vaak zo werkt.” Elke avond start met een Bijbelstudie, waar niveauverschillen er volgens Thijs minder toe doen. “Samen je passie delen maakt het blijkbaar ook makkelijker om samen je (on)geloof te delen.”


“De sfeer is heel bijzonder; de leiding zijn echt vrienden geworden”


De relatie tussen leiders en jongeren is sinds #Durfte zichtbaar anders in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwolle. Thijs vertelt: “Leeftijd speelt geen rol meer, want je deelt samen een passie. We merken dat de energie van de #Durfte-groepen uitstraalt naar andere gemeenteleden. En bij jongeren merken we dat de kerk ineens deel is van hun leven. Ze mogen meedenken en meedoen.” Josephine Boonen (17), deelnemer van #DurfteOrganiseren, deelt haar ervaring: “De sfeer is heel bijzonder. Als groep ben je heel close en iedereen is gelijkwaardig. De leiding zijn echt vrienden geworden en hierdoor kom je op een heel ander level. Ook word je door #Durfte een bekend gezicht in de gemeente. Doordat je meer mensen in de kerk kent ga je makkelijker naar de kerk, en is het leuker.” 

Lees meer over #Durfte