Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Geloofslessen in de Sportkerk

Renetta Jansma organiseert samen met vier andere vrijwilligers regelmatig een ‘Sportkerk’ voor kinderen en jongeren. "Door te sporten leren kinderen en jongeren waardevolle geloofslessen".

Renetta Jansma is jeugdwerker bij de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens en vertelt hoe ze een aantal jaren geleden op dit idee kwam: “Ik was altijd opgevoed met het idee dat kerk en sporten niet samengaan. Sporten op de zondag, dat deden wij niet. Maar de meeste kinderen en jongeren zijn gek op sporten. Die zijn veel liever actief bezig, dan dat ze een kerkdienst voor hun gevoel moeten ‘uitzitten’."

Aansluiten bij interesses

"De Sportkerk is voor onze gemeente een manier om aan te sluiten bij de interesses van onze jeugd. Tegelijkertijd geven we ze ook echt iets mee over het geloof. Onze Sportkerk begint ook echt tijdens de kerkdienst: de predikant bidt voor de deelnemers en stuurt ze daarna op pad. De kinderen en jongeren komen daarna niet meer terug in de dienst.

We organiseren de ene keer iets voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en de andere keer iets voor jongeren van 12 tot 16 jaar. We bedenken één of twee sporten die we willen doen en vragen een lokale sportvereniging om materialen en een sportinstructeur. Zo proberen we elke keer een andere sport: van tennis en voetbal tot dansen en judo. De kinderen krijgen tijdens het sporten in de pauze een snack en een drankje.

Bij het organiseren van de Sportkerk werken we samen met de Christelijk Gereformeerde Kerk. Ik raakte bevriend met een aantal sportieve mensen uit beide gemeenten. We voelden ons verbonden vanuit onze liefde voor sport. Daardoor besloten we een aantal jaar geleden om die sportliefde in te zetten voor de kinderen en jongeren uit beide gemeenten. Sinds die tijd organiseren we tijdens elk kerkseizoen zo’n vier keer een Sportkerk."

Geloofsles

De Sportkerk heeft uiteraar altijd een lijntje met het geloof. Renetta: "Ik houd tijdens elke Sportkerk ook een praatje, waarbij ik voorbeelden uit het sporten gebruik om dingen uit het geloofsleven te illustreren. Het gaat dan over thema’s als volhouden en omgaan met tegenslagen. Daarbij gebruik ik als voorbeeld de sport die ze die dag hebben gedaan. Bijvoorbeeld over hoe een coach hen helpt als iets niet lukt en hoe de Heilige Geest ook als een soort coach in je leven kan zijn. En dat een kerkgemeente als een groep supporters om hen heen staat. Zo’n korte overdenking komt vaak goed aan bij de kinderen en jongeren.”

Kernwoorden

Door samen te werken met lokale sportverenigingen, geef je veel uit handen. Maar dat maakt het juist zo gemakkelijk om te organiseren. Wat ik wil meegeven aan jeugdwerkers die overwegen om zulke activiteiten te organiseren? Het hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. Kinderen zijn allang blij als ze lekker actief bezig kunnen zijn en buiten mogen spelen. Ook het praatje hoeft niet ingewikkeld te zijn. Houd het kort en bondig, zodat iedereen het snapt. Veel jongeren vinden een preek in een traditionele kerkdienst een beetje te ingewikkeld. Maar als ik een praatje houd, vraag ik de deelnemers later welke vier kernwoorden ze hebben opgepikt. Ze weten dan allemaal nog waar het over ging, en wat de belangrijkste punten waren. Al zijn het kleine dingen, ze kunnen van onvergetelijke waarde zijn in het geloofsleven van kinderen en jongeren."