Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Hulp aan gezin leidt tot ontstaan kliederkerk

Overal in huis stonden zakken kleding en spullen. Janneke Plantinga vertelt dat toen ze familie Brandsma ging helpen, er geen beginnen aan leek. Toch ontstond er vanuit die chaos een kliederkerk voor de wijk.

Familie Plantinga wilde vanuit een missionair verlangen graag iets doen in een achterstandswijk in Drachten. Janneke: “We woonden als gezin net buiten de wijk en kenden er niemand. Stichting Present heeft ons toen verbonden aan de familie Brandsma(*).

Chaos


Ons gezin trof ‘beschadigde’ jonge ouders met kinderen. De gordijnen bleven de hele dag gesloten, het was een verschrikkelijke troep en ze leefden ongezond. Ze konden niet goed met geld omgaan, en de familie had snel ruzie met vrienden met als gevolg dat mensen kwamen en gingen in hun leven.”

Sorteren en weggooien


Het gezin Plantinga ging één keer per maand aan de slag bij de familie Brandsma. Janneke: “We zijn geen hulpverleners dus de familie Brandsma bepaalde steeds wat er ging gebeuren in huis. Het ging ons erom dat we samen stappen konden zetten. Zo hebben we een hele zaterdag spullen op zolder gesorteerd, of in de tuin gewerkt. Gaandeweg ging de familie ervaren dat ons gezin een constante factor bleef in hun leven.

Dienen zoals Jezus


Het dienen van de familie heeft ons als gezin veel gebracht. Onze tieners gingen steeds mee en na een dag ruimen, ontstonden er hele gesprekken aan tafel. Onze tieners verwonderden zich over hoe de dingen in het gezin gingen. Zo viel het ons ook op dat de familie niet geïnteresseerd was in ons. Helemaal niet erg, wij leerden er veel van. We dienen zoals Jezus deed, die vroeg toch ook niets terug?”

De wijk in


Janneke: “Na een tijd moest de familie noodgedwongen verhuizen en dat was een natuurlijke aanleiding om het huis samen met ze op orde te krijgen. Daarna ontstond er letterlijk meer rust. De moeder ging hulp zoeken en langzaam ging het beter. Op een gegeven moment gaf het gezin gaf aan: “We willen iets terugdoen voor jullie.” Wij zeiden dat dat niet hoefde. Maar ze bleven dit herhalen tot wij zeiden: “We kunnen ook met elkaar wat terugdoen voor de wijk.” We hebben toen als inspiratie de buurtkerk in Soesterkwartier bezocht. De ongelovige familie was heel enthousiast en zo zijn we in de wijk een kliederkerk gestart.

Rolmodellen


We draaien nu kliederkerk in de achterstandswijk, samen met twee andere christelijke gezinnen. De context maakt conceptveranderingen soms nodig. Zo is de woordenschat van bewoners beperkt. Het aspect ‘vieren’ snapten ze niet. Zo kwamen we op: ontdekken – vertellen – eten. De buurt weet dat het geloof onze drijfveer is. En de familie Brandsma helpt mee spullen klaar zetten en nodigt buurbewoners uit.”

Ontdekken


Janneke vertelt verder: “In de speeltuin van de wijk zetten we allerlei opdrachten uit die ouders met hun kinderen gaan doen. Veel kinderen zitten op speciaal onderwijs en hebben een korte spanningsboog. De opdrachten zijn visueel en knutselen gebeurt nauwelijks. Ze maken bijvoorbeeld een ‘Goliat-muur’ van dozen om deze daarna weer omver te gooien met ballen.

Vertellen


En als we bezig gaan met het bijbelverhaal, doen we dat ook net anders dan anders. Want als we het verhaal vertellen, dan praat iedereen door elkaar. Daarom laten we de kinderen het verhaal zelf ontdekken of geven we ze een rol tijdens het verhaal van David en Goliat. We sluiten af met een gebedsvorm, ze plaatsen een kiezelsteentje bij het kruis of branden een kaarsje.

Samen eten

 
Waar bij veel kliederkerken mensen eten meenemen, werkt dat niet in onze wijk. De bewoners krijgen wekelijks geld via de schuldsanering. Dat geven ze meteen uit aan eten afhalen bij de Chinees. Vervolgens vragen ze zich af wat ze de kinderen de rest van de week moeten voorzetten. Daarom wordt het eten van de kliederkerk verzorgd door onze moederkerk ‘De Oase’.”

Verlangen


Jannekes hoop voor de toekomst is dat de gebroken gezinnen sterker worden en meer liefde en aandacht hebben voor elkaar. Ze is dankbaar dat ze dit werk mag doen. Het geeft haar energie. In de toekomst hoopt ze dat buurtbewoners zich laten dopen en er kleine huiskerken ontstaan.


Kliederkerk
Er zijn meer dan tachtig kliederkerken in Nederland. Het concept van Messy Church is gekozen om te laten zien dat er vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een bijbelverhaal is te ontdekken. Een kliederkerk duurt twee uur en bestaat uit: ontdekken, vieren en eten. Het is een vorm van samen kerk-zijn met mensen die weinig of niets met kerk hebben én met meer betrokken kerkleden.


Lees ook:

(*) de naam Brandsma is niet de werkelijke naam van de het gezin.

Tekst: Marian Timmermans