Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Maak van je kerk een 'thuisplek'; check deze 6 thema's

Wil je dat jouw gemeente voelt als een thuis voor jong en oud? Let er dan eens op of deze zes thema’s voldoende aan bod komen in de kerk.

1. Aan de slag met talent

Kinderen en jongeren hebben allerlei talenten die ze kunnen inzetten in de gemeente. Geef hen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Geef ze niet alleen een taak(je), maar zorg ook dat ze kunnen groeien in leiderschap en het dragen van verantwoordelijkheid. Een voorbeeld hiervan zijn #Durfte-groepen

2. Generaties verbinden

Iedere generatie bestaat – en kán alleen bestaan – met en door andere generaties. Jong en oud staan op elkaars schouders. Dat besef heeft een grote verbindende kracht, ook binnen de kerkelijke gemeente. Wie andere generaties ontmoet bij activiteiten zal hier plezier aan beleven en merken dat het contact iets waardevols oplevert. Organiseer bijvoorbeeld na een dienst een speeddate tijdens het koffiedrinken en laat jong en oud met elkaar in gesprek gaan. In de werkvorm speeddaten lees je tips hoe je dat organiseert. 

3. Veiligheid

Je veilig voelen is een van de pijlers onder je bestaan, welke leeftijd je ook hebt. Kinderen en jongeren moeten ervaren dat ze erbij horen, dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan, en dat er volop de ruimte is om een afwijkende mening te hebben of om anders te mogen zijn. Het is belangrijk dat de gemeente bewust werkt aan een veilige omgeving voor alle generaties

4. Kennen, zien, liefhebben

Ook anno 2020 willen kinderen en jongeren zich geliefd, gezien en geaccepteerd weten. Ze zoeken naar plekken waar ze meevoelende volwassenen om zich heen hebben die hun wereld proberen te begrijpen zonder deze te veroordelen. Laat jongeren en volwassen daarom samen nadenken over de kerkelijke gemeente als ‘familie’ en wat dat betekent.

5. Ertoe doen

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren merken dat hun inbreng impact heeft. Daag ze daarom uit, bied de gelegenheid om dingen op te pakken die daadwerkelijk bijdragen aan de gemeente. Geef ook ruimte en verantwoordelijkheid als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden binnen de gemeente. Lees hoe de Protestantse Gemeente Harderwijk dit aanpakte.

6. Iedereen gelijkwaardig

Door de doop worden alle kinderen opgenomen in de kerk. Ze zijn dus gelijkwaardig aan volwassenen als naamdragers van Christus en als broeders en zusters in het lichaam van Christus. Wil je van jouw kerk een ‘thuisplek’ voor kinderen en jongeren maken? Bereid dan, als een van de eerste stappen, een themadienst voor over 1 Korinthe 12: 12 - 27. Hierin gaat over de gemeente als ‘lichaam van Christus’. Ga hierna in kleine groepjes in gesprek.

Is jouw gemeente al echt een thuisplek voor kinderen en jongeren? Klik op onderstaande button en doe de quickscan.

Quickscan 'Kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren'