Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Met #Durfte doorbreken we de praatcultuur in de kerk

“Het geloof is een praatcultuur geworden en lang niet alle jongeren zijn praters. Handen uit de mouwen steken is net zo van waarde in het geloof”, aldus ds. Arjen van der Spek uit Zwartsluis.

Voordat hij naar Zwartsluis kwam als predikant was de animo voor de catechese zover gedaald dat er in samenwerking met jeugdwerker Willem Klapwijk gezocht werd naar een andere benadering. "We hadden nog nooit van #Durfte gehoord, tot een drie jaar geleden."

#Durfte is ontdekken, ontwikkelen en groeien van jongeren in je gemeente. Dit gebeurt door verschillende leeftijdsgroepen in de gemeente aan elkaar te verbinden. Jongeren en ouderen zetten samen een activiteit op. Er stond een diaconale reis naar Polen gepland en daar moest geld voor verzameld, zo ontstond #Durftekoken. Opeens kwam het uit de jongeren zelf, er werden taarten gebakken, een lunch georganiseerd en voor groeigroepen gekookt.

Verbinden


De rol van predikant verandert door #Durfte. Waar je bij catechese meer aan het zenden bent, is de rol bij #Durfte veel meer verbindend. Het is een enorme kans om jongeren zo te benaderen en ze het eigenaarschap te gunnen. Een deel van de jongeren zagen we niet meedoen. Elektriciens in de gemeente gingen de hele kerk HDMI-proof maken. Onder leiding van ervaren elektriciens zijn toen jongeren gaan helpen en zo ontstond #Durftechnisch. Nu zitten deze jongeren achter de beamer.

In fasen starten


Ga als kerkenraad om de #Durfteleiders heen staan. Wees flexibel en start niet alle groepen tegelijk, ook al betekent het dat je niet direct alle jongeren bereikt. Zo werd Arjen aangesproken door een ouder dat haar dochter op het punt stond af te haken. Haar dochter heeft een mooie camera en onder leiding van een semiprofessionele fotograaf waren we net #Durftefotograferen gestart. Het meisje wilde een keer langsgaan. Ze werd enthousiast, leert er veel van. Ze krijgen thuisopdrachten en ze gaan in gesprek: Welke beelden van de wereld leg jij vast en hoe kijk je naar mensen?


Rol van predikant


Als predikant zit Arjen af en toe met alle #Durfteleiders en dan hoort hij de verhalen. Hij denkt mee en ziet veel creativiteit en mooie dingen ontstaan. "Vanuit de jeugdouderlingen hebben we besloten dat de leiders van #Durfte gelovige mensen moeten zijn. Als gemeente onderscheiden we ons van de scouting. We bieden een geloofslijn en #Durfte bieden we de 15-20-jarigen. Het is anders dan de klassieke catecheselijn, maar iedere groep neemt tijd voor het geloofsgesprek en we hopen dat jongeren ook door de leiders zien dat het geloof belangrijk is."

Lijntje vasthouden met jongeren


In de gemeente zijn ook tal van jongeren die uren gamen. Een aantal gelovige dertigers doen dit ook regelmatig en zij hebben #Durftegamen opgezet. Er haakten gelijk jongeren aan. Ze gamen, maar spelen ook Triviant en gaan in gesprek. Recent gingen ze kickboksen, ook dat heeft alles te maken met winnen en verliezen. "Als predikant hoop ik dat in deze leeftijdsfase het lijntje niet breekt. Ook ouders zijn daar vaak zoekend in. Er is school, sport, een bijbaantje en dan geloof. #Durfte raakt ontspanning en eigenaarschap. Het doorgaan van een activiteit heeft alles te maken met wat de jongeren zelf doen. Zonder eten te kopen, heeft de groep geen maaltijd."

Samen optrekken


Inmiddels is er in Zwartsluis een flink aanbod. We bieden doeners en denkers #Durfteorganiseren, #Durftefotograferen, #Durftechniek en #Durftegamen. Arjen van der Spek geniet ook van wat er ontstaat. Tijdens de reis naar Polen zou hij de dagopeningen verzorgen. "Dan ga je met jongeren in gesprek: hoe gaan we dat doen? Zij zouden teksten zoeken, maar gaven terug: we hebben geen teksten. We hebben mooie liederen, kunt u daar niets over zeggen? Toen ben ik de dagopeningen gaan aansluiten bij deze liederen. Soms bij een Hillsong, dan een reguliere song. Zo kom je samen tot iets en we hebben daar hele mooie gesprekken over gehad!"

Tips

  • Het is een enorme kans om jongeren het eigenaarschap te gunnen.
  • Wees flexibel en start niet alle #Durfte groepen tegelijk, ook al betekent het dat je niet direct alle jongeren bereikt.
  • Fundamenteel is dat je gelovige leiders verbindt aan de jongeren.
  • Je rol als predikant verandert door #Durfte, minder zenden, meer verbinden.