Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Nieuwe jeugdouderlingen aan het roer

De jeugdouderling is de schakel tussen de kerkenraad en jonge mensen. In veel protestantse gemeenten worden in deze periode van het jaar ambtsdragers bevestigd, zoals in Benschop en Maarssen. Hoe voelt dat nu en waarop heb je eigenlijk ¨ja¨ gezegd?

Henry van Beusekom (42), vader van 3 dochters van 15, 10 en 7, is als jeugdouderling van de hervormde gemeente Benschop aan de slag gegaan. Hij heeft er zin in, het voelt als een logische stap: ¨Mijn hart ligt bij jongeren, ik ben al jaren actief betrokken bij het jeugdwerk in de gemeente.¨ Hij ziet het als een schone taak om de kloof die er vaak is tussen jong en oud in de kerk kleiner te maken. Nadat Henry gekozen was voor deze post, hoefde hij niet lang na te denken: ¨Ik voelde dat onze generatie nu aan zet is in de kerk, en verantwoordelijkheid moet nemen. In onze leeftijdsgroep in de kerk is de verbinding tussen oud(er) en jong te vinden. Als we ervoor zorgen dat we jongeren actief betrekken, bouwen we aan de toekomst van onze gemeente, Gods kerk.¨


Klik met jonge mensen


Er is genoeg werk aan de winkel. Inhoud geven aan het jongerenpastoraat, bij elkaar brengen van alle activiteiten voor kinderen en jongeren, betrokken zijn in de organisatie van het jaarlijkse jeugdweekend en de Vakantie Bijbel Week, een kleine greep uit de taken die Henry op zijn bordje krijgt. Hij vindt het fijn dat er in Benschop veel jongeren naar de kerk gaan en betrokken zijn bij de jongerenactiviteiten. ¨Ieder jaar gaan er zo´n 80 jongeren mee met het jeugdweekend. Jongeren uit de kerk nemen vrienden uit het dorp mee. Naast veel gezelligheid hebben we heel mooie gesprekken over het geloof met elkaar.¨ Die wederzijdse klik met de jonge mensen vindt Henry heel belangrijk. Dat zij hem weten te vinden en hij hen. Regelmatig gaat hij een potje squashen met een aantal van hen. ¨Je hoort dan hun verhalen, raakt betrokken in hun leefwereld. Jongeren horen graag iets wat hen echt iets te zeggen heeft, wat ze kunnen betrekken op hun dagelijks leven. Daar wil ik me graag voor inzetten in de kerk.¨


In duo


Myriam Verhoef (40), moeder van twee jongens van 11 en 9, is afgelopen zondag bevestigd als jeugdouderling in Maarssen. Ze vervult deze functie in duo met Margot de Vries. Myriam: “Ik heb meegedraaid als leiding in diverse jeugdclubs en heb altijd al de ambitie gehad om ooit jeugdouderling te worden. Maar “fulltime” zag ik deze taak in combinatie met mijn werk en een gezin niet zo zitten. Toen Margot mij benaderde om de functie in duo samen te doen, vielen de puzzelstukjes op zijn plek. Het is fijn om een sparringpartner te hebben en om tijd en taken te verdelen.”


Gezien worden


Waarom jeugdouderling? Myriam: “Ik wil niet alleen lid zijn van de kerk, maar wil er ook graag een taak hebben die past bij mijn talenten. Ik vind het belangrijk dat kinderen en jongeren zich gezien voelen in de kerk. Dat ze bij de kerk betrokken worden en dat er naar ze wordt geluisterd. En dat er een aanbod is dat bij hen past zodat ze kunnen groeien in geloof. Het lijkt me nu mooi om vanuit een andere hoek naar de kerk te kijken en in de kerkenraad mee te denken over de toekomst van de kerk en de jeugd.”


Talenten

Deze week staat haar eerste activiteit als jeugdouderling op het programma: meedraaien in de 12+ gespreksgroep. Myriam: “Ik wil graag op de hoogte blijven van wat er bij jongeren speelt. Samen met predikant Jochem Stuiver leid ik de 12+ groep. We praten met de jongeren over hoe je je talenten in de veertigdagentijd kunt inzetten voor anderen. Iedereen heeft wel een talent. Voor de een is dat misschien een kaartje sturen of een taart bakken voor iemand, de ander kan goed tekenen en vindt het leuk om de voorkant van de liturgie te maken.


Overkoepelende activiteiten


Zo wil ik betrokken zijn bij wat kinderen, jongeren, jeugdleiding én ouders bezighoudt. Gelukkig zijn er in onze kerk diverse clubs die zelfstandig al goed draaien. We zijn gezegend met een groep enthousiaste mensen die daar hun hart laten spreken. Natuurlijk hou ik ook daar een vinger aan de pols maar ik probeer vooral te zijn daar waar extra hulp gewenst is. De 12+ groep bijvoorbeeld. Het lijkt me ook mooi om overkoepelende activiteiten te organiseren voor verschillende leeftijdsgroepen. Mijn droom: met alle jongeren van 6 tot 26 naar de EO-jongerendag.”


Ouders toerusten


De doelgroep (jonge) ouders zijn ook een belangrijk speerpunt voor Myriam. “Iets organiseren voor deze groep blijkt in de praktijk lastig. We hebben al diverse dingen gedaan zoals avonden over geloofsopvoeding maar dat liep na verloop van tijd niet meer zo. Ouders moeten echt zoeken naar tijd, worden vaak opgeslokt door werk en zorgtaken. Ook voor deze groep is het belangrijk ze te blijven toerusten.”

Tips voor (nieuwe) jeugdambtsdragers: 

  1. Magazine Jong Protestant, een gratis magazine vol informatie en inspiratie voor iedereen met een hart voor jongeren in de kerk
  2. Volg de training jeugdambtsdragers. In deze training leer je meer over de structuur van de kerk, de plaats van jeugdambtsdragers in de kerkenraad en over jeugdwerk.
  3. In de werkvormendatabase die Myriam uit dit verhaal gebruikt vindt je veel werkvormen die je kunt gebruiken in je werkt met kinderen en jongeren. Ook vind je hier werkvormen om met de jeugdwerkleiding zelf mee aan de slag te gaan.
  4. Bij elkaar komen als ambtsdragers is een geestelijke aangelegenheid. Neem de tijd voor bezinning. Het werkt door in de bespreking van de verdere agenda. Het gebedenboekje ‘Help ons u te vinden’ kan daarbij helpen.
  5. Wil je sparren met andere jeugdouderlingen en vrijwilligers in het jeugdwerk? Meld je dan aan voor de besloten facebookgroep ‘Jeugdwerk in de Protestantse kerk’ (deze community is nét nieuw en nog in ontwikkeling). 
  6. Website Missie Nederland en hun kwartaalblad IDEAZ .
  7. Stichting Chris (Chris en Voorkom!) inspireert en stimuleert kinderen, jongeren en hun opvoeders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.
  8. Zie ook de website van de Protestantse Kerk met nog meer tips voor nieuwe ambtsdragers.

Meld je aan voor de Jong Protestant nieuwsbrief. Maandelijks nieuwe werkvormen en verhalen over jeugdwerk uit het land.