Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Denkstof: Praten over hete hangijzers

Kunnen we het eens hebben over de hel? Kan er een thema-avond komen over samenwonen? Wat als jongeren met complexe thema’s op de proppen komen, waar heel verschillende meningen over bestaan? De filmpjes en werkvormen van Denkstof helpen om in gesprek te gaan. 

Geloven zonder kerk, schepping en evolutie, homoseksualiteit, ruziemaken – over sommige onderwerpen kunnen jongeren, en misschien ook de jeugdleiders, heel verschillend denken. Onder de naam ‘Denkstof’ ontwikkelde de Evangelische Omroep korte filmpjes over complexe thema’s. In de filmpjes komen verschillende invalshoeken langs, zodat de jongeren ook kennismaken met andere visies. 

Groenterace

Jong Protestant maakte werkvormen bij de filmpjes. Hiermee maak je de vraagstukken op een laagdrempelige en veilige manier bespreekbaar in elke groep. Je kunt bijvoorbeeld in gesprek gaan aan de hand van stellingen, door een ‘stille wand’ te gebruiken of door alle meningen in kaart te brengen. Er zijn bijbelstudies en liedsuggesties en er zijn meer actieve verwerkingsvormen zoals schilderen, artikelen uitknippen, een groenterace, een duurzaamheidschallenge of het vergelijken van een kunstwerk over de Bijbel met de bijpassende bijbelteksten.

Door de grote variatie in werkvormen komen ze tegemoet aan allerlei leerstijlen: de ene keer gaat het om denken, de andere keer om doen, de ene werkvorm speelt zich binnen af, de andere buiten. Het beste is daarom om te variëren met de werkvormen.

Een kwetsbaar thema als homoseksualiteit is bedoeld voor kleine groepjes en voor momenten waarop je jongeren in de ogen kan kijken. Bij andere thema’s kun je de werkvormen met enige creativiteit ook online oppakken, bijvoorbeeld door via WhatsApp gespreksvragen te sturen of door de jongeren een ludieke opdracht te laten uitvoeren.

Meningen

Met Denkstof willen Jong Protestant en de Evangelische Omroep jongeren van 15 jaar en ouder buiten hun eigen bubbel laten kijken. Het is de bedoeling dat ze zelf antwoorden zoeken in de Bijbel. Bij elk thema staat de Bijbel daarom centraal. 

Denkstof is niet geschikt wanneer je de jongeren precies wilt vertellen hoe het zit. Er komen namelijk diverse meningen aan bod en de jongeren worden uitgedaagd om na te denken over voors en tegens. Zo kan er wederzijds begrip ontstaan, ook als je zelf heel anders denkt. Het doel is dat de jongeren hun eigen meningen vormen en ervaren dat die er mogen zijn.

Presentator Joram Kaat van EO BEAM zorgt met grappen soms voor luchtigheid tussendoor. Theoloog Reinier Sonneveld laat zien dat het er in de Bijbel soms minder zwart-wit staat dan je denkt.

Naar de hel?

Een voorbeeld van een Denkstof-filmpje gaat over de vraag of je naar de hel gaat als je niet gelooft. Van het jongerenpanel blijkt 58 procent (tegenover 42 procent) te denken dat mensen die niet geloven naar de hel gaan. Reinier: “Jezus zegt een aantal dingen over eeuwige straf.” Maar “het woord ‘hel’ komt niet voor in de Bijbel.” 

In het filmpje haalt hij Matteüs 25: 31-46 aan waarin Jezus zegt dat alle mensen aan het einde der tijden worden verdeeld: links de slechteriken en rechts zij die goed deden. Maar op basis waarvan worden zij verdeeld? Dat is nog niet zo eenduidig, volgens Reinier. “Is straf nu afhankelijk van wat je wel of niet doet, of afhankelijk van je geloof? Daar wordt onder christenen heel divers over gedacht.”

Isa (18) vertelt aan presentator Joram dat je naar een minder fijne plek gaat als je niet voor Jezus kiest. Paul (23) gelooft niet dat God zo naar is dat Hij mensen naar de hel stuurt. Reinier: “We zullen nooit helemaal duidelijkheid krijgen. En hoewel er divers wordt gedacht over de hel, delen veel christenen de mening dat, als God liefde is, het kwaad niet ongestraft kan blijven. Wat die boete is en hoelang die duurt, is onduidelijk. Helder is dat we niet in God geloven vanwege het bestaan van een hel. We geloven dat God liefde is.”

Bekijk hier alle Denkstof-programma's: www.jongprotestant.nl/denkstof>
Let op: niet alle onderwerpen zijn geschikt om in een online setting te bespreken. Weeg zelf af welke onderwerpen passen bij je groep in een online setting en welke je wellicht later in een fysieke bijeenkomt kunt bespreken.