Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Thuis in de kerk - de kerk als plek voor álle generaties

Niels (14) zit al klaar met zijn telefoon: dit gaat een toffe avond worden! Hij gaat samen met dominee de Jong, een aantal gemeenteleden en twee vrienden de kerstgezinsdienst voorbereiden! Hij heeft een paar goede ideeën die hij gaat laten zien.

Generaties in de Bijbel


De kerk is bedoeld als plek waar mensen van alle generaties zich thuis weten, zoals in het voorbeeld van Niels. Dit zie je heel duidelijk terug in de Bijbel. In het Oude Testament zie je al dat zowel kinderen als ouderen taken krijgen. Denk maar aan Samuel die het volk Gods boodschap moest overbrengen, maar die Gods stem niet herkende, zonder tip van de oude Eli. Denk ook aan de jonge David die de reus Goliat versloeg. Of aan het slavenmeisje dat Naäman de weg wees naar genezing. Kortom, niet alleen ouderen hebben een taak, maar juist ook kinderen en jongeren.

In het Nieuwe Testament komen we dit ook tegen. Jezus gebruikt kinderen als voorbeeld voor volwassenen. Het was een jongen die vijf broden en twee vissen aanreikte waarmee Jezus een hele menigte te eten gaf. En Johannes spreekt in zijn brief zowel de vaders, de jongeren als de kinderen aan. Door de hele Bijbel heen zien we dat kinderen en jongeren een volwaardige plek krijgen en worden ingeschakeld als gelovige.


Generaties in de kerk


In onze kerken is dit soms lastig. Vaak staat het jeugdwerk een beetje apart van de rest. Er is een kindernevendienst, een tienerdienst, een kinderkerstfeest en op de gemeentedag een apart programma voor kinderen en tieners. Wanneer er iets voor kinderen georganiseerd wordt, wordt dat vooral vóór hen georganiseerd en minder mét hen.

Er is natuurlijk niks mis mee om kinderen en jongeren op hun eigen niveau te midden van leeftijdsgenootjes aan te spreken. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren in de kerk anderen van hun leeftijd leren kennen en vriendschappen sluiten met hen.

Het is alleen niet wenselijk als kinderen in de kerk vrijwel niemand anders spreken dan leeftijdsgenootjes. Het is voor tieners ook waardevol als ze met andere gelovigen van diverse leeftijdsgroepen in gesprek gaan over wat geloven betekent in het dagelijks leven en dat ze de ouderen niet alleen kennen van de afkondiging over het ouderen-uitje.


Neem iedereen serieus


Kinderen en jongeren, maar ook ouderen, verdienen het om serieus genomen te worden in de kerk. Daarom is het belangrijk dat alle generaties samen met elkaar het geloofsgesprek voeren in de kerk. Dat kinderen en jongeren niet alleen worden ingeschakeld om taken te doen waar de volwassenen niet voor voelen, maar écht worden ingezet bij de kerntaken van gemeente-zijn. Dat houdt ook in dat kinderen en ouderen in de gemeente en alle generaties daartussen elkaar ontmoeten en elkaar echt leren kennen, zoals in de gemeente van Niels. Als kerk zijn we samen één lichaam, dat betekent dat ook kinderen, tieners, twintigers, maar ook tachtigers en negentigjarigen volwaardig, naar vermogen, horen mee te doen en te denken in de kerk.


Creativiteit, spelvormen en interactie voor iedereen


Dit vraagt een omslag in hoe kerken het jeugdwerk vaak organiseren. Het hoeft niet meteen heel groot. Begin klein en schakel bijvoorbeeld de volgende keer dat je een gemeentedag organiseert de kinderen en tieners in bij de voorbereiding. Misschien zijn er ook ouderen in de gemeente die normaal geen taak hebben, maar die wel zouden willen meedoen of -denken. Organiseer op deze gemeentedag eens geen apart programma voor kinderen en tieners, maar organiseer het programma zo dat iedereen van elke generatie op zijn of haar manier mee kan doen. Creativiteit, spelvormen en interactie zijn ook voor veel volwassenen een prettige afwisseling met denken en praten.


Thuisplek


Als je ontdekt dat het met praktische dingen al goed lukt om alle generaties een plek te geven in ontmoetingen, ga dan een stapje verder: laat kinderen en jongeren (en anderen in de gemeente waarvan je denkt dat die normaal niet betrokken zijn) meedenken met het het beleid van de gemeente. Bijvoorbeeld door kinderen en jongeren te betrekken bij het werk van de kerkenraad. Kijk eens naar je kerkdiensten. Zijn die zo ingericht dat kinderen, jongeren en ouderen, kortom iedereen, zich thuisvoelt en onderdeel is van het geheel? Laat kinderen en jongeren meedenken in wat er daarin nog verbeterd kan worden.

Het belangrijkste: neem kinderen en jongeren serieus als gelovige, als onderdeel van de gemeente, want dat is een bijbelse manier om naar hen én naar de gemeente te kijken.

Niels is tevreden, de vergadering is afgelopen. Volgende week gaat hij naar het bejaardenhuis om samen met een dame die daar woont het bijbelgedeelte uit te zoeken. Ook gaat hij met zijn vriend een lied filmen op de kindernevendienst dat ze laten zien. Het gaat een mooie dienst worden!

Kijk voor nog meer ideeën op protestantsekerk.nl/predikant of zoek naar allerlei werkvormen en programma’s.