Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Aangestoken door de heilige Geest

Ontdek verschillende perspectieven op het Pinksterverhaal door middel van een improvisatiespel.

Hoe de wind vroeger waaide. 

Doel: de jongeren leren dat 'de wind' altijd een bijzondere positie heeft gehad 
Nodig: tekst 1
Tijd: 10 min

Vraag de jongeren of ze wel eens bang zijn geweest voor de wind. Wanneer was dit? Wellicht vinden ze dit een vreemde vraag, maar de uitleg komt later. 

Lees tekst 1 voor.

Vraag de jongeren of ze een dergelijk verhaal hebben meegemaakt. Hebben jullie ervaringen gehad met slecht weer? Tegenwoordig kunnen we ons goed beschermen tegen slecht weer, ook al is dat niet altijd mogelijk (denk aan de tsunami's). 

Vroeger werd de wind, de levensadem van de wereld, altijd al beschouwd als iets geheimzinnigs. Je kunt de wind niet zien, maar wel de gevolgen van bijvoorbeeld een storm. Heel wat volken hadden stormgoden en windgeesten. Over de godin Isis uit het oude Egypte bijvoorbeeld staat het volgende geschreven: 'Isis is de kracht van de lentewind die alle planten en bloemen weer tot leven wekt en die jammert en huilt over het graf van het slapende graan in de akker, zodat het weer wakker wordt en begint te groeien.'

Wie zegt wat?

Doel: de jongeren leren om het Pinksterverhaal vanuit verschillende perspectieven te bekijken
Nodig: verkleedkleren, mogelijke attributen voor bij het verhaal
Tijd: 30 min

In het Oude Testament is de wind verbonden met het verschijnen van God. Als een symbool, omdat de schrijver God zó groot vindt dat hij dat niet in woorden kan vangen. Daar zijn veel voorbeelden van te vinden. Hier zijn er twee: in het eerste scheppingsverhaal (Genesis 1:1-2:4a) staat te lezen: 'De aarde was onherbergzaam en verlaten. Een watervloed bedekte haar en er heerste diepe duisternis. De wind van God joeg over het water.' In het tweede scheppingsverhaal (Genesis 2:4b-2 5) lees je: 'Toen vormde God, de Heer, uit het stof van de aardbodem de mens en blies hem de levensadem in de neus. En zo kwam de mens tot leven.' Dezelfde beelden vinden we terug in het Nieuwe Testament, maar dan is de wind verbonden met de Geest. Zoals in het pinksterverhaal uit Handelingen 2:1-47.

Lees ter voorbereiding zelf eerst het pinksterverhaal in Handelingen 2. Lees de tekst voor (of laat hem voorlezen). Verdeel dan de groep in drie kleinere groepjes: de apostelen, de spotters en de andere toeschouwers. Met elkaar verdeel je het verhaal in de scènes die je wilt spelen. Het moet een improvisatiespel worden, waarbij het pinksterverhaal het uitgangspunt is. Bij elke scène vraag je je af: hoe reageerden de verschillende groepen?

Om een voorbeeld te geven: hoe zullen de spotters gereageerd hebben op de verdere opmerkingen van Petrus, die de woorden van de profeet Joël aanhaalt? (Hand. 2: 17-22). Blijven ze zo spotten of laten ze zich ompraten? Laat de jongeren zich goed inleven in hun rol. Eventueel kun je halverwege het spel de drie groepjes van rol laten wisselen. Bespreek de opgevoerde stukken met elkaar.