Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Adventsengelen

Wees deze Adventstijd een engel voor iemand! Speel het engelenspel.

Engelen spelen in vele adventsverhalen een grote rol. Denk aan Zacharias en Maria. De meeste mensen krijgen niet letterlijk bezoek van engelen, maar soms zeggen we wel tegen elkaar: ‘Je bent een engel!’. Deze werkvorm daagt uit om de adventstijd te gebruiken om voor elkaar een engel te zijn. Leuk om elkaar te verrassen en bij elkaar betrokken te zijn.

Doelen: 

  • deelnemers uitdagen om het goede in zichzelf en anderen naar voren te roepen.
  • gemeenteleden zijn bij elkaar betrokken zowel op gelovige als praktische wijze door voor elkaar te bidden en leuke, lieve, grappige verrassingen voor elkaar te bedenken en uit te voeren.

Nodig: Aanmeldformuliertjes, een mandje om deze te verzamelen, eventueel een tafel/hoekje in de kerk waar post voor elkaar neergelegd kan worden.

Werkwijze:

  1. Kondig in de gemeente, of in de kleinere groep van de club of gesprekskring, aan dat jullie dit jaar het engelenspel gaan spelen. (Ook wel 'secret friend' genoemd.) Dit betekent dat jullie engelen voor elkaar mogen zijn. Iedereen die mee wil doen, schrijft zijn/haar naam op een lootje. Daarna worden de lootjes getrokken. De bedoeling is dat je gedurende de Adventstijd voor degene op je lootje als een engel bent. Het idee is dat je voor die persoon bidt dat hij of zij in deze kerstperiode Jezus mag ontmoeten op een manier die bij hem of haar past. Door in deze weken een lieve daad te doen of een kaartje of ander aardigheidje te sturen (of neer te leggen op de adventsengelen tafel) herinneren jullie elkaar aan de komst van Christus en zijn aanwezigheid in jullie gemeente.

    Voorbeelden: Misschien heeft iemand nog een goed boek of een leuk hebbedingetje in de kast dat geschikt is om wat inspiratie en plezier door te geven. Voor elke leeftijd zijn er wel uitdagende activiteiten te bedenken. Zo kunnen de kleinsten bewust gestimuleerd worden om de deur van de kerkzaal open te houden, een kop koffie of een koekje na de dienst aan te bieden of iemand extra te groeten op straat. Een ouder iemand kan (helpen om) de getrokken persoon een kaartje te sturen met een vriendelijke gedachte of compliment erop, iets aanbieden (een kerstpakketje op de stoep zetten, een klein cadeautje of vriendelijk briefje in iemands jaszak stoppen? Of nog ‘grootster’: iets maken van iemand wat kapot is. De kunst is natuurlijk dat ongezien te doen…! Het gaat niet om groot en duur, maar om de aandacht en liefde voor elkaar die je geeft.
    Iedereen kan zo creatief zijn als hij of zij wil en kan. Na kerst (of desgewenst drie koningen) mogen de engelen zich bekend maken als ze nog niet ontmaskerd zijn.

  2. Iedereen die mee wil doen, vult een briefje in met zijn naam en adres. Download het aanmeldstrookje. Lever deze briefjes op de eerste zondag van advent in. Op deze zondag of zo snel mogelijk daarna, trekt iedereen die een briefje heeft ingeleverd een briefje uit het mandje. Voor die persoon is hij of zij de komende weken een adventsengel. Plezier en saamhorigheid gegarandeerd!

Let op! Zorg dat uiterlijk de tweede zondag van advent alle briefjes bij een engel terecht komen. Verdeel desnoods de overgebleven briefjes onder hen die voor meerdere personen adventsengel willen zijn. Zorg dat in elk geval de briefjes van deelnemende kinderen uitgedeeld zijn.