Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Avondmaal | Verdieping: Avondmaal in de Bijbel

Je gaat met de jongeren in gesprek over het avondmaal in de Bijbel

Duur: 15 minuten

Nodig: Bijbels

Zorg dat iedereen een Bijbel heeft en lees samen de volgende teksten: Matteüs 26: 26-29; Marcus 14: 22-25; Lucas: 22: 17-20 en 1 Korintiërs 11: 23-26. Praat hier met de jongeren over door aan de hand van de volgende vragen:

Wat vinden jullie op basis van deze bijbelteksten: welke elementen (voorwerpen, woorden, rituelen) zouden naar jullie mening in de viering van het Heilig Avondmaal in ieder geval een plek moeten krijgen. Waarom?