Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Bijbel in Beeld

De Bijbel bestaat uit duizenden woorden. Onze hersenen verwerken woorden op een andere manier dan beelden. Met dit programma, geschikt voor een startdag, creëren jullie bij woorden uit de Bijbel beelden. Zo komen Bijbelteksten op een nieuwe manier binnen.

Doelstellingen

 • Gemeenteleden ontdekken nieuwe betekenissen in een Bijbeltekst, doordat zij uitgedaagd worden hier een actueel beeld bij te fotograferen.
 • Gemeenteleden zijn in staat een intergeneratief geloofsgesprek te voeren aan de hand van een Bijbeltekst en zijn in staat dit geloofsgesprek te vertalen in een voor hen betekenisvol beeld.
 • Gemeenteleden ontwikkelen gezamenlijk een product (een fotoboek of een PPT presentatie) aan de hand waarvan zij laten zien wie zij als gemeente zijn en en wat de Bijbel voor hen betekent.

Benodigdheden

 • Verschillende camera’s of telefoons met camera

Voorbereiding

Vraag voorafgaand aan de startdag, op bijvoorbeeld de uitnodiging, of gemeenteleden een Bijbeltekst mee willen nemen die ze mooi of belangrijk vinden. Dit hoeft niet hun allermooiste tekst te zijn, maar een tekst die betekenis voor hen heeft. Deze opdracht geldt voor alle gemeenteleden (van 4 - 88 jaar).

Tekstsuggestie:

Op de startdag gaan we ook aan de slag met de Bijbel. Niet met de hele Bijbel, dat zou veel te veel zijn. Daarom willen we u en jou vragen één Bijbeltekst mee te nemen, die u of jij mooi of belangrijk vindt. Wie weet denkt u/jij nu gelijk aan een heel Bijbelverhaal. Lees dan dat Bijbelverhaal eens door en kies een vers uit, die u of jou het meest aanspreekt. Vind je dat nog moeilijk, omdat je nog niet zo goed kunt lezen? Dan wil papa of mama je daar vast bij helpen!

Stap 1 Uitleg

Vertel ter introductie van de werkvorm dat de Bijbel vol woorden staat, maar dat deze woorden ook allerlei beelden en associaties oproepen. Met de beelden, die de Bijbel oproept, gaan jullie vandaag met elkaar in groepjes aan de slag. Jullie gaan heel letterlijk beelden maken bij een Bijbeltekst. Dit kan zowel in de ruimte en het gebouw waar jullie op dat moment zijn als buiten op straat. Laat een aantal voorbeelden zien, zodat de mensen beter begrijpen wat de bedoeling is.

Bekijk vervolgens met elkaar het instructie- en inspiratiefilmpje. 

Maak nadat de gemeenteleden het filmpje gezien hebben (op leeftijd) gemengde groepjes van 3 - 5 personen. Iedere deelnemer ontvangt een werkblad waarop stapsgewijs staat beschreven, wat precies de bedoeling is. Met dit werkblad kunnen de groepjes zelfstandig aan de slag.

Stap 2 Creëren

De deelnemers gaan in hun groepjes aan de slag. Geef van te voren aan hoeveel tijd ze hiervoor krijgen. Geef hen minimaal 30-45 minuten, In ieder groepje is minimaal 1 mobiele telefoon (of camera) nodig.
Sommige groepjes komen wellicht wat lastiger op gang. Zorg dat iemand van de organisatie beschikbaar is om vragen te beantwoorden.
Aan het einde van de tijd komen de groepjes terug met hun foto. Ieder groepje mag maximaal een foto en een Bijbeltekst inleveren.

Stap 3 Delen

Denk van te voren goed na over de vraag hoe u de foto’s wilt verzamelen en of u hier tijdens de startdag of juist tijdens het winterwerkseizoen wat mee wilt doen. Er zijn verschillende opties.

Tijdens de startdag:

 • Bij een niet te grote groep kunnen de foto’s plenair gepresenteerd worden tijdens de startdag. Ieder groepje laat (via een beamer) de gemaakte foto en de gekozen Bijbeltekst zien en licht kort toe waarom ze juist aan dit beeld dachten bij deze Bijbeltekst.
 • Wanneer de groep te groot is, kunnen de groepjes met elkaar speeddaten. Zij bewegen zich door de ruimte en zoeken een ander groepje op. In deze groepjes wisselen ze uit welke foto en welke Bijbeltekst ze hebben en waarom ze hiervoor gekozen hebben. Na ongeveer 5 minuten gaat de bel en kiezen de groepjes een nieuw groepje uit met wie ze opnieuw uitwisselen. Na drie rondes zit de uitwisseling erop.

Tijdens het winterwerkseizoen:

 • Het idee van deze werkvorm is ontleend aan een tweetal koffietafelboeken, de Ps. en de JC. In deze boeken worden respectievelijk 150 psalmverzen en uitspraken van Jezus verbeeld met grote foto’s. Gebruik de foto’s en de Bijbelteksten van de gemeenteleden om een eigen fotoboek door en voor uw gemeenteleden te maken. Hierbij kunt u gebruiken van software van bedrijven die fotoboeken maken, zoals Hema, Albelli of Foto.com. Op deze manier heeft u uw koffietafelboek gemaakt. Gemeenteleden kunnen, als zij willen, via een intekenlijst een eigen exemplaar bestellen.
 • Laat kaarten drukken van de foto’s. Op de voor- of achterkant kunt u de bijbehorende Bijbeltekst plaatsen. Deze kaarten zijn te gebruiken in het diaconaat of pastoraat.
 • Maak in de kerk of in een andere ruimte een expositie van de gemaakte foto’s.
 • Stel iedere week een foto centraal. De foto kan bijvoorbeeld voor de dienst gebeamd worden of opgenomen worden in de liturgie. De makers van het beeld kunnen dit tijdens de dienst toelichten.
 • Verspreid het komende winterwerkseizoen geen bloemen-, maar een fotogroet namens de gemeente. Iedere week ontvangt iemand namens de gemeente een wat groter afgedrukte foto in een fotolijst. Deze foto kan bezorgd worden door het groepje dat de foto gemaakt heeft. Zo wordt dit een moment om te bouwen aan onderlinge verbondenheid.