Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Bijbeltekst herschrijven

Herschrijf de tekst in je eigen context!

De teksten in de Bijbel zijn eeuwenoud, wat betekenen deze Bijbelteksten voor ons nu? Hoe kan je de teksten plaatsen in deze tijd? In deze werkvorm ga je aan de slag met deze oude teksten. Je plaatst de teksten in de context van het dagelijks leven, waardoor de teksten weer opnieuw tot leven komen.

We geven meerdere opties als het gaat om de uitvoering. Zo kan dit gemeentebreed worden toegepast op bijvoorbeeld een startzondag, maar net zo goed kan dit in kleine groepen worden gedaan, zoals de jongerenavond of de bijbelstudiegroep. Ook geven we verschillende voorbeelden hoe je deze werkvorm kunt verwerken.

Doelstelling:

 • Doordat deelnemers uitgedaagd worden een bijbeltekst in de eigen dagelijkse context te plaatsen, ontdekken zij nieuwe betekenissen in deze Bijbeltekst en gaat de Bijbel op een nieuwe manier voor hen leven.
 • Deelnemers zijn in staat (een intergeneratief) geloofsgesprek te voeren aan de hand van een Bijbeltekst en zijn in staat dit geloofsgesprek te vertalen naar een voor hen betekenisvolle tekst.
 • (Optioneel) Deelnemers ontwikkelen gezamenlijk een product aan de hand waarvan zij laten zien wie zij als gemeente zijn en en wat de Bijbel voor hen betekent.

Algemene werkwijze
Zorg dat iemand deze sessie inhoudelijk voorbereid. Het is namelijk van belang dat de context van het te lezen bijbelgedeelte kort wordt uitgelegd. En dat er als voorbeeld ook een nieuwe context wordt laten zien. 

 • Een korte introductie op de avond, misschien a.d.v. een thema, eerste associaties bij de tekst/het thema benoemen.
 • Er wordt een bijbeltekst voorgelezen.
 • Wanneer dit in een kleine groep wordt uitgevoerd, is er ruimte voor vragen. Wat roept de tekst op? Wat denk je dat het betekent? Ben je het er mee eens? Waarom wel/niet?
 • Na de bijbellezing volgt een gedeelte exegese. Het is belangrijk dat de context van het verhaal wordt uitgelegd. Wat betekende dit bijbelgedeelte voor de eerste ontvanger in zijn/haar tijd? (Maak dit gedeelte niet te lang, max 10 min.)
 • Om dit bijbelgedeelte in de context van nu te plaatsen is het belangrijk dat er ook een voorbeeld wordt laten zien. Bijvoorbeeld een filmpje of een stuk uit de krant, een column of een voorbeeld uit het eigen leven.
 • Vervolgens krijgt iedereen een pen en een papier (ter grote van een A6). Soms helpt het om het bijbelgedeelte waar het om gaat uit te typen en uit te printen of op een beamer te tonen zodat iedereen ziet om welke tekst het gaat.
 • Laat de deelnemers vervolgens dit bijbelgedeelte in hun eigen tijd plaatsen. Zodat de tekst voor hen (meer) betekenis krijgt. Als het goed is hebben ze al genoeg inspiratie opgedaan. Er is geen goed of fout bij het herschrijven van de teksten. Voor iedereen is de interpretatie en inspiratie weer anders. (Zie bijlage voor voorbeelden van deze nieuw geschreven teksten)
 • Als het goed is zijn er nu heel veel verschillende teksten. Vraag een paar mensen uit de groep om de tekst voor te lezen.
 • (Optioneel) Van alle resultaten kan een product gemaakt worden, zodat je ook echt iets hebt gecreëerd en iets in handen hebt. Dan krijgt de werkvorm veel meer lading en zie je ook meteen hoe divers een bijbeltekst in de context van nu kan zijn. En leer je je gemeenteleden weer op een andere manier kennen. (ga naar het onderdeel ‘verwerking’ om verschillende opties te zien)


Verschillende toepassingen

1. Voor de hele gemeente (intergeneratief):

Het herschrijven van de tekst is onderdeel van de dienst.
Ga aan de slag met het bijbelgedeelte van de schriftlezing.

 • Bij binnenkomst pakt iedereen een pen en papier die al klaarliggen bij de ingang of op de stoelen/banken.
 • De schriftlezing geeft het bijbelgedeelte aan waarover het gaat.
 • De preek geeft context en uitleg bij het bijbelgedeelte.
 • Als het kan, vertel iets dat de bijbeltekst naar nu vertaald of laat een filmpje zien, zodat de mensen al snappen hoe ze het in de context van nu kunnen plaatsen.
 • Pas na de preek gaan de mensen de tekst herschrijven. Ze hebben nu genoeg informatie over de bijbeltekst waarmee ze het naar het nu kunnen plaatsen. Wat betekent deze tekst voor hen nu? Neem hier 10 minuten de tijd voor, zo mogelijk met een muziekje op de achtergrond.
 • Aan het eind van de dienst levert iedereen zijn herschreven tekst in. Nu zijn er verschillende mogelijkheden. Om snel resultaat te zien zou je bijvoorbeeld alle teksten aan een prikbord kunnen hangen. Een andere mogelijkheid is om de optie te geven een aantal gemeenteleden naar voor te laten komen en hun nieuwe tekst voor te dragen. Nog een andere optie is voor de lange termijn. Je maakt er echt een product van. (zoals beschreven bij het onderdeel ‘verwerking’).

2. Voor kleine groepen - bijv. een jeugdgroep of bijbelstudiegroep

Ga aan de slag met een (wekelijks) bijbelgedeelte, kies de tekst die de volgende zondag wordt behandeld in de kerkdienst of kies een bijbelgedeelte dat aansluit op een thema dat jullie willen bespreken.

Belangrijk is dat iedereen met hetzelfde tekstgedeelte aan de slag gaat. Daardoor is te zien dat er veel veschillende uitkomsten mogelijk zijn.

Verwerking (Optioneel)

Als het goed is zijn er nu van één bijbeltekst heel veel verschillende teksten geschreven. Hiervan kan je een product maken, zodat je ook echt iets hebt gecreëerd en iets in handen hebt. Daarnaast zie je hoe divers een bijbeltekst in de context van nu kan zijn. En leer je je gemeenteleden weer op een andere manier kennen.

 • In de werkvorm Bijbel in beeld (naar het voorbeeld van het boek JC) ga je aan de slag met een hedendaags beeld bij een bijbeltekst. Je gaat in groepjes op stap om foto’s te maken in de buurt. Dit kan heel goed gecombineerd worden met deze werkvorm
 • Een andere mogelijkheid is het maken van een set kaarten. Kies beelden/foto’s/illustraties uit (het liefst zelfgemaakt) en zet daar de tekst bij. Maak een boek met alle verschillende teksten. 
 • Bij bovengenoemde voorbeelden is het leuk als een vormgever uit de gemeente hier iets moois van maakt.
 • Gebruik instagram om de teksten te publiceren. (Jongeren)
 • Bij uitvoering tijdens een themadienst met de hele gemeente: Maak bijvoorbeeld een mozaïek van bijbelteksten, hang ze bij elkaar of op een prikbord. Zo heb je heel snel een beeld en zie je hoe divers de bijbelse betekenis in het leven van mensen eigenlijk is.
 • Wanneer de werkvorm wordt uitgevoerd in een kleine groep, kan je de resultaten de volgende zondag tonen op de beamer tijdens de dienst. Laat iemand vertellen hoe je tot dit resultaat bent gekomen. Zo heeft de rest van de gemeente een beeld van wat jullie met elkaar hebben gedaan.
 • Of inspireer je gemeenteleden op een andere manier

Waarom een product?
Diversiteit: Op deze manier krijg je meteen een beeld van de diversiteit in de gemeente. Je leert je gemeenteleden of groepsgenoten op een andere manier kennen.
Verbinding: Door samen aan één product te werken voel je je meer verbonden met elkaar.
Naar buiten: Je kan met een product anderen laten zien waar je voor staat of wie je als gemeente of groep bent. Je kan iets maken voor de buurt of sturen naar familie of vrienden. Mensen die buiten de kerk staan zien dan ineens wat je als kerk doet en bent.

Zelf aan de slag - bijlage
Jong Protestant heeft 3 voorbeelden uitgeschreven die je zo kan gebruiken. Dit is bedoeld als voorbeeld om te laten zien hoe je de werkvorm zou kunnen toepassen. Maar het geeft ook een beeld hoe je er zelf mee aan de slag kunt gaan.