Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Blijf aan Mij denken! Avondmaal memory

Avondmaal is een vast ritueel in de christelijke geloofsgemeenschap, wat meerdere keren per jaar terugkomt. 'Doe dit tot mijn gedachtenis.' Voor kinderen geven rituelen handvatten om te begrijpen waar het in het geloof over gaat. In deze rituelen moeten zij wel ingewijd worden om ten volle de diepte ervan te leren kennen. Deze werkvorm geeft een luchtige introductie op het Avondmaal, waarin alle elementen van het Avondmaal terugkomen.

Doel: de kinderen maken kennis met alle elementen die horen bij het Heilig Avondmaal

Nodig: Memory plaatjes (zie download, of maak een eigen memory) geprint op stevig papier of gelamineerd. Eventueel meerdere memory sets, bij een grotere groep kinderen. Eventueel een diaken of predikant om aan de kinderen uit te leggen wat de plaatjes betekenen.

Het laatste avondmaal wat Jezus met zijn leerlingen vierde, wordt beschreven in Matteüs 26:14-30 en Lucas 22:1-29.

Speel samen het spel memory, eventueel in meerdere groepjes van 4 kinderen per groepje.

Elke keer als een kind twee dezelfde plaatjes heeft omgedraaid, vraag je wat het kind op het plaatje ziet. Weet het wat het is en wat de betekenis is? Weet een ander kind uit de groep er iets over te vertellen? Leg vervolgens zo nodig uit wat het plaatje voorstelt. Vertel als het spelletje is afgelopen, wat het vieren van het avondmaal met jou als persoon doet.

Vraag de kinderen hoe zij het avondmaal ervaren.

Deze werkvorm is een idee van Corina Terlouw, tienernevendienst EXV Zutphen