Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

De waarde van democratie (9-12 jaar)

Er is veel gaande in de politiek. Wat is de toekomst voor de kinderen, in welke samenleving willen zij opgroeien? Ga je wel of niet stemmen? Wil je lid worden van een politieke partij? Hoe zien de kinderen dit? Wil je met jouw groep aan de slag over de democratie? Maak dan gebruik van onderstaande bouwstenen.

De waarde van democratie (9-12 jaar)

Kinderen horen vaak dat politiek niet goed werkt, want 'Den Haag doet toch wel wat ze wil'. In deze werkvorm willen we kinderen op een positieve manier laten nadenken over politiek en democratie.

Link met de Bijbel

Bekijk eens onderstaande Bijbelteksten. De teksten gaan niet direct over democratie, maar geven wel een inkijkje in hoe wij door ons geloof onze plek mogen innemen in deze wereld. Lees met de jongeren de Bijbelteksten en bespreek wat deze te maken hebben met democratie en politiek?

 • Mattheus 22: 15-22 - Belasting betalen aan de keizer 
 • Marcus 10: 29-31 - Vele eersten zullen de laatsten zijn 
 • Galaten 3: 25-29 - In God vallen alle tegenstellingen weg 

Muurkrant maken

 • Benodigdheden
  • Verzamel vooraf oude kranten en/of tijdschriften.
  • Verder nodig: lijm, scharen, extra papier, stiften, pennen, groot karton, flap over.

Introductie

Maak met de kinderen een woordweb over democratie.

Te denken valt aan woorden zoals:

 • vrijheid
 • stemrecht
 • meerderheid en minderheid
 • wetten en regels
 • normen en waarden
 • gelijkheid
 • mensenrechten
 • politiek

Google met de kinderen vooraf op de term democratie en politiek.

In gesprek met de kinderen

Praat met de kinderen over wat zij zelf merken van het leven in een democratisch land. Voor (de jongere) kinderen is democratie nog best een moeilijk onderwerp. Probeer daarom aan te haken bij woorden die dicht bij hen staan. Denk hierbij aan zinnen zoals: vrijheid om te kiezen wat je later worden wil, vrijheid om zelf te wonen waar je wil, je eigen mening mogen geven thuis of in de klas, recht hebben om naar school te gaan. Eerlijkheid en de meeste stemmen gelden zijn ook termen die kinderen herkennen.

Voeg steekwoorden toe aan het woordweb, die dicht bij de levens van de kinderen staan.

De muurkrant maken

 • Doel
  • Elk groepje geeft met hun muurkrant een bepaalde boodschap.
 • Nodig
  • A2 of A1-formaat karton per groepje;
  • Tijdsschriften, kranten, pennen/stiften, lijm en scharen.

Verdeel de groep in drie- of viertallen. Elk groepje krijgt een groot vel stevig papier of karton.

Laat elk groepje 1 term/thema uitkiezen van het woordweb. Aan de hand hiervan gaan ze afbeeldingen, woorden zoeken in de kranten en tijdschriften. Ze mogen ook zelf iets tekenen, knutselen of opschrijven.

Voorbeeld: een groepje kiest voor de term ‘het recht om naar school te gaan’. Via de muurkrant laten zij zien waarom het fijn is om zelf naar school te kunnen en waarom ze het andere kinderen, die niet naar school kunnen, ook gunnen.

Lees ook: De waarde van democratie (13-16 jaar)