Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Complimentendouche

Soms weet je zelf niet waar je goed in bent, maar weet de ander dat wel. In dit spel krijg je dat te horen als je onder de complimentendouche gaat staan.

 

Vooraf
Leg vooraf de volgende spullen klaar:

  • Gekleurde post-its (3 verschillende kleuren)
  • Geef iedereen een stift.

Spel
Doel: van het spel is om elkaar veel complimenten te geven.
Meerdere keren hetzelfde compliment geven door verschillende jongeren mag. Er zijn 3 categorieën complimenten:
- 1e categorie: Karakter/persoon
- 2e categorie: Hobby’s/ talenten
- 3e categorie: overige complimenten

In ieder geval moet er van elke categorie minimaal 1 compliment worden gegeven aan iedere jongere om de volle score te halen. Als je elkaar niet goed kent en geen complimenten weet, mag je elkaar vragen stellen.

De jongeren lopen door de ruimte heen, beschrijven de post-its en plakken deze op de rug van degene aan wie ze een compliment geven.

Na afloop van het spel overhandig je een letter van werkblad 5.
Op de dvd wordt precies verteld welke letter je wanneer mag overhandigen.

Punten
Er zijn in totaal 40 punten te behalen voor dit spel.