Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Contact tussen generaties!

Gesprek, fototentoonstelling, talentenshow, interview tussen generaties

De kerk herbergt meerdere generaties mensen. Hoe blijven generaties met elkaar in contact? In dit programma vind je ideeën voor een gesprek, discussie en verschillende activiteiten waaraan jong en oud kunnen deelnemen.

 

Wie is jong, wie is oud?
Doelstelling: deelnemers raken met elkaar in gesprek over generaties in de gemeente aan de hand van bijbelteksten
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: Bijbels

Waarom is het belangrijk dat generaties elkaar ‘vasthouden' in een gemeente? Denk met jongeren na over deze vraag aan de hand van een aantal Bijbelteksten.
In het Oude Testament vinden we meerdere keren de aansporing om aan de komende generaties door te geven wat God heeft gedaan. Bekend is dat tijdens de Pesachmaaltijd elk jaar opnieuw de verhalen worden verteld van de uittocht uit Egypte.
Lees met elkaar Psalm 78 vers 4. Zou je hier een opdracht voor ouderen uit kunnen halen? Wanneer ben je oud genoeg om zelf  te vertellen van wat ‘de Heer heeft gedaan', denk je? Lees ook Psalm 71 vers 18. Als het gaat over de ‘arm' van de Heer, wordt ermee verwezen naar Zijn daden. Als je aan deze teksten denkt, waarom is het dan belangrijk dat generaties met elkaar optrekken in de gemeente?

Een heel bekend gebed van Jezus is het hogepriesterlijk gebed waarin hij bidt voor de eenheid van de gelovigen. Bij dit gebed om eenheid wordt vaak gedacht aan eenheid van christenen van verschillende kerkgenootschappen. Maar we kunnen het net zo goed opvatten als een gebed om eenheid binnen de gemeente, tussen jong en oud. In Johannes 17 kun je dit gebed lezen.

Let op vers 20-23. ‘Laat hen allen één zijn, Vader (...) opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.'
Vragen: waarom is het volgens deze tekst belangrijk om één te zijn als christenen en eenheid uit te stralen? Hoe kun je ervoor zorgen dat je als gemeente meer een eenheid wordt? Denk aan elkaar leren kennen, met elkaar praten, dingen ondernemen, elkaar begrijpen, enzovoort. Welke activiteiten in de gemeente zijn er waarbij alle generaties samenkomen?

 

Showtime
Doelstelling: elkaar leren kennen door middel van een (foto-)tentoonstelling
Tijdsduur: voorbereiding: twee keer anderhalf uur en extra tijd voor het regelen van mensen, locatie, enzovoort. Tentoonstelling: twee uur.
Nodig: voorbereiding: pen en papier. Tentoonstelling: geschikte ruimte, aankleding, foto's of voorwerpen

Maak een tentoonstelling van foto's of voorwerpen van gemeenteleden. Als je elkaar beter leert kennen, leer je elkaar ook beter begrijpen. De tentoonstelling kan door jongeren georganiseerd worden.
Denk eerst met elkaar na wat je wilt tentoonstellen. Een foto van de persoon zelf? Een voorwerp waar iemand aan gehecht is? Wil je dat dit vergezeld wordt door een beschrijving? Moeten er een aantal vragen worden beantwoord? Denk ook na van wie je het leuk zou vinden om dit te hebben. Alleen van je eigen groep, maar wel zichtbaar voor de hele gemeente? Of juist van iedereen uit de gemeente die het leuk vindt om mee te doen? Of van twee gemeenteleden uit elke leeftijdscategorie, zoals twee  kinderen, twee tieners, twee twintigers enzovoort. En waar en wanneer moet de tentoonstelling worden ingericht? Denk ook na hoe je de mensen wilt benaderen en of er in een dienst aandacht aan wordt besteed. Dit kun je overleggen met de predikant. Succes!

 

Church's got talent!
Doelstelling: jong en oud leert elkaars talenten waarderen
Tijdsduur: voorbereiding: twee keer anderhalf uur en extra tijd voor het regelen van locatie, mensen, enzovoort. Talentenshow: twee tot drie uur.
Nodig: voorbereiding: pen en papier. Talentenshow: geschikte ruimte, aankleding, geluidsversterking, enzovoort.

Organiseer met je jongerengroep een talentenmiddag of -avond voor de hele gemeente. Op deze avond richt je een markt in waar mensen hun hobby of talenten kunnen uitstallen of aan de man kunnen brengen. Ook is er een open podium waar gemeenteleden iets kunnen vertellen, zingen, spelen of kunnen dansen. Als je het op een middag organiseert, kunnen ook kinderen mee doen.

Denk bij de voorbereiding aan een aantal dingen:
Vraag mensen om zich van tevoren op te geven en druk ze daarbij op het hart: niets is te gek! Iedereen mag iets laten zien. Kinderen hun verzameling, oude dames hun borduursels, een tiener speelt tien minuten voor DJ met zijn favoriete muziek, een student vertelt over de studie aan wie geïnteresseerd is, de violist brengt een stuk ten gehore. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een kraampje (tafel) of podium voor.
- Bespreek je voorstel in de kerkenraad en spreek een geschikte datum af.
- Overleg met de koster welke ruimte handig is.
- Maak veel reclame.
- Zorg voor koffie, thee, fris, sap, en wat te eten. Of nog beter: Koken is ook een talent! Vraag hobbykoks om voor lekkere hapjes en taarten te zorgen.

Vraag iemand om het geheel in goede banen te leiden op de middag zelf, denk aan een goed overzicht of draaiboek van wat er wanneer gaat gebeuren en in ieder geval een gepaste opening en afsluiting.

 

Interview
Doelstelling: jongeren en ouderen raken in gesprek met elkaar
Tijdsduur: voorbereiding: een half uur, interview: een half uur, nabespreking: een kwartier
Nodig: pen en papier

Een goede manier om elkaar beter te begrijpen is om eens uitgebreid door te vragen op een bepaald onderwerp. Dat kan met behulp van een dubbelinterview. Daarbij is één jongere de vragensteller, een andere jongere en een oudere worden bevraagd en gaan met elkaar in gesprek over een gekozen thema. De vragensteller zorgt ervoor dat het gesprek gaande blijft en dat de jongere en oudere ook echt iets van elkaar te weten komen.
Plaats een oproepje in het kerkblad of vraag via de ouderlingen of predikant welke ouderen het leuk zouden vinden om in gesprek te raken met jongeren. Het is afhankelijk van het aantal jongeren dat meedoet of het gesprek daadwerkelijk doorgaat.

Bedenk in een voorbereidende bijeenkomst eerst gezamenlijk onderwerpen die de jongeren bezig houden en waarover je met een oudere in gesprek kunt. De jongeren gaan vervolgens in tweetallen aan de slag. Ze verdelen de rollen: één is de vragensteller en de andere gaat met de oudere in gesprek. Samen kiezen ze een onderwerp uit dat hen aanspreekt en verzinnen daar vragen bij.

Een mogelijk onderwerp is tienertijd, waar je als jongere midden in zit. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: wat voor type was/ben je op je 15e? Waar woon(de) je? Wat doe/deed je? Wat zijn/waren je hobby's? Wat vind/vond je moeilijk? Wat vind/vond je leuk?
Deze en meer vragen worden om de beurt aan de oudere en de jongere gesteld en ze mogen op elkaar reageren.
Een andere onderwerp is geloof. Vragen die je zou kunnen stellen: bent u al uw hele leven gelovig? Hoe geloofde u als jongere? Ging u/ga je naar de kerk en wat vind je ervan? Waarom bent u er altijd bij gebleven? Wat betekent geloven voor u/je?
Gezin. Hoe groot was/is het gezin waar u/je uit komt? Hoe ging het er vroeger bij u thuis aan toe? Was dat anders dan nu? Wat deden/doen uw/je ouders? Enzovoort.

De jongeren maken na de voorbereidende bijeenkomst in tweetallen een afspraak om bij een oudere langs te gaan. Vervolgens word er in een volgende bijeenkomst op deze gesprekken teruggeblikt. Daar hoef je geen hele bijeenkomst aan te wijden, als er een intergeneratief gesprek heeft plaatsgevonden is het doel gehaald!

Een aantal van deze en nog veel meer andere goede ideeën vind je hier.