Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

De ark en de regenboog

Deze bijeenkomst gaat over het verhaal van Noach.

Doelen van de bijeenkomst:
• De kinderen kunnen het Bijbelverhaal van de ark van Noach in grote lijnen navertellen.
• De kinderen kunnen benoemen wat ze mooi en naar vinden aan het verhaal van de ark van Noach.
• De kinderen leren de betekenis van het symbool van de regenboog: het teken van het verbond tussen God en de mens; God zal Zijn schepping nooit meer verwoesten.
• De kinderen denken na over goede dingen tussen mensen waaraan zij graag een regenboog zouden willen verbinden als teken van hoop.

Samenvatting:
Als voorbereiding op deze bijeenkomst kun je samen de ‘Ark van Johan’ bezoeken en dit nabespreken.
Je opent de bijeenkomst met het branden van kaarsjes bij een papieren regenboog. Je laat vervolgens de kinderen het verhaal van Noach vertellen in zoveel zinnen als er kinderen zijn, dus ieder kind een zin! Daarna lees je het verhaal voor, de kinderen tekenen ondertussen dingen bij het verhaal met witte oliekrijt op wit papier. Door er overheen te verven wordt zichtbaar wat hen raakte in het verhaal! Je bespreekt wat ze mooi en wat niet mooi vinden in het verhaal. Tenslotte laat je hen de regenboog verven en bespreek je de belofte van de regenboog: God zal de aarde nooit zo meer zal verwoesten. God zal ons nooit aan onszelf overlaten.

Werkbladen:

· Werkblad 2.1 – Mijn ark
· Werkblad 2.2 – Mijn regenboog

Het programma en de werkbladen vind je in de bijlagen.