Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

De Bijbel als gevaarlijk boek...

Jullie ontvangen een brief van de paus. Wat heeft hij te zeggen?

Voor de nieuwe uitgave van een Duitse jongerenbijbel schreef Paus Franciscus een voorwoord: een brief aan jongeren. Behandel samen deze indrukwekkende brief... Bron: https://www.youcat.org/products/y-bibel#undefined

Achtergrondinformatie
Als je mocht kiezen tussen de Bijbel als een leuk, toegankelijk en begrijpelijk boek en de Bijbel als een lastig, gevaarlijk en ingewikkeld boek… wat zou jij dan kiezen?

Veel mensen kiezen voor de Bijbel als “makkelijk” boek. Toch is de Bijbel ook lastig, gevaarlijk en ingewikkeld. Mensen geven er hun leven voor. Er zijn tijden geweest en vandaag nog steeds landen waar de heersende machthebbers de Bijbel gevaarlijk vinden en hem daarom verbieden. Mensen riskeren hun leven voor het hebben of lezen van de Bijbel.
Maar de Bijbel is ook gevaarlijk, omdat het verhaal erin nog niet af is... Je gaat door het lezen van de Bijbel een rol spelen in het verhaal zelf. Je wordt niet alleen lezer, maar ook acteur. De Bijbel gaat namelijk over Gods nieuwe wereld en wat jouw rol is daarin... Daarom is de Bijbel best gevaarlijk, het heeft consequenties...
Hieronder vind je een brief van iemand die dit diep beseft. Hij laat zien waarom het een belangrijk boek is wat eigenlijk niet op een plank mag blijven staan.

Lees de brief. En kijk naar de vragen en uitdagingen onder de brief. Succes!

Intro: Brief van de paus
Weten de jongeren wie de paus is? Bekijk eventueel een foto of video van hem. Vertel kort hoe belangrijk hij is voor veel christenen die naar de Rooms-Katholieke kerk gaan. (In Nederland behoren misschien niet zoveel mensen meer tot die kerk, wereldwijd is zij groot!)

Lees de brief. Print deze uit voor je jongeren. Lees de brief samen hardop. 

Persoonlijke verwerking:
Geef alle jongeren drie kleuren potlood of stift. Laat hen in stilte de brief nog een keer lezen en kleuren:

 • Groen voor wat je het mooiste vind of wat jou het meest raakt.
 • Blauw voor wat je niet begrijpt.
 • Rood voor wat je minder mooi of moeilijk vindt. 

Gespreksvragen:

 • Wat vind je van wat de Paus vertelt over de Bijbel en over zijn leven met God?
 • Hoeveel Bijbels hebben jullie thuis? Hoeveel worden er gebruikt en hoeveel bijbels staan stof te vangen? Welke online Bijbels ken je?

 • Ken jij iemand voor wie de Bijbel veel betekent en een 'levend boek' is? Hoe merk je dat? Wat vind je daar van?

 • Wanneer had de Bijbel impact in jouw leven?

Challenges:

 • Ga de Bijbel in een groepje lezen met kaarslicht. Maak er een bijzondere en beetje spannende ervaring van. 
 • Ga lezen met aandacht en stel je de volgende vragen:
  - Hoe spreekt God door deze woorden tot mij?
  - Wat zegt dit tegen mijn hart? Heeft hij me geraakt in de diepten van mijn verlangen?
  - Wat moet ik doen?
 • Bedenk of zoek een eigen Bijbel-lees-challenge die je met een groepje gaat doen.
 • Schrijf een brief terug aan de Paus over je leeservaringen en stel ook enkele vragen over de Bijbel of verhalen in de Bijbel. Stuur deze brief naar de Pauselijke Nuntius in Den Haag.

  Adres Nuntius waarnaar je de brief aan de Paus kunt sturen:
  His Holiness Pope Fransis,
  p/a Apostolische Nuntiatuur
  Carnegielaan 5
  2517 KH Den Haag