Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

De tempel van het Joodse volk

Ontdek-activiteit: Prik de juiste woorden op de goede plek in de tempel. [TIENERPROOF]

Bijbeltekst
"Toen Josia achttien jaar koning was, wat hij nog steeds bezig om het land en de tempel van de Heer, zijn God, rein te maken. Toen gaf hij een opdracht aan de leider van de stad en aan de secretaris van de koning: zij moesten de tempel gaan herstellen." 
- 2 Kronieken 34:8

Nodig
- Kaartjes met de verschillende ruimtes/voorwerpen in de tempel (zie bijlage)
- Kaartjes met de bijbehorende uitleg bij de ruimtes/voorwerpen (zie bijlage)
- Prikkers/punaises
- Grote afbeelding van de tempel (zie bijlage)
- Stuk piepschuim waarop je de tempel plakt

Toelichting
Josia ontwijdt de altaren en beelden voor de afgoden en wijdt de tempel opnieuw in. De tempel was gebouwd door Salomo en is niet zomaar een gebouw, maar heeft verschillende plekken met verschillende functies.

Uitleg activiteit
Maak vooraf kaartjes op een prikkertje met namen van verschillende ruimten/voorwerpen van de tempel erop en aparte kaartjes met uitleg over deze voorwerpen/ruimten. Print een grote afbeelding van de tempel en plak deze op een stuk piepschuim. 
De deelnemers krijgen eerst alle kaartjes met de ruimtes/voorwerpen en proberen deze op de juiste plek te prikken op de tempel.
Daarna krijgen ze alle kaartjes met de uitleg en proberen deze bij de juiste ruimtes/voorwerpen te prikken. Eventueel kun je een beetje helpen en toelichting geven.

Voorbeeld gespreksvragen

1. Wat is voor jou een heilige plaats? En waarom?