Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Denkstof 'Waar is Jezus op woensdag?'

Wat heb ik doordeweeks aan mijn geloof? Hoe laat ik zien dat ik christen ben? Waaraan kunnen anderen dat merken? En bestaat daar een checklist voor? Met deze vragen rond de praktijk van geloven kunnen tieners worstelen.

Misschien ken je ze nog wel de armbandjes met daarop WWJD: What Would Jesus Do? Het idee van deze armbandjes uit de jaren ‘90 is dat je bij alles wat je deed of ging doen nadacht. Nadacht over wat Jezus zou doen in een bepaalde situatie en vanuit die gedachte zou je dan handelen. Deze vraag heeft wel een keerzijde namelijk: als je niet doet wat Jezus wil dan kun je met een schuldgevoel blijven zitten. Dan wordt WWJD geen opdracht van liefde maar ben je alleen bezig het naleven van regeltjes. 

WIJD is dan een betere vraag: What is Jesus Doing? Jezus is altijd aan het werk, Hij bouwt aan Zijn Koninkrijk. De muren van bijvoorbeeld weerstand, haat, religiestrijd, ellende, armoede worden doorbroken. Dat doet Jezus samen met zijn volgelingen. Zijn volgelingen werken mee aan de bouw van het Koninkrijk. Door met God te leven en een relatie met hem te hebben word je ook een bouwer aan het koninkrijk. Als je vraagt ‘wat bent u aan het doen Jezus?’ en als je je laat leiden door de Geest ben je op een ontspannen manier bezig met het Koninkrijk, zonder dat je in een kramp van regeltjes schiet. Jezus is er elke dag voor ons, dus ook op woensdag. Daarom mogen we leven uit rust in plaats van uit kramp.

Doelstellingen

 • De jongeren weten welk nut het heeft om niet alleen op zondag met Jezus bezig te zijn.
 • De jongeren begrijpen dat christen-zijn niet bestaat uit regels, maar uit liefde voor Jezus en de naaste.

 

Introductie

Werkvorm 1: Jezus workout 

Tijdsduur
25 minuten.

Nodig

 • laptop of telefoon
 • beamer
 • link naar het filmpje
 • groot vel papier of whiteboard.

Doelstelling
De jongeren maken kennis met het onderwerp ‘Waar is Jezus op woensdag?’.

Kijk samen naar de Denkstof video ‘Waar is Jezus op woensdag?’’


Ga met elkaar in gesprek over de volgende vragen.:

 • In de video zie je dat Joram een checklist laat zien met christelijke dingen die je als gelovige kunt doen:
  • Hoe ervaar jij dat? Bid je voor je bijvoorbeeld voor je eten, steek je wel eens een kaarsje aan of lees je dagelijks uit de Bijbel? Welke dingen uit de checklist herken je? Welke niet?
 • Noem eens een aantal dingen op waardoor je probeert te laten zien dat je christen bent? Lukt dat? Waarom lukt het soms niet? Wanneer lukt het wel?

 

Jezus workout

Maak een ‘Jezus-workout’. 

Welke oefeningen kun je verder doen om met Jezus, het geloof en de naaste bezig te zijn? Maak een workout per dag, met minimaal 1 oefening per dag, 1 week lang: 

 • Zondag: Bijvoorbeeld naar je kerk gaan (of naar een kerkdienst luisteren in coronatijd)
 • Maandag: 
 • Dinsdag:
 • Woensdag:
 • Donderdag: 
 • Vrijdag:
 • Zaterdag:

Werkvorm 2: What Would Jesus Do (WWJD)

Tijdsduur
25 à 30 minuten.

Nodig

 • post-its
 • pennen
 • groot vel papier of flip-over
 • laptop
 • link naar video.

Doelstelling
De jongeren weten het verschil tussen het volgen van regeltjes en Jezus volgen uit liefde.

Kijk samen naar de Denkstof video ‘Waar is Jezus op woensdag?’’ 

WWJD

Ga eerst kort met de groep in gesprek of ze WWJD kennen. 

 • Wie kent WWJD?
 • Wat is het? (armbandje/film)

Bekijk de video ‘WWJD’: https://www.youtube.com/watch?v=HwsIMLmabuw. Het laat op een interessante manier zien hoe het volgen van Jezus ‘wel of juist niet moet’. 

 • Wat vond de groep van de video?

Na het kijken van de video:

 • Geef iedereen een aantal post-its
 • Schrijf voor jezelf dingen op die jij kunt doen als antwoord op de opdracht “heb God lief boven alles en je naaste als jezelf” (het laatste wat in de video gezegd wordt).
 • Plak deze post-its op een groot vel papier met daarboven geschreven WWJD.
 • Leiding stelt reflectievraag: Breng je de dingen die je op hebt geschreven in de praktijk? Praat er met elkaar over.

Leg WIJD kort uit (What is Jesus Doing). Jezus volgen betekent geen post-its afwerken. Stel liever de vraag: What Is Jesus Doing? Jezus is elke dag aan het werk in jou, om jou heen. Waar zie jij om je heen iets van God? Begin bijvoorbeeld elke dag met het gebed: ‘Jezus wat doet U vandaag?’ of ‘Heilige Geest help me vandaag te zien waar ik iets goeds kan doen.’. 

 

En nu jij

Werkvorm 1: Op weg met Jezus!

Tijdsduur
A: 15 minuten, B: 15 minuten, totaal 30 minuten.

Nodig

 • Bijbel
 • papier
 • pen
 • post-its
 • flip-over of whiteboard.

Doelstelling
De jongeren kunnen Jezus’ opdracht uit Mattheüs 28:19 koppelen aan hun eigen leven.

Reinier spreekt in de Denkstof-video over Mattheüs 28:20 waar Jezus zegt: Vergeet nooit, Ik ben altijd bij jullie. Wat zegt Jezus voordat Hij die tekst uitspreekt eigenlijk?

Als je weinig tijd hebt, kies dan optie A of B.

A: Maak groepjes van 3 à 4 personen

 • Lees Mattheüs 28 vers 16 tot 20
  • Wat valt je op aan dit vers? 
  • Waarom zouden ‘sommige discipelen’ twijfelen?
  • Mag je twijfelen als christen?
  • Wat vind je van dit vers?
  • Hier staat dat ‘Jezus alle macht in hemel en op aarde gekregen heeft’. Wat betekent dat volgens jou?
  • Hoe kun je dat zien als je om je heen naar de wereld kijkt?
  • Wat vind je van de opdracht van Jezus aan Zijn discipelen?
   • Welke vier opdrachten geeft Jezus in die ene opdracht?
  • Zie jij dit ook als een opdracht voor jezelf? Waarom wel of niet?
  • Hoe lees jij deze tekst? Wat vind je ervan? 
  • Vers 17: De discipelen ontmoeten Jezus op de berg die Hij hun gezegd had
  • Vers 18:
  • Vers 19: Misschien heb je dit vers wel eens eerder gehoord. 
  • Lees nu vers 20:

B: En nu? Wat heb je aan dit Bijbelgedeelte? Wat houdt de opdracht (vers 19) praktisch in, in deze tijd, voor jou?

'Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest’. Matteüs 28:19

  • Schrijf bovenaan de flipover/whiteboard: Vergeet nooit, Ik ben altijd bij jullie.
  • Geef de jongeren post-its. 
  • Laat de jongeren op elke post-it iets schrijven wat zij praktisch (kunnen) gaan doen om iets van het Koninkrijk zichtbaar te maken. 
  • Plak de post-its onder de tekst en bespreek kort met de groep wat er door iedereen opgeschreven is. 
  • Bespreek de volgende stelling met elkaar: Jezus volgen is geen checklist afstrepen maar in verbinding staan met Hem. Wat vind jij van deze uitspraak? 

Werkvorm 2 - Zaligsprekingen 

Tijdsduur
20 minuten.

Nodig

 • Bijbel
 • A4-papier
 • pen
 • telefoons (evt. tijdschriften en kranten).

Doelstelling
De jongeren kunnen uitleggen wat Jezus in de bergrede/zaligsprekingen zegt én wat zij daarmee kunnen doen.

Mattheüs 5:3-12 De negen zaligsprekingen

 1. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. 
 2. Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. 
 3. Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven. 
 4. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen.
 5. Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen.
 6. Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien. 
 7. Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
 8. Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
 9. Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben omdat je bij Mij hoort. Misschien schelden de mensen je uit, of willen ze je gevangennemen. Misschien vertellen ze allerlei leugens over je. Als dat gebeurt moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel. De profeten van vroeger werden net zo slecht behandeld als jullie nu. 

Verdeel de zaligsprekingen over de groep. De groep moet worden opgedeeld in twee- of viertallen, afhankelijk van de grootte van de groep. Als de groep kleiner is dan 18 personen (9 zaligsprekingen x 2 personen) kan elk groepje meerdere zaligsprekingen toebedeeld krijgen. 

 • Elk tweetal krijgt 1 A4-papier voor elk bijbelvers dat hun toebedeeld is en pennen of stiften.
 • De jongeren handletteren of schrijven het vers in het midden op het A4-papier.
  • Welke associaties hebben de jongeren bij het vers? Jongeren zoeken hier afbeeldingen bij. Denk daarbij aan: plaatjes uit de krant/tijdschrift/internet, emoticons, organisaties, mensen, liedjes etc. 
  • De jongeren plakken hun gevonden afbeeldingen op het papier. Ze kunnen dit aanvullen met eigen tekeningen die bij hen opkomen naar aanleiding van dit vers. 
 • Bespreek de gemaakte posters.
 • De posters kunnen eventueel worden opgehangen in de kerk of in het verenigingsgebouw.

 

Verwerking

Werkvorm 1: Christelijke muziek

Tijdsduur
30 minuten.

Nodig

 • Telefoons
 • wifi
 • een grote ruimte i.v.m. muziek luisteren
 • groot vel papier
 • pennen.

Doelstelling
De jongeren ontdekken de diverse wereld van christelijke muziek.

Een manier om elke dag met Jezus bezig te zijn is om muziek te luisteren. Een goed middel hierbij is inspirerende muziek. 

Veel christelijke muziek is inspirerend voor allerlei mensen, niet per sé alleen voor christenen. Denk bijvoorbeeld aan You Say van Lauren Daigle. Dit nummer wordt op verschillende radiostations gedraaid, christelijk of niet. 

Verdeel de groep in kleinere groepjes van ongeveer 3 à 4 personen. 

Elk groepje gaat verschillende muziekstijlen beluisteren en de teksten bekijken met de volgende opdracht: 

Kies vier van onderstaande stijlen uit. Zoek op Youtube per gekozen stijl één nummer op en luister het (het liefste 1 die niemand uit het groepje kent): 

 • Klassieke christelijke muziek, Hymnes 
 • Rock/Hip hop muziek (Casting Crowns, The Afters, Newsboys, For King and Country, Leeland, Tenth Avenue North, TobyMac...)
 • Rap muziek (Damascus, de Rechtstaat, Lecrae)
 • Praise/Worship muziek (Hillsong, Bethel, Matt Redman, Chris Tomlin, Rend Collective, Lauren Daigle, Michael W. Smith, Trinity…)
 • Meditatieve christelijke muziek zoals van Taizé
 • Opwekkingsmuziek (Opwekking, Sela, Christian Verwoerd, Elise Mannah..)
 • Kinderliedjes (Elly en Rikkert, Oke4Kids en Marcel & Lydia Zimmer)

Pak het grote vel papier erbij 

 • Kende je de muzieksoort? Wat vind je ervan?
 • Wat vind je van het nummer dat jullie hebben beluisterd?
 • Als je een couplet en het refrein luistert en de tekst bekijkt: Komt de tekst (letterlijk) uit de Bijbel? 
 • Wat leer je van het nummer? Wat neem je mee?
 • Welke muziek luister jij meestal? Luister je ook wel eens christelijke muziek?
 • Geef het liedje een cijfer. 
 • Verdeel het grote vel papier in 4 vlakken
 • Schrijf boven elk vlak een muziekstijl en het nummer dat je als groep gekozen hebt.
 • Bespreek in je groepje de volgende dingen en schrijf het op:
 • Welk van de gekozen stijlen krijgt het hoogste cijfer?

TIP: Nieuwe muziek ontdekken? Groot nieuws radio: https://www.grootnieuwsradio.nl/,  SevenFM: https://www.sevenfm.nl/ of zoek op Spotify naar ‘christelijke muziek’ of ‘christian music’.

 

Werkvorm 2: Podcast luisteren

Tijdsduur
20 minuten.

Nodig

 • Beamer/goede geluidsinstallatie
 • wifi.

Doelstelling
De jongeren ontdekken de diverse wereld van christelijke podcasts.

Naast bijvoorbeeld christelijke muziek luisteren is het luisteren van een christelijke podcast ook een manier om door te weeks, in de trein of gewoon thuis, bezig te zijn met met geloof. 

Luister met je groep een podcast. Ga na het luisteren in gesprek met de jongeren:

 • Luister je zelf podcasts? Zo ja waar en elke?
 • Wat vond je van deze podcast? Wat neem je mee naar huis?

Podcast opties: 

Afsluiting

Opties om een lied te zingen

Gebed

Voorbeeld

Vader, Zoon en Geest,
Dank U wel voor deze avond. 
Bedankt dat we mochten nadenken over het thema ‘Waar is Jezus op woensdag’.
Leer ons Uw liefde kennen, leer ons leven uit liefde voor U. Zodat we de mensen om ons heen en die we tegenkomen, lief kunnen hebben. 
Help ons bewust bezig te zijn met U en zegen ons ook daarin.
Geef dat bijvoorbeeld muziek of een podcast een manier is om met U bezig te zijn, maar vooral om U te aanbidden. Omdat U het waard bent. 
Breng ons op een volgende avond weer samen en help ons in alles wat we doen.
Dank u dat U er altijd bent, ook op woensdag.
In Jezus Naam, 

Amen

 

Andere werkvormen

binnen het programma Denkstof