Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Het Donkey Shot spel

Een grappig spel over ezels in de Bijbel. Heel leuk voor een gezellige avond met een groep jongeren.

Donkey Shot - oftewel Ezeltje Prikje - is een humoristisch spel vol actie, kennis, behendigheid en drama! Met een knipoog naar de dwaze held ‘Don Quichot' en naar ezels in de bijbel, de ‘donkeys', die eerder wijze dan dwaze dragers van koninklijke lasten zijn!

Het boek Don Quichot van Cervantes is een klassieker in de literatuur uit de 17e eeuw. De hoofdpersoon beeldt zich in dat hij ridder is. Hij streeft zijn idealen na, maar is wat in de war. Zo vecht hij tegen windmolens, omdat hij denkt dat het reuzen zijn. Don Quichot wordt een beetje uitgelachen door de wereld, maar door iedereen toch sympathiek gevonden. Geldt dat niet ook voor een ezel? Een hardwerkend dier, vol goede bedoelingen. En veel slimmer dan het imago dat hij heeft gekregen in de loop van de tijd. In de bijbel komt de ezel regelmatig voor als weerspannig lastdier, maar ook als medewerker in Gods plan en drager van Jezus.

Dit spel gaat daarom over ezels, maar ook over idealen nastreven, goede bedoelingen en hard werken.

Download het spelbord en de puntenkaarten hiernaast in de bijlagen. 

 

HET SPEL
Tijdsduur: een uur
Aantal deelnemers: zes tot vijftien jongeren
Nodig: spelbord Donkey Shot, voor elk team een bijbel, stopwatch, pennen, grote vellen papier, scharen, weegschaal, zware spullen, dun touw, bordjes met afbeelding of naam van dieren uit categorie C.

Spelregels
Op het spelbord, geïnspireerd door Ezeltje Prikje, zie je een ezel, verdeeld in vijf vakken: vak A, B, C, D en E. De letters staan voor een categorie met opdrachten/vragen. Download het, print het en kopieer het tot A3 formaat. Bevestig het op een flink stuk zachtboard aan een muur. Download en print de puntenkaarten.

Speel in teams van drie tot maximaal vijf personen. Wijs per team een werper aan. Bepaal de werpafstand tot het spelbord. De teamwerper van team 1 gooit geblinddoekt zijn of haar drie pijltjes. De rest van het team mag aanwijzingen geven, maar de werper (en de pijltjes) niet aanraken.
Team 1 voert de opdrachten uit van de categorie waarin de pijl is terechtgekomen (A, B, C, D, E) en kan daarmee punten scoren. Pijltjes die buiten de ezel komen tellen niet mee. Na team 1 komt team 2 aan de beurt, enzovoort.

Het spel kan eindigen op verschillen manieren: wanneer er geen vragen meer in een categorie zijn, of wanneer het tijd is om af te ronden.

Tel de punten per team op. Het team met de meeste punten verdient de eretitel ‘Donkey Shots'.

Opdrachtcategorieën
Categorie A: kennisvragen over ezels in de bijbel. Zoek als team binnen een minuut in de bijbel het goede antwoord op. De andere teams doen mee, maar mogen pas na een minuut het antwoord zeggen.
Categorie B: actie- en behendigheidsopdrachten over ezels. Laat de ezel in jezelf los.
Categorie C: doordenkers naar aanleiding van Don Quichot, het boek en de thema's daarin.
Categorie D: komische situaties op een dramatische uitbeelden.
Categorie E: Don Quichotactie: geef punten weg.

 

Categorie A      Ezels in de bijbel
Kennisvragen over ezels en bijbelverhalen.

Het team dat een pijl in deze categorie werpt, krijgt een minuut om antwoord te geven. Goed antwoord: 2 punten. Daarna mogen de andere teams meedoen. Zij reageren door te balken. Wie het eerst balkt krijgt de beurt, en wie het goede antwoord geeft krijgt een punt.

Er mag gebruik worden gemaakt van bijbels om antwoorden op te zoeken.
1. Hagar raakte zwanger van Abram. Een engel bezoekt haar en zegt dat haar zoon Ismaël als een wilde ezel zal zijn. Welke eigenschappen heeft Ismaël dan? Zoek op in Genesis 16.
Genesis 16: 12 Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven.

2. Als Abraham op pad gaat om zijn zoon Isaak te offeren, neemt hij ook een ezel mee.
Wat gebeurt er met deze ezel? Zoek op in Genesis 22. 
A. Wordt ook geslacht.
B. Wordt geslacht in plaats van Isaak.
C. Blijft achter bij de knechten.
D. Wordt aan een struikje gebonden.
Antwoord: C. Genesis 22: 5

3. In een van de Tien Geboden komt ook een ezel voor. Waar gaat dat gebod over? Zoek op in Exodus 20 of in Deuteronomium 5.
Exodus 20: 17 en Deuteronomium 5: 21 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.

4. Lees Numeri 22: 21-27 hardop voor. Hoe loopt dit verhaal af?
Zoek op in Numeri 22: 28-35.
A. de ezel gaat dood.
B. de ezel spreekt.
C. God spreekt.
D. Bileam gaat dood.
Amtwoord: B. Lees Numeri 28-35.

5. In Jeremia 2 wordt de ontrouw van Israël en Juda bezongen. Hun gedrag wordt vergeleken met die van een ezelin. Wat is er met deze ezelin aan de hand?
Jeremia 2: 24 Je bent (...)een wilde ezelin, thuis in de woestijn, die elke ezel ruikt, tochtig als ze is. Wie kan haar drift aan banden leggen? Geen ezel hoeft moeite te doen, bronstig als ze is, laat ze zich makkelijk vinden. Eén punt.

6. In Lucas 10 vind je de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Waarop vervoert de Samaritaan het slachtoffer van de overval naar een verzorgingsplaats?
a. Op zijn eigen ezel
b. Op zijn eigen paard
c. Op zijn eigen rijdier
d. Op zijn eigen rug.
Antwoord: B. Lucas 10: 34: Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde.

7. Jezus reed Jeruzalem binnen op een ezel. Waar haalde hij deze vandaan?
a. Die was van de discipelen.
b. Hij zag hem staan.
c. Die kreeg Hij van iemand uit het volk.
d. Die had Hij al bij zich.
Zoek op in Johannes 12
Antwoord: B. Johannes 12: 14 Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat...

 

Categorie B      De ezel in jezelf
Actie- en behendigheidsopdrachten.
Het team dat een pijl in deze categorie werpt, krijgt een minuut om de opdracht uit te voeren tenzij anders vermeld. Per goed vervulde opdracht 1 punt, tenzij anders vermeld.

1. Het ezeltje in de Efteling poept gouden munten als je aan zijn staart trekt. Zoek een staart en een munt en beeld dit uit.
2. Elke groep mag meedoen! Vouw van papier een muts met ezelsoren in drie minuten. De mooiste verdient drie punten, daarna twee, daarna één.
3. Een teamlid beeldt de volgende spreekwoorden en gezegden met behulp van ‘Hints' uit, de overige teamleden raden: een ezel stoot zich in 't gemeen, niet twee keer aan dezelfde steen. Zo koppig als een ezel. Per goed geraden spreekwoord een punt.
4. Ezels zijn lastdieren. Iemand in het team is ezel. Op handen en knieën moet deze persoon binnen drie minuten vijf meter kruipen, met zoveel mogelijk spullen (let op: geen mensen) op de rug. Dit mag met touw zijn vastgebonden.
5. Een teamlid ‘balkt' een liedje, de overige teamleden raden. Per geraden liedje een punt.
6. Speel als team de volgende scène uit het sprookje van de Bremer stadmuzikanten na: op weg naar Bremen zien vier hongerige dieren rovers aan een vorstelijk maal zitten. Ze vinden een middel om de rovers weg te jagen. De ezel gaat met de voorpoten op de vensterbank staan, de hond op de rug van de ezel, de kat bovenop de hond en de haan op de kop van de kat. Als ze zo opgestapeld staan geeft de ezel een teken en ...de ezel balkt, de hond blaft, de kat miauwt en de haan kraait. De rovers vermoeden een spook en slaan op de vlucht. Twee punten voor het goed uitspelen.
7. Noem drie bekende ezels of verhalen waar ze in voorkomen.

Denk aan: Iejoor, de ezel uit Shrek, Ezeltje-strek-je, Ezeltje van Bileam, Ezeltje Prik enzovoort.

 

Categorie C      Don Quichot
Doordenkers rond het boek van Don Quichot en je eigen idealen.
Het team dat een pijl in deze categorie werpt, krijgt een minuut om de vragen te beantwoorden tenzij anders vermeld. Per goed beantwoorde vraag een punt, tenzij anders vermeld.

1. Don Quichot streed tegen windmolens. Dat is ook een gezegde geworden: tegen windmolens vechten. Wat betekent dat?
Antwoord: Een denkbeeldig gevaar bestrijden, of: proberen te veranderen wat niet te veranderen is.

2. Wat zijn de eigenschappen van ‘een Don Quichot'?
Antwoord: iemand die een hopeloze strijd levert, of iemand die nutteloze doelen nastreeft.

3. Iemand die een klap van de molen heeft gehad is...
...in de war, gek.

4. De schrijver van het boek Don Quichot ergerde zich aan iets in de samenleving en schreef daar een humoristisch boek over. Wat ergert jullie en waarover willen jullie een boek schrijven?

5. Don Quichot heeft allerlei idealen. Wat zijn jullie idealen, wensen voor ‘de wereld'?

6. Een ezel wordt niet altijd op waarde geschat of serieus genomen. Wie zijn de ezels in deze tijd?

7. ‘Liever gek dan een lafbek', lijkt te gelden voor Don Quichot. Geldt dat ook voor jullie? Waarom wel/niet?

 

Categorie D      Beeld uit
Komische situaties op een dramatische manier uitgebeeld.

Het team dat een pijl in deze categorie werpt, krijgt twee minuten om de opdracht uit te voeren, tenzij anders vermeld. Per goed vervulde opdracht twee punten, tenzij anders vermeld. Deze opdrachtjes zijn afgekeken van het BNN tv-programma De Lama's.

1. Speel uit: een klant (iemand van het team) komt in de dierenwinkel om een hem onbekend dier terug te brengen. De winkelier (de spelleider) kent het dier wel en laat de andere teams het bordje zien waarop staat: verwarde octopus.
Het teamlid moet ontdekken welk dier er in de doos zit, door slimme opmerkingen te maken en reacties van de winkelier uit te lokken. De teamleden mogen meeraden. Drie punten als het goed is.

2. Idem als opdracht 1, maar dan met een éénorige ezel.

3. Idem als opdracht 1, maar dan met een kip zonder kop.

4. Er is een moord gepleegd op een bepaalde plaats, met een bepaald wapen. Iemand uit het team krijgt te horen over wie het gaat, hoe het is gebeurd en waar. Hij of zij beeldt dit uit voor een tweede teamlid, zonder te spreken. Wanneer die het begrijpt, geeft diegene het op dezelfde manier door aan een derde teamlid. Deze mag zeggen wat hij heeft begrepen van het verhaal. Een punt per goedgeraden onderdeel, dus maximaal drie punten.
De moord: een jeugdouderling heeft een moord gepleegd in de kerk, met de collectezak.

5. Idem als opdracht 4, de moord: een vakkenvuller in de supermarkt met een appelboor.

6. Idem als opdracht 4, de moord: een klein kind op de kinderboerderij met een rammelaar.

7. Houdt een komisch gesprek over de zin en onzin van ezels, zonder dat je de letter Z gebruikt. Voor elke halve minuut dat het lukt een punt.

 

Categorie E      Weldoener
Wie op categorie E gooit, mag het beste uit zichzelf halen en een punt weggeven aan een ander team.