Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Een andere wereld

Deze bijeenkomst gaat over Openbaring, over dromen van een nieuwe wereld en over de vervolgde Kerk.

Doelen van deze bijeenkomst:
• De kinderen leren dat Openbaring van Johannes het laatste boek in de Bijbel is.
• De kinderen ontdekken dat dit Bijbelboek beschrijft hoe mensen die niet vrij kunnen geloven, troost en hoop ontvangen: dankzij Jezus zal deze onderdrukking eens voorbij zijn.
• De kinderen leren meer over hoe het mensen vandaag de dag moeilijk wordt gemaakt om in Jezus te geloven en ze wisselen uit hoe ze dit vinden.
• De kinderen delen met elkaar hoe anderen het hen moeilijk kunnen maken om in Jezus te geloven en wat hen helpt om dat iets minder moeilijk te laten zijn

Samenvatting:
Ter voorbereiding schrijven de kinderen op hoe zij de aarde zouden inrichten (voor alle mensen) als zij mochten kiezen. Bespreek samen deze 'dromen over een andere wereld'. Vervolgens geef je de kinderen Bijbels, ze gaan in teams een quiz doen! Je stelt vragen over het wat, waar, wanneer, wie van het Bijbelboek Openbaring en laat hen zelf opzoeken. Je legt uit dat Johannes brieven schreef aan gemeenten die het moeilijk hadden, omdat ze als christen vervolgd werden.
Johannes schrijft over een nieuwe (hemelse) stad. De kinderen gaan als verwerking zelf die stad tekenen, gezamenlijk of individueel. Bespreek ondertussen dat er ook vandaag kerken zijn die het moeilijk hebben, omdat ze vervolgd worden, net als in de tijd van Johannes. Je kunt een voorbeeld gebruiken van de ondergrondse kerk in China, uit de bijlage.
Als afsluiting schrijven de kinderen een naam op bij de stad van (een groep) mensen die het moeilijk hebben en aan wie zij de nieuwe wereld gunnen en daarbij een kaarsje branden.

Werkbladen:

  • Werkblad 15.1 – Een nieuwe aarde
  • Werkblad 15.2 – Gebed
  • Werkblad 15.3 – Een nieuwe stad
  • Werkblad 15.4 – De ondergrondse kerk in China
  • Werkblad 15.5 – Christen zijn, vroeger en nu

Het programma en de werkbladen vind je de bijlagen.