Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Een Goed Verhaal

Maak een Bijbelse tentoonstelling met kinderen op startzondag.

Geschikt voor kinderen van 4 tot 13 jaar met mogelijkheid tot interactie met gemeente.

Materialenlijst

Introductie (in de kerkzaal, vlak voor de kindernevendienst)
Zorg voor een mooie grote (kinder)bijbel en knoop daar een breed lint omheen zodat de Bijbel niet geopend kan worden. Laat de Bijbel zien en vraag aan de kinderen welk boek dit is. Laat hen ontdekken dat het de Bijbel, het boek van God, is.
Kunnen de kinderen, zonder de bijbel te openen, een verhaal noemen wat in dit boek staat?
Zijn er ook andere gemeenteleden die daar een aanvulling op kunnen geven?
Er zullen verschillende verhalen worden genoemd.
Hoe kan het dat we dat kunnen zonder de bijbel te hoeven openen?

In de kerkzaal staat een hele grote doos of kamerscherm. Vertel dat hier een ‘mystery guest’ in of achter zit. Je verklapt dat het een bijbels figuur is. Er staat een verhaal over hem/haar in de bijbel. Door om de beurt een vraag te stellen moeten de gemeenteleden er achter zien te komen wie er in de doos zit. (In de doos zit dus een gemeentelid die zich heeft voorbereid op een 'rol' als bijbels persoon). De persoon in de doos mag alleen met ja of nee antwoorden!

Wanneer de identiteit van de ‘mystery guest’ geraden is, vat je kort samen:
“De verhalen in de bijbel zijn zo belangrijk dat ze al duizenden jaren worden doorverteld. Door de verhalen leer je God kennen en ontdek je hoe je met God kunt leven. De verhalen van de Bijbel vormen samen een goed verhaal!”

De kinderen nemen de bijbel met het lint erom mee naar de eigen ruimte en mogen deze daar openen.

(Indien introductie in de kerkzaal niet mogelijk is kan bovenstaande natuurlijk ook in de eigen ruimte worden gedaan.)

Inleidend (in eigen ruimte)
Laat de kinderen het lint verwijderen en de Bijbel openen. Kunnen ze aan de hand van tekeningen of tekst een aantal verhalen herkennen? Herhaal kort wat tijdens de introductie in de kerkzaal benoemd is. Benadruk de waarde van de bijbelverhalen. 

Kern
Zorg voor verschillende werktafels. Denk aan een knutseltafel, een schildertafel, een tekentafel, een kleitafel, een schrijftafel, een muziektafel (zie materialenlijst).

Vraag de kinderen een bijbelverhaal te kiezen wat hen aanspreekt. Vindt het kind dit lastig, dan kun je hem/haar misschien nog inspireren en op weg helpen. Benoem bij oudere kinderen dat ze ook een passage uit een bijbelboek/brief kunnen kiezen (het hoeft dus niet een 'verhaal' te zijn).

Geef ieder een leeg kaartje. Op de voorkant schrijven ze het Bijbelverhaal dat zij kiezen. Op de achterkant mogen ze schrijven waarom ze dat verhaal mooi vinden. De oudste kinderen kunnen dit zelf, de jongste zullen wat hulp nodig hebben. Enkele vragen om hierover na te denken of een gesprekje te voeren:

  • Waarom vind je dit Bijbelverhaal mooi?
  • Weet je nog wanneer je dit verhaal hoorde of wie het aan jou vertelde? Hoe was dat?
  • Wanneer in jouw leven was deze tekst belangrijk voor je?

De kaartjes komen straks bij de kunstwerken op de tentoonstelling te staan. Vergeet niet de naam van de kunstenaar er op te zetten!

Nodig alle kinderen uit om een tafel te kiezen waaraan ze willen werken. De opdracht is simpel: verbeeld het verhaal uit de bijbel wat jou het meeste aanspreekt. Misschien ga je de Ark van Noach knutselen, of Daniël in de leeuwenkuil tekenen. Of misschien schilder je Jozef in zijn prachtige jas, of maak je reus Goliath van klei. Je kunt ook een gedicht of een verhaal schrijven over bijvoorbeeld Maria of koningin Esther. Misschien wil je wel een dans bedenken op een lied over de Goede Herder. Of misschien zing je wel een mooi lied over de schepping.
Zorg voor voldoende materialen en deel zelf geen groepjes in. Als de kinderen zelf hun keuze mogen maken, helpt het hen gemotiveerd aan de slag gaan. Voordat het kind een werkplek kiest moet hij/zij weten over welk verhaal het gaat werken.

Vertel dat het werkstuk onderdeel zal zijn van een tentoonstelling. De eventuele dans of het gezongen lied kan worden gefilmd en vertoond op een laptop of tablet en zo deel uitmaken van de tentoonstelling.

Afsluiting
Verwerk de werkstukken tot een tentoonstelling. Misschien is het haalbaar om al diezelfde zondag te presenteren, maar anders is een later tijdstip ook een prima optie. Zet de kaartjes bij ieder werkstuk met daarop de naam van de kunstenaar en het betreffende verhaal wat uitgebeeld is.

Leg een gastenboek neer waarin gemeenteleden die de tentoonstelling bekijken, een reactie achter kunnen laten.