Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Een koning naar Gods hart

Deze bijeenkomst gaat over koning David.

Doelen van deze bijeenkomst:
• De kinderen leren meer over David en zijn levensloop: van herdersjongen tot koning.
• De kinderen leren dat er verschillende soorten koningen zijn: strijders en herders.
• De kinderen ontdekken hoe God naar mensen kijkt: God oordeelt niet op uiterlijke kenmerken, maar Hij kijkt naar de binnenkant en ziet wie mensen echt zijn.
• De kinderen leren hoe God een koning graag ziet: als iemand die zorgt voor zijn volk, zoals een herder zorgt voor zijn schapen.

Samenvatting:
Als start verzamelen jullie woorden en beelden die horen bij een goede koning. Je vertelt eerst over koning Saul. Daarna leg je platen neer van het verhaal van David en Goliath en laat de kinderen dit verhaal vertellen. Wat zijn de verschillen tussen Saul en David? Vervolgens bespreek je hoe God David uitkoos om koning te worden. God had tegen de profeet Samuel gezegd: “De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de heer kijkt naar het hart.” Wat zou God daarmee bedoelen?
Ten slotte gaan jullie zelf een troonrede schrijven, net zoals op Prinsjesdag wordt voorgelezen. Wat zou koning David in zijn troonrede zetten?

Werkbladen:

  • Werkblad 8.1 – Een goede koning
  • Werkblad 8.2 – Kijken naar het hart
  • Werkblad 8.3 – De troonrede van koning David

Het programma en de werkbladen vind je in de bijlagen.