Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Een Stille Week

Wat is er voorafgegaan aan de kruisiging en de opstanding van Jezus? Met deze werkvormen betrek je jongeren bij de Stille Week voor Pasen.

Pasen
Delen van de Paascyclus zijn bekend bij jongeren. Waarschijnlijk zijn de kruisiging en de opstanding het meest bekend. Dat er iets aan vooraf is gegaan kunnen de jongeren wel bedenken, maar weten ze ook wát? Hoe krijg je ze betrokken bij de samenkomsten in de Stille Week?

Palmzondag
Doel: jongeren betrekken bij de Palmzondag
Tijd: half uur voorbereiding
Nodig: Bijbel, jongeren, eventueel bouwlamp en laken

Het verhaal van de intocht in Jeruzalem wordt standaard voorgelezen in de dienst. Voor een vrijere uitvoering hiervan kun je het verhaal als pantomime laten uitspelen terwijl het voorgelezen wordt (door een jongere).

Pantomime of gewoon mime, (spreek uit ‘miem') is een theatervorm waarin de acteur een situatie of verhaal uitbeeldt met zijn lichaam; handen, mimiek en lichaamstaal. Soms worden geluidseffecten of achtergrondmuziek gebruikt.

Als je ruimte hebt, kun je ook een groot wit laken spannen met een fel licht erachter, bijvoorbeeld een bouwlamp. Je speelt het verhaal dan als schimmenspel.Andere mogelijkheden kunnen zijn: jongeren laten helpen bij de voorbereiding van de dienst, extra hulp in de kindernevendienst bij palmpasenstokken maken en versieren.

Eenvoud
Doel: tijdens een eenvoudige maaltijd over de Stille Week nadenken
Tijd: 2 uur, plus tijd om de maaltijd te bereiden
Nodig: ingrediënten voor eenvoudige maaltijd, Bijbels, pen, papier

Een bezinningsmoment aan het begin van de Stille Week. Je kunt beginnen een eenvoudige maaltijd te koken met en voor alle deelnemers. Tijdens voorbereiden en koken kun je het gesprek al op het thema Pasen brengen en uitvinden wat ze wel en niet weten.

Na het eten verdeel je de jongeren in vier groepen. Elke groep neemt één van de volgende Bijbelgedeelten voor zijn rekening: Matteüs 21: 18 tot 26:16, Marcus 11: 12 tot 14: 11, Lucas 20 en 21, Johannes 11: 20-27. De jongeren schrijven in het kort op wat ze vinden in deze gedeelten. Wat ze mooi vinden, wat hen aanspreekt, wat ze moeilijk vinden. Het gaat hier om de tijd tussen de intocht in Jeruzalem en de gevangenneming. De jongeren vertellen elkaar wat ze gevonden hebben.

Beeldverhalen
Doel: in gesprek komen over de beeldverhalen van Jezus
Tijd: half uur
Nodig: Bijbels

Deze werkvorm kan een vervolg zijn op de vorige. In de tijd tussen de intocht en de gevangenneming geven de evangelisten heel wat beeldverhalen door die Jezus heeft verteld. Wat wil Jezus daarmee vertellen, wat is Zijn opdracht voor ons? Kunnen wij er ook wat mee? Is het nog actueel wat er geschreven staat? Moeten wij er wel wat mee doen of is het een opdracht voor dominees of ambtsdragers?

Nieuwe paaskaars
Doel: eigen paaskaars ontwerpen
Tijd: 1 uur
Nodig: papier, potloden, grote (kerk)kaars of blanco paaskaars, kaarsenwas in de goede hobbyzaak in verschillende kleuren in één pakket

Op Goede Vrijdag wordt de paaskaars aan het eind van de bijeenkomst uitgeblazen. In de paasmorgendienst wordt een nieuwe kaars de kerk binnengedragen of neergezet.

Laat de jongeren een ontwerp maken voor een nieuwe paaskaars. Ter inspiratie kun je een aantal afbeeldingen van internet laten zien, zodat ze weten hoe bestaande ontwerpen eruitzien. Kunnen ze een ontwerp maken dat speciaal op jullie gemeente is gericht?

Ter oriëntatie kun je ze meenemen naar een kaarsenfabriek als die in de buurt gevestigd is.

Witte Donderdag
Doel: bewustwording van het Laatste Avondmaal
Tijd: half uur
Nodig: Bijbel om op te zoeken

Je kunt jouw groep deze avond bij elkaar vragen en met elkaar nadenken over het Laatste Avondmaal. Jezus wist wat er ging gebeuren, hoe zou Hij dit beleefd hebben? Hadden de discipelen, behalve Judas, in de gaten wat er ging gebeuren? Wat kun je opmaken uit de verhalen van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes?

In veel kerken wordt het avondmaal gevierd op Witte Donderdag. Om jongeren te betrekken bij deze beleving in de Paascyclus kun je proberen de jongeren een taak te geven in deze dienst. Zij kunnen gedeeltes van het Bijbelverhaal in de dienst lezen, maar ze kunnen ook betrokken worden bij het delen van brood en wijn.

Goede Vrijdag
Doel: bezinning
Tijd: half uur
Nodig: diverse teksten

In sommige kerken worden grote stukken uit de Bijbel en gedichten gelezen in de bijeenkomst op Goede Vrijdag. Jongeren kunnen een inbreng hebben in deze viering.

Je kunt met jouw groep een eigen viering houden. Deze kun je zelf voorbereiden, maar ook samen met (of alleen door) jongeren. Zoek teksten op die jongeren aanspreken. Deze teksten hoeven niet per se over Goede Vrijdag te gaan. Als onderwerp kun je ook bezinning inbrengen, waaronder een moment van stilte of een meditatief moment.

Even stil staan
Doel: een rustmoment in ons drukke bestaan
Tijd: 20 minuten
Nodig: download Over de drempel

Steek wat kaarsjes aan om een rustige sfeer te creëren. Lees het gedicht Over de drempel van Theo van Teijlingen (download). Na het lezen laat je het gedicht nagalmen in de oren van de jongeren.
Je kunt vragen stellen om het gesprek op gang te krijgen als dat niet vanzelf gaat. Hoe zitten de jongeren nu bij elkaar? Na veel haasten toch maar even naar de groep toe? Of zijn ze bewust naar deze ontmoeting gegaan om over het Pasengebeuren te horen? Welk effect heeft zo'n gedicht op hen?

Veranderdagen
Doel: iets doen voor anderen zonder eigenbelang
Tijd: een aantal uren, afhankelijk van wat er gedaan wordt
Nodig: goede ideeën, enthousiaste jongeren

Kijken en beleven
Doel: het hele lijdensverhaal in beeld brengen
Tijd: 1 tot 2 uur
Nodig: beamer, laptop

Al een aantal keer is in verschillende plaatsen The Passion uitgevoerd. Een spektakel met muziek en drama, maar vooral met het lijdensverhaal. Wie het niet gezien heeft, of nog een keer (samen) wil zien, heeft nu een mooie gelegenheid om juist met jongeren te kijken.

Er zijn nog meer mogelijkheden. Een gouwe ouwe: de film Jesus Christ Superstar, of The Passion of the Christ uit 2004. In rooms-katholieke streken in Nederland worden ook wel passiespelen opgevoerd. Kijk eens of in jouw omgeving ook één is en ga er met jouw jongeren heen.

Nachtwake
Doel: een nachtwake samen beleven   
Tijd: een nacht
Nodig: vuurkorf, eten en drinken

Samen de nacht doorbrengen bij een houtvuur, zoals tijdens de gevangenneming van Jezus. Maar ook de wacht houden. Zorg voor eten en te drinken en genoeg hout om het vuur brandend te houden.

Paasontbijt
Doel: in alle vroegte samen komen om de opstanding te vieren
Tijd: 1 uur plus voorbereiding
Nodig: grote zaal, liederen, verhaal, groep enthousiaste mensen die het praktische gedeelte rond het ontbijt organiseert

In het boekje 30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente (uitgave van Protestantse Kerk) staat de gastvrije gemeente op de eerste pagina. Het organiseren van een paasontbijt voor jouw burgerlijke gemeente of wijk laat zien dat je als kerk open staat voor iedereen. Met een laagdrempelige actie als een ontbijt komen ook niet-kerkgangers makkelijker over de kerkdrempel. Om de drempel helemaal weg te halen kun je er voor kiezen het in een andere zaal te houden, bijvoorbeeld een dorpshuis.

Organiseer samen met jouw jongeren dit ontbijt. Met wat lichtere paasliederen en een kort paasverhaal kun je tijdens het ontbijt een miniviering houden. Op deze manier komen ook anderen met het paasverhaal in aanraking, maar zonder verdere verplichting natuurlijk!

Combineer je de nachtwake met een film kijken en sluit je de nacht af met een paasontbijt, dan heb je een mooie gelegenheid de jongeren bij het hele paasverhaal te betrekken.

Anders dan anders
In grotere steden zijn vaak meerdere kerkgenootschappen te vinden. Ga met jouw jongeren eens in een andere kerkelijke gemeente kijken deze week. Zijn er (grote) verschillen of juist veel overeenkomsten met de vieringen die jullie gewend zijn?
Vraag van tevoren aan de jongeren wat zij verwachten van de dienst, kennen ze de betekenis van die dienst in jouw eigen kerk?
Vraag vooraf wel even of je welkom bent in de kerk waar je heen wilt.