Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Eindelijk vrij!

Deze bijeenkomst gaat over de tien geboden die de Israëlieten ontvingen na de bevrijding uit slavernij.

Doelen van de bijeenkomst:
• De kinderen leren wat de tien geboden zijn en waar ze in de Bijbel staan.
• De kinderen leren dat het volk Israël, net bevrijd van slavernij, de tien geboden heeft ontvangen als een geschenk van God om te kunnen blijven leven in vrijheid en in verantwoordelijkheid voor elkaar en voor anderen.
• De kinderen leren dat afspraken en regels het voor mensen mogelijk maken om op een goede manier met elkaar om te gaan en ze ervaren daar iets van aan de hand van een van de tien geboden.

Samenvatting:
De Israëlieten hadden jarenlang als slaven geleefd. God beloofde hun een eigen land, waar ze in vrijheid kunnen leven. Maar vrijheid en vrede zijn alleen mogelijk als mensen rekening houden met elkaar. En de Israëlieten mochten in hun hart nooit vergeten dat ze Gods volk waren en dat ze God moesten dienen in plaats van allerlei andere dingen na te jagen! Om dat concreet te maken, gaf God de tien geboden.
De kinderen kijken eerst naar 'regels' waar zij zich in het dagelijks leven aan houden. Je verstopt de tien geboden in envelopjes in de ruimte en de kinderen mogen die gaan zoeken! Vervolgens bespreek je ze hoe deze leefregels bedoelt waren om een vrij en liefdevol samen leven mogelijk te maken. Je zoomt in op het eren van je vader en moeder (of anderen die voor je zorgen). De kinderen gaan zelf bedenken en opschrijven hoe zij dit kunnen opvolgen. Als afsluiting geef je de kinderen een envelop met de letters van het woord 'vrijheid', deze leggen ze in goed volgorde rondom de kaars.

Werkbladen:

Het programma en de werkbladen vind je in de bijlagen.