Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

En, nog wat van God gemerkt?

Met deze werkvorm gaan jongeren en ouderen met elkaar in gesprek over belangrijke momenten in hun leven. Wat hebben ze gemerkt van Gods aanwezigheid bij de hoogte- en dieptepunten? Hoe heeft het geloof een rol gespeeld bij belangrijke beslissingen? De deelnemers lezen enkele Bijbelteksten en wisselen ervaringen uit naar aanleiding van aansprekend beeldmateriaal en een zelfgetekende 'levenslijn'. Zo worden ze gestimuleerd om na te denken over de rol die God speelt in hun leven en over wat het kan betekenen om met Hem op weg te gaan.

Deze werkvorm begint plenair in de grote groep en daarna gaan deelnemers in kleine groepjes uit elkaar. Voor deze online ontmoeting is Zoom een handig programma; hiermee kun je groepjes vormen in digitale ‘breakoutrooms’. Na de ontmoetingen in groepjes in de verschillende ‘rooms’ komt iedereen weer terug in het hoofdscherm. Je hebt een betaald account van Zoom nodig, omdat daarmee ontmoetingen langer dan 40 minuten kunnen duren.

Het is natuurlijk mogelijk verschillende bijeenkomsten te organiseren met verschillende online ontmoetingen, maar dat vraagt veel organisatie.

Zorg ervoor dat je je hebt verdiept in de mogelijkheden van Zoom zodat de avond zo soepel mogelijk verloopt. Online zijn er veel duidelijke handleidingen te vinden.

Doel:

 • De deelnemers verkennen met elkaar hoe er in de Bijbel wordt gesproken over Gods aanwezigheid. 
 • De deelnemers delen ervaringen met elkaar met betrekking tot momenten waarop ze iets hebben ervaren van Gods aanwezigheid (of juist afwezigheid). 
 • De deelnemers denken na over hoe ze omgaan met het nemen van belangrijke beslissingen.
 • De deelnemers worden zich bewust van de keerpunten in hun leven. 
 • De deelnemers worden zich meer bewust van de rol van God in hun leven. 

Nodig:

Voor de gespreksleiders:

Download het document Provider Geloof en Beleving 'En, nog wat van God gemerkt?' bestaande uit: 

 • Praktische voorbereiding van de avond (bijlage 2)
 • Hulpblad voor gespreksleiders 1 (bijlage 3)
 • Hulpblad voor gespreksleiders 2 (bijlage 4)

Voor de deelnemers:

 • Werkblad (zie hiervoor genoemde bijlage 1)
 • Bijbel
 • A4 papier
 • Pen
 • Stift (heeft de voorkeur, maar je mag je pen ook gebruiken)
 • Een waxinelichtje of kaars.

Introductie (5 min)

(Zorg ervoor dat je bijlage 2 op tijd hebt doorgenomen) 

 • Heet de deelnemers welkom
 • Maak zo nodig een voorstelrondje. Vertel kort iets over de opzet van de avond (zie korte beschrijving).

 

Verdieping (10 min)

 • Vertel dat er in de Bijbel allerlei verhalen staan waarin God direct tot mensen spreekt. Elia praat met God en ervaart Zijn aanwezigheid in het gefluister van een zachte bries. Een ander voorbeeld is de ontmoeting van Mozes met God bij de brandende doornstruik (Exodus 3:1-6). 
 • Vraag de deelnemers wat ze hiervan vinden: zou dat niet fijn zijn, als God rechtstreeks met je praatte, je opdrachten gaf of je vertelde dat je gebeden verhoord waren? Vertel dat je het beeld van zo'n heel nabije God wilt verkennen door samen gedeelten van Psalm 139 te lezen. 
 • Lees Psalm 139:1-6 en 23-24 op, terwijl de deelnemers meelezen. Eventueel zou je de Bijbeltekst kunnen projecteren door je scherm te delen. Praat nog even over door over gedachten die bij mensen boven komen.

Verwerking (40 min)

 • Zeg dat je nu wilt kijken naar het beeld van God die heel dichtbij is uit Psalm 139 en naar de ervaringen van de deelnemers. Merken zij iets van Gods aanwezigheid in hun leven, bijvoorbeeld als ze iets bijzonders meemaken, als ze het moeilijk hebben of als ze belangrijke beslissingen moeten nemen? Laat alle deelnemers op een A4-papier hun ‘levenslijn’ tekenen zoals op bijlage 2. Gebruik deze bijlage om als voorbeeld aan de deelnemers te laten zien. Nodig hen uit om op hun levenslijn verschillende belangrijke momenten in hun eigen leven aan te geven: mooie momenten, moeilijke of verdrietige momenten en momenten waarop ze voor een belangrijke keuze stonden (bijvoorbeeld met betrekking tot school, verkering of vriendschappen). Neem hier even de tijd voor.
 • Leg uit wat nu de bedoeling is: jullie gaan in kleine groepjes uit elkaar in de breakoutrooms en hebben daar ongeveer 30 minuten de tijd. Vraag de deelnemers om (onder leiding van de gespreksleider) in gesprek te gaan over hun levenslijnen. Je hebt hier 20 minuten de tijd voor.
 • Na 20 minuten rond de gespreksleider het gesprek af. 
 • De laatste 10 minuten gebruik je om met elkaar na te denken over dank- of gebedspunten naar aanleiding van jullie gesprek. Deze punten worden verzameld door de gespreksleider en naar de centrale gespreksleider gemaild of geappt. Geef aan bij de deelnemers dat deze punten bij wijze van gebed straks hardop, in de grote groep, worden voorgelezen. 
 • Na 30 minuten komt iedereen weer terug in het hoofdgedeelte van het programma Zoom.
 • De gespreksleiders delen de verschillende gebedspunten met de leider van het plenaire gedeelte (via mail of telefoon).

Afsluiting (10 min)

 • Neem even de tijd om de verschillende dank- en gebedspunten te verzamelen.
 • Vraag de deelnemers om hun kaars aan te steken, als ze dat willen.
 • Spreek daarna het volgende korte gebed uit, gevolgd door de gebedspunten die je ontvangen hebt van de verschillende gespreksleiders:

God, wij danken U dat wij samen Uw gemeente mogen zijn. Dat we bij elkaar horen omdat we allemaal bij U horen. 

Wij danken U voor onze gesprekken en wij bidden U dat het mag helpen om elkaar steeds beter te leren kennen en zo te groeien in eenheid, zoals U dat heeft bedoeld.

God, hoor ons wanneer wij U danken en bidden met onze eigen woorden:
(Wij danken U voor…)
(Wij bidden U voor…)

Amen.

Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng.