Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Foto-safari

Samen op pad als afsluiting of start van het seizoen.

Doel:

 • Een afsluiting of start van het seizoen op een laagdrempelige, vrolijke manier.
 • De tieners leren elkaar beter kennen in de kleine groepjes.
 • De tieners bespreken het afgelopen seizoen of blikken vooruit op het komende seizoen. 

Nodig:

 • Opdrachtenblad uit de bijlage. Je vindt een opdrachten blad voor Afsluiting en voor Start van het sezoen.
 • Schema voor puntentelling uit de bijlage.
 • Tieners met smartphone met een goede camera, Internet en Whats’app.
 • Selfie-stick per groepje.
 • Leiding met smartphone, Whatsapp en Wifi.
 • Laptop om de foto's te bekijken.

Op fotosafari in de wijk
De tieners gaan in een groepje of in meerdere groepjes de wijk in. Je sluit het seizoen met elkaar af en gaat nog een keer met elkaar op pad! Of je start het seizoen met deze excursie!

De groepjes krijgen een opdrachtenblad met dingen (dieren) die ze moeten spotten. Ze maken hier foto's van en sturen deze direct naar een leiding op het thuishonk (via Whatsapp). Bij sommige foto-opdrachten staan vragen die ze beantwoorden. Eén leiding blijft dus op het thuishonk om de berichten te ontvangen en de punten te verdelen. Als je wilt dat er begeleiding met de groepjes meegaat, zorg dan voor meer leiding. 

 • Leg uit wat jullie gaan doen. Maak groepjes van maximaal 5 personen.
  Als er minder dan 5 tieners zijn, kunnen ze als één groep op pad gaan en dan is het wel leuk/handig als de leiding meegaat i.p.v. achterblijft op het thuishonk. Verzamel dan de foto's bij terugkomst en bekijk ze samen op een beamer. Een puntentelling is dan minder relevant.

  Beslis wat de grenzen zijn van het gebied waar de tieners op stap gaan. En spreek een tijd af waarop ze uiterlijk weer terug zijn. 
  Geef de opdrachtenbladen en leg de puntenverdeling uit.

 • De groepjes gaan op pad. Ze sturen de foto's direct naar de leiding en ook de antwoorden op de vragen. Deze kunnen ze typen of inspreken in een bericht via Whatsapp. Als leiding lees/luister je de berichten. Voor iedere foto krijgen ze een punt en ook voor elke reactie die redelijk antwoord geeft op de vraag krijgen ze een punt. Tenslotte is er bij iedere opdracht nog een extra punt te winnen voor de origineelste foto.

 • Als de groepjes klaar zijn, komen ze terug. Zorg voor wat lekkers en/of een spelletje voor als er groepjes zijn die eerder terug komen dan de anderen. 
  Zet ondertussen de foto's op een laptop en verdeel de punten. (Het kan handig zijn om web.whatsapp te gebruiken zodat je Whatsapp opent op je laptop en je de foto's direct kunt downloaden.)

 • Als alle groepjes terug zijn, eet en drink je samen wat. Als leiding zorg je dat de foto's op de laptop staan en de puntentelling bekend is.

 • Bekijk met elkaar de foto’s en bespreek de ideeën die uit de motivaties/antwoorden naar voren zijn gekomen... Welk idee heeft de meeste instemming? Is het mogelijk om dat dit seizoen uit te voeren en zouden de tieners hierbij kunnen helpen?
  Doe eventueel een prijsuitreiking!

Puntentelling:

1 punt per foto waarmee aan een opdracht is voldaan

1 extra punt is te verdienen per origineelste foto

1 punt voor iedere keer dat een vraag bij de foto-opdracht beantwoord is