Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gastvrijheid in het christendom en de islam

Ga aan de slag met 'gastvrijheid' in beide godsdiensten door een moskee te bezoeken en zelf mensen uit te nodigen.

De programma's vind je in het PDF document in de bijlage.

Korte beschrijving van de programma's:
Deze programma's gaan over ontmoeten en gastvrijheid in het christendom en de islam.
In de eerste bijeenkomst maken de deelnemers op een ludieke manier kennis met het thema gastvrijheid. Daarna staan ze stil bij de verschillen en overeenkomsten tussen religies aan de hand van een verhaal en een kwartetspel. Ook lezen ze een Bijbeltekst over gastvrijheid en verwerken ze hun ideeën hierover in een powerpointpresentatie.
In de tweede bijeenkomst bezoeken de deelnemers een moskee, waarbij ze horen en ervaren wat 'gastvrijheid' en 'omzien naar elkaar' betekenen in de islam.
In de derde bijeenkomst volgt een tegenbezoek, waarbij de jongeren zelf vorm mogen geven aan gastvrijheid (bijvoorbeeld door een maaltijd te organiseren voor hun islamitische gasten).

Doelen van de bijeenkomsten:
• De deelnemers maken vanuit het thema 'gastvrijheid' kennis met mensen met een andere religie, die op hun eigen wijze geloven.
• De deelnemers denken na over hoe 'gastvrijheid' een rol speelt in hun eigen leven en/of geloofsovertuiging.
• De deelnemers ontdekken dat gastvrijheid op verschillende manieren vorm kan krijgen.
• De deelnemers ontdekken overeenkomsten en verschillen tussen het christendom en de islam en leren die onder woorden te brengen.
• De deelnemers ontdekken dat vanuit de ontmoeting het perspectief kan verschuiven van de groep (wij-zij) naar het individu (jij-ik).