Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gaven en talenten in meervoudige intelligenties

Je gaat met je tieners aan de slag met een Bijbeltekst over gaven en talenten. Ze verwerken de tekst door middel van hun eigen favoriete meervoudige intelligentie. Dezelfde kern wordt zo op veel verschillende manieren uitgewerkt. Een mooi eindresultaat verzekerd!

Voorbereiding:

Lees jezelf in over de meervoudige intelligenties. De bijbeltekst die vandaag centraal staat, mag op al die verschillende manieren verwerkt gaan worden. Verzamel materiaal hiervoor.
Doe zelf de Meervoudige Intelligenties Test om te kijken of je hem gebruiken wilt in je werkvorm. We kiezen bewust voor de kind-editie, omdat de volwassen editie een stuk langer is en moeilijke woorden bevat.

Bedenk van te voren manieren om per meervoudige intelligentie met het bijbelverhaal aan de slag te gaan. Maak hiervoor opdrachtenkaartjes. Je kunt hen ook vrij laten hierin, maar dan moeten zij de meervoudige intelligenties goed begrijpen. Hierbij ook enkele voorbeelden: (je kunt het woord ‘knap’ ook wijzigen in ‘slim’ als je dat prettiger vindt klinken)

  • Woordknap: elfje maken, parafraseren of in eigen woorden nogmaals vertellen van de bijbeltekst, een voordracht houden.

  • Rekenknap: aan de slag met aantallen woorden: welke woorden worden het meest gebruikt? In welke aantallen? Welke verbanden kunnen gevonden worden? Kan je daar conclusies uit trekken?

  • Beeldknap: Een powerpoint maken die past bij de tekst, een (strip) tekening of schilderijenserie maken.

  • Muziekknap: Sfeer van de bijbeltekst omzetten in muziek, bijvoorbeeld met instrumenten zoals ritme, piano of van henzelf. Ook kun je met een digitaal muziekprogramma iets moois maken.

  • Beweegknap: beeld de verschillende gaven uit de tekst uit, bijvoorbeeld in een rollenspel waarbij ieder een expliciete gave heeft, of in levende standbeelden.

  • Natuurknap: deze jongeren kunnen naar buiten gaan en registreren (bijvoorbeeld met een camera) waar zij de Heilige Geest zien.

  • Mensknap: deze jongeren mogen door samenwerking laten zien hoe de relatie is tussen de éne God en Heilige Geest en alle verschillende gaven. Zorg voor voldoende materiaal (wc rollen, sateprikkers, papier, touw, plakband etc.) Samenwerking is hier het richtpunt.

  • Zelfknap: Geef deze jongeren de gelegenheid om in rust (stiltehoek?) te mijmeren over de tekst en vraag dan op hun eigen manier te laten zien wat hen raakt in de tekst. Dat mag één ding zijn.

Verzamel het benodigde materiaal voor de opdrachten, aangevuld met: flap met stiften, bijbels of geprinte teksten.

Uitvoering:

Start met het maken van de test van meervoudige intelligenties.
Vraag de jongeren hun hoogste (twee) intelligenties te noemen en schrijf die op een flap.

Lees met elkaar de tekst 1 Korintiërs 12:4-11
Maak een koppeling tussen gaven en verschillende intelligenties. Vertel de jongeren dat zij met hun hoogst gescoorde intelligentie (bij twee mogen zij kiezen) aan de slag mogen met deze tekst.

Laat de jongeren in groepjes uiteen gaan op basis van de intelligenties en aan de slag gaan met de opdracht. Hier krijgen zij 20 minuten de tijd voor.

Presenteer aan elkaar de uitkomsten van de opdrachten, ieder op zijn eigen manier!