Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Geef liefde! - vervolgprogramma Sirkelslag Kids 2016

Hoe ga je om met een beperking? Denk hierover na via een gesprek, Bijbelteksten, een spel en meer

Leven met een beperking kan in Nederland al een uitdaging zijn, in Pakistan - waar Kerk in Actie deze Kerst extra aandacht aan besteedt - is het voor kinderen met een beperking vaak nog veel moeilijker om daarmee te kunnen leven. Hun ouders en de gemeenschap waarin zij leven accepteren hen vaak nog niet. 

NOAD geeft voorlichting en hulp aan deze kinderen, hun gezinnen en de gemeenschap waarin zij leven waardoor de kwaliteit van hun leven sterk verbeterd kan worden.
Meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/geef-liefde.

Introductie gesprek
5 minuten

Doel: thema ‘Liefde’ verkennen met de eigen associaties
Nodig: een rood vel waar een hart is uitgeknipt

Blik met elkaar kort terug op Sirkelslag, als jullie daaraan hebben deelgenomen. Introduceer vervolgens kort het thema Geef Liefde aan de hand van het uitgeknipte hart. 
* wanneer gebruiken ze dit wel eens?
* hebben de kinderen het wel eens in de kerk gezien?
* hoe belangrijk is deze vorm voor de kerk?

Het thema van Sirkelslag was ‘Geef liefde’. Hierin ging het over de liefde, over wat je met die liefde kunt doen voor anderen. Het Kerstproject van Kerk in Actie voor gehandicapte kinderen in Pakistan kwam daar ook in naar voren. Hier zullen we vandaag verder aandacht aan geven.


Lichaam kopiëren
 
15 minuten

Doel: spelenderwijs de bijbeltekst verkennen
Nodig: filmpje: Jezelf uitvergroten - ‘jongens tegen de meiden’ : https://youtu.be/Aq_j9NUG70g
Kopieerapparaat grote vellen papier, pritt-stift, watervaste stiften, scharen, sticky gum
Maak met behulp van het kopieerapparaat een mensfiguur, door de eigen lichaamsdelen op het te kopiëren. Stel een scherpe deadline in: het moet bijvoobreeld binnen 5 minuten gebeurd zijn. Lukte het een heel lichaam te printen? Laat  laat de 'losse delen' een geheel vormen, en laat per lichaamsdeel zien op welke manier je dat kunt gebruiken om anderen te helpen.

Alternatief:

Nodig: stiften, rol behang
Laat de kinderen hun lijf omtrekken op de witte kant van een rol behang en daarin schrijven welke goede dingen zij met hun lijf kunnen doen voor anderen.

 

Leven met een beperking
10 minuten

Doel: spelenderwijs de bijbeltekst verder verkennen

Het hebben van een gezond lijf en een gezonde geest is iets om heel blij mee te zijn, en goed voor te zorgen. We gaan nu een kleine oefening doen om te proberen te ervaren hoe het is als je niet al je lichamelijke functies kunt gebruiken…

Nodig: touw of tape, potlood, papier, timer of zandloper, kaartjes met uit te beelden, oorwerpen (bijvoorbeeld: boom, huis, geld, beer, wolk, schoen, potlood, mens, etc.)
Verdeel de groep in 2 groepen. Bind van 3 - 5 kinderen die dit willen de handen op hun schouders (niet te strak) zodat de handen niet gebruikt kunnen worden. Speel nu het spel pictionairy; vanzelfsprekend mag er niets gezegd worden door de tekenaars. Binnen de tijd (max. 1 minuut per tekenaar) mogen de groepen proberen zoveel mogelijk woorden te raden die er getekend worden. Welke groep raad de meeste woorden?

 

Cooldown – Down met Johnny
15 minuten

Tijd voor even zitten (met wat lekkers) om te kijken naar:

- Sanne en Mark willen trouwen – Down met Johnny https://www.youtube.com/watch?v=hA2wZ2sdOXo (fragment 1)

https://www.youtube.com/watch?v=qiFtBp-SiCs (fragment 2)


Bespreek:

• Hoe gaat Johnny (en hoe gaan de andere mensen in het filmpje) met de mensen met de verstandelijke beperking om?

• Mogen Sanne en Mark meedoen en doen wat ze willen?

• Zijn er dingen die ze niet mogen, omdat ze verstandelijk gehandicapt zijn?

• Hoe vind je dit?

 

Tip voor de leiding: Mocht je iemand persoonlijk kennen die leeft met een beperking, nodig hem/haar uit om de groep te ontmoeten. Hij/zij kan een persoonlijk verhaal vertellen; hoe is het om met een lichamelijke beperking te leven? Wat heb je nodig om een goed leven te kunnen hebben? Welke vragen hebben de kinderen aan hem/haar?

 

Lees uit de Bijbel
10 minuten
Laat eventueel vooraf een stukje van dit filmpje zien (de eerste minuut): https://youtu.be/S8RCXbk6EAI

- Leviticus 19 vers 14: Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde.
-
Deuteronomium 27 vers 18: Vervloekt is eenieder die een blinde de verkeerde richting wijst.
- Lucas 14 vers 13: Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit.

Bespreek met elkaar:

• Welke obstakels zouden er tegenwoordig voor de voeten van blinden geplaatst kunnen zijn? Houd jij daar wel eens rekening mee? (Bijvoorbeeld als je je fiets neerzet…)

• Mogen mensen met een (verstandelijke) beperking echt met ons meedoen? Meespelen? Meedoen op de clubs? Welke voorbeelden ken je daarvan?

• Vinden we het soms wel eens spannend of lastig? Wat kunnen wij zelf doen om niemand buiten te sluiten? En wat kun je doen wanneer je merkt dat er toch iemand wordt buitengesloten?

 

Leven met een beperking in Pakistan

10 minuten

Lees tekst voor over NOAD in Pakistan.

Bespreek de tekst met de kinderen. Wat vinden ze ervan, hoe men in Pakistan aankijkt tegen mensen met een beperking? Wat begrijpen ze? Wat begrijpen ze niet?
Wat vinden ze mooi aan wat de mensen van NOAD doen in Pakistan? Wat zou belangrijk kunnen zijn van het werk van de mensen van NOAD in Pakistan?

Zoek met elkaar de tekst Johannes 9:1-4  op. Waartoe roept de bijbel ons op?

 

Wat kunnen wij doen voor kinderen met een beperking in Pakistan?

20 minuten

Doel: creatief nadenken over de vraag hoe je zelf kunt helpen
Nodig: (gekleurd) A4papier, stiften, scharen, evt. versiermateriaal

Alle kinderen tekenen de contouren van hun hand en knippen deze uit. Eventueel kunnen ze deze mooi versieren. In ieder geval schrijven ze er hun antwoord op de vraag: “Hoe kun jij helpen?” op. Laat tenslotte alle kinderen met elkaar van de handen een groot hart maken.

Deze kan bijvoorbeeld opgehangen worden in de kerk bij de plek waar je de spaarpot/collecte hebt voor het project in Pakistan, mochten jullie hier aan mee doen.

 

Luchtige afsluiter; Flippermens

10 minuten

Doel: ontladen
Nodig: ruimte en een (zachte) bal

Alle spelers op een na gaan in een kring staan met de gezichten naar buiten gekeerd en de benen gespreid. De voeten van de spelers sluiten bij elkaar aan. Voorovergebogen met de armen tussen de benen speelt iedereen voor flipper. De flippers slaan met hun handen de bal naar de middenspeler die de bal probeert te ontwijken. De middenspeler mag lopen, vallen, wegspringen enz maar mag de bal niet aanraken. De flipper die “raak schiet” mag het ook eens proberen en verruilt de plaats met de middenspeler.

NB Hoe groter de kring is hoe makkelijker de middenspeler het heeft. Wanneer de kring erg groot is kunnen extra ballen in het spel worden gebracht of extra spelers in het midden staan.

NB Variatie: Laat iedereen geblinddoekt de onderdelen van de flipperkast spelen. Ze maken geluid wanneer ze voelen dat de bal hen aanraakt.